Viime kaudella valmisteltu Laivue 2020 -hanke nyt sopimuksiin – Pohjanmaa-luokan pääsopimuskumppaneiksi Rauma Marine Constructions ja Saab

Blogi, perjantaina 20.09.2019

Neljä vuotta valmisteltu suuri Puolustusvoimien strategisen Laivue 2020 -hanke, Pohjanmaa-luokan monitoimikorvettien, hankintapäätös hyväksyttiin Valtioneuvoston yleisistunnossa eilen. Puolustusministeri Jussi Niinistön johdolla valmistellun suurhankkeen sai eilen viedä maaliin Niinistön seuraajana uusi puolustusministeri Antti Kaikkonen. Sopimukset neljän modernin korvetin rakentamisesta, taistelujärjestelmän toimittamisesta ja integroinnista sekä potkurin ja potkuriakselin toimituksesta allekirjoitetaan Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen, Saab AB:n ja Rauma Marine Constructions -konsernin sekä Aker Arctic Technology Oy:n välillä Turussa lopullisesti ensi viikon torstaina.

Kuva: Merivoimat

Laivue 2020 -hankkeen Pohjanmaa-luokan alukset on haluttu rakentaa nimenomaan kotimaassa ja hanketta onkin pitkää valmisteltu Rauma Marine Constructions -konsernin (RMC Oy ja RMC Defence Oy) telakan kanssa. Laivan taistelujärjestelmän toimittajaksi on tarjouskilpailun perusteella valikoitui ruotsalainen Saab AB ja lisäksi päätettiin teollista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä Saabin kanssa. Potkurit ja potkuriakselit tilataan myös suomalaiselta Aker Arctic Technology Oy:ltä.

Laivue 2020-hankkeen Pohjanmaa-luokalla korvataan siis seitsemän Merivoimien käytöstä poistuvaa alusta. Seitsemän laivaa siis korvataan neljällä modernilla monitoimikorvetilla. Nämä uudet erityisesti meidän jäätyviin ja saaristoasiain meriin suunnitellut laivat kykenevät pinta-alusten ja sukellusveneiden torjuntaan, ilmatorjuntatehtäviin sekä merioperaatioiden johtamiseen. Merivoimien uudet alukset ovat tärkeä osa Suomen puolustusjärjestelmää ja meripuolustuksen runko aina 2050-luvun lopulle saakka.

Lähtökohtana on ollut koko nelivuotisen valmistelun ajan se, että Pohjanmaa-luokka rakennetaan kotimaassa huoltovarmuussyistä ja tällä myös varmistetaan omalta osaltaan suomalaisen laivanrakentamisosaamisen säilyminen erityisesti sotalaivojen ja valtionalusten osalta. ”Taistelualusten rakentamisen suora työllistävä vaikutus kotimaassa on noin 3600 henkilötyövuotta. Teollisen yhteistyön työllistämisvaikutus Suomessa on noin 75 henkilötyövuotta”.

Toisena isona hankkeena valmistellaan Hornetien suorituskyvyn korvaavaa HX-hanketta. Myös tämän valmistelu vietiin pitkälle edellisen hallituksen kaudella. Nykyisen hallituksen johdolla työ etenee ja parin vuoden sisällä on tarkoitus allekirjoittaa tästä hankintasopimukset. HX-hankkeella varmistetaan Ilmavoimien suorituskyky aina 2060-luvulle asti.

Taistelujärjestelmien toimittajaksi valittiin siis Saab. Hankintasopimus sisältää neljä aluksiin asennettua integroitua taistelujärjestelmää, jotka koostuvat sensoreista, aseista ja johtamisjärjestelmästä. Saabin taistelujärjestelmän myötä hankittavan kokonaisuuden lisäksi Pohjanmaa-luokan alukset varustetaan ilmatorjuntaohjusjärjestelmällä, pintatorjuntaohjusjärjestelmällä ja torpedoasejärjestelmällä. Lisäksi aluksiin asennetaan laivatykit ja harhamaaliheittimet Hamina-luokan ohjusveneistä.

”Laivue 2020 -hankkeelle on myönnetty vuoden 2018 talousarviossa yhteensä 1,232 miljardia euroa, josta näillä sopimuksilla käytetään 1,087 miljardia euroa. Tästä Rauma Marine Constructions Oy:n kanssa solmittavan rakentamissopimuksen osuus on 647,6 miljoonaa euroa ja Aker Arctic Technology Oy:n potkuri-akseli-sopimuksen osuus 27 miljoonaa euroa. Saabin taistelujärjestelmän hinta on 412 miljoonaa euroa.
Laivue 2020 -hankkeen kokonaiskustannus on 1 325,48 miljoonaa euroa, joka sisältää edellä mainittujen lisäksi 22 miljoonan euron yhteishankintojen riskivarauksen ja alusluokalle jo hankitun ITO20-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän, 83 miljoonaa euroa.

Pohjanmaa-luokan elinkaarikustannukset ovat samaa suuruusluokkaa poistuvien alusluokkien vastaavien kanssa ja ne tullaan kattamaan puolustusvoimien vuosittaisella toimintamenorahoituksella.

Puolustuskyvyn kokonaisuuden kannalta hankinta on elintärkeä, koska sillä muodostetaan Suomen Merivoimien suorituskyvyn ja taistelualuskaluston selkäranka. Pohjanmaa-luokan monitoimikorvetit palvelevat myös koko puolustusjärjestelmää, koska aluksen järjestelmät kykenevät toimimaan yhdessä niin Ilma- kuin Maavoimien yksiköiden kanssa. Pohjanmaa-luokka on suunniteltu Puolustusvoimien asettamiin vaatimuksiin, ja erityisesti Itämeren olosuhteisin. Alukset ovat kattavasti varusteltu erilaisilla asejärjestelmillä ja sensoreilla. Suomen erityisolosuhteet edellyttävät kykyä kulkea jäissä, pitkää toiminta-aikaa Itämeren kaikissa olosuhteissa sekä kykyä laskea merimiinoja.”

Tänään kävimme tätä kokonaisuutta vielä puolustusvaliokunnassa hieman syvemmin läpi. Samalla myös perusteellinen läpikäynti alkaneen vaalikauden puolustuspolitiikan linjauksista. Huomionarvoista on muuten sekin, että nykyisen vahvasti vasemmistolaisen hallituksen aikana myös USA ja erityisesti NATO-yhteistyö edelleen syvenee. Viime kauden oppositiosta kuultu demarien NATO- ja kv-harjoitustoimintakritiikki joutuu siis aikalailla outoon valoon. Yhteistyö siis puheista huolimatta edelleen syvenee.

Jätimme tänään myös vaalikauden ensimmäisen välikysymyksen ja myös talousasiat tänään pöydällä valtiovarainvaliokunnassa.

Jätimme tänään vaalikauden ensimmäisen välikysymyksen. Rinteen vasemmistohallituksen budjetin työllisyystoimet ovat vaatimattomia eivätkä riitä meille. Tarvitsemme vastuullisempaa politiikkaa hallitukselta. 

Viikko eduskunnassa näin takana. Talous- ja TurPo-asiat tänäänkin työllistivät ja näyttää, että työllistävät aikalailla tiukkaan koko syksyn. Tuntuu, että tehtävää tässä riittää riittämiin.

 

Kommentit