Tagi: Puolustusvoimat

Eduskunta aloitti tänään käsitellä valtioneuvoston puolustuspoliittista selontekoa. Selonteko on ensimmäinen laatuaan, sillä aiemmin ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa on käsitelty yhdessä ja samassa järkäleessä. Nyt tämä erillinen puolustusselonteko täydentää aiempaa UTP-selontekoa, sisäisen turvallisuuden selontekoa ja puolueetonta NATO-selvitystä. Se nojaakin vahvasti viime kesäkuussa valmistuneen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon analyysiin maamme turvallisuusympäristön muutoksesta vetäen siitä johtopäätökset meidän puolustuskyvyn kannalta. Muutokset ovat… [ Lue lisää ]

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS julkaisi tänään vuosittaisen tutkimuksensa missä selvitetään meidän suomalaisten mielipiteitä maamme ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Tutkimuksella on pitkät perinteet. Se tehtiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1964 ja sen tuloksia seurataan tarkasti vuosittain. Nyt selkein muutos tuoreimmassa tutkimuksessa, verrattuna edelliseen vuoteen, on turvattomuuden tunteen lisääntyminen. Peräti kaksi kolmesta kokee tulevaisuuden nyt turvattomampana. Vuotta aiemmin näin ajatteli… [ Lue lisää ]

Tänään minulla oli kunnia saada pitää juhlapuhe Tuusulan Reserviläisten 55-vuotisjuhlassa. Tuusulan reserviläiset juhlivat Lopella Punelian rannalla Marsalkka Mannerheimin Metsästysmajalla. Voisiko parempaa ja juhlavampaa paikkaa isänmaalliselle ryhmällä juhlapaikaksi ollakaan. Juhlapuheessani kävin ensin hieman läpi Marskin Majan historiaa ja tietä Lopelle. Aloitinkin puheeni toivottamalla vieraat tervetulleiksi Marsalkka Mannerheimin kesämökkikuntaan Lopelle. Valtaosa puhettani käsitteli kuitenkin maamme ulko- ja… [ Lue lisää ]

Suuri eläkeuudistus oli eduskunnan käsittelyssä tämän viikon tiistaina täysistunnossa. Kyseessä on suurin julkisen talouden kestävyyttä parantava päätös ja uudistus itseasiassa toteuttaa sille aiemmin Jyrki Kataisen hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa asetetut tavoitteet. Eläkkeelle siirtymisikä nousee noin 62,4 vuoteen ja kestävyysvaje pienenee 1,1 %-yksikköä. Päätös on välttämätön viesti siitä, että Suomi pystyy rakenteellisiin uudistuksiin. Mutta ennen muuta uudistuksella haluamme myös turvata kaikille… [ Lue lisää ]

Viime vuonna puolustuministeri Carl Haglundin johdolla kuluvan vuoden puolustusvoimien määrärahat määriteltiin niin, että useamman laihan kertausharjoitusvuoden jälkeen pystyimme tälle vuodelle nostamaan kertaajien kokonaisumäärän 18 000. Edellisinä kolmena vuonna kun kertausharjoituksiin oltiin kutsuttu vain alle 5000 kertaajaa. Se oli kestämätön taso ja reserviläisarmeijan osaamistaso oli uhattuna. Nyt olen huolestuneena seurannut seuraavan talousarvion valmistelua. Paraikaa siis tehdään… [ Lue lisää ]