Tällä sivulla erittelen vaalien rahoitukseni. Alla on erittely eduskuntavaaleista 2007, 2011, 2015 ja 2019, kunnallisvaaleista 2008, 2012, 2017 ja 2021 sekä aluevaaleista 2022. Mukana myös kampanjoiden menopuoli. Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin.

Timo Heinonen

………………………………………

VAALIRAHOITUS Aluevaaleissa 2022

(Virallinen ilmoitus jätetty 25.3.2022)

Vaalikampanjan kulut yhteensä: 6067,82 euroa

 • Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakausilehdet: 2206,83 euroa
 • Tietoverkot: 409,99 euroa
 • Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta: 3451 euroa

Vaalikampanjan rahoitus yhteensä: 10 410,55 euroa

 • Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 1111,55 euroa
 • Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 900 euroa
 • Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 5899 euroa
 • Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 2500 euroa

Lisäksi vaalikampanjaa tukivat muutamat yritykset pienillä tuotelahjoituksilla muun muassa kilpailujen palkinnoiksi. Tiina Seppälä juonsi talkoilla Facebookin livelähetykset.

Erittely yli 1500 euroa ylittävistä tuista:

 • Sinituote Oy: 2000 euroa
 • Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr: 2500 euroa

 

VAALIRAHOITUS Kunnallisvaaleissa 2021

(Virallinen ilmoitus jätetty 16.8.2021)

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä: 1 005,60 euroa

Vaalimainonta: 855,6 euroa
Nettimainonta: 150 euroa

Lisäksi Lopen Kokoomus mainosti paikallislehdessämme kaikkia ehdokkaita yhteisilmoituksilla. Lopen Kokoomus ylläpiti Lopella myös vaalien alla Kuntavaalikahvilaa. Kahvilan kustannukset maksoi Lopen Kokoomus ry. Lopen Kokoomus kustansi lisäksi viralliset ulkomainosjulisteet ja muita yhteismainoksia.

2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä: 1005,60 euroa

Omat varat: 5,60 euroa
Ulkopuolinen tuki: 1000 euroa

Yrityksiltä kampanjaan saatu tuki on yhteensä 1000,00 euroa, joka ei sisällä yhtään vähintään 600 euron tukisuoritusta yrityksiltä. Yritykset eivät ole loppilaisia.

Lisäksi Lopen Kokoomus mainosti paikallislehdessämme kaikkia ehdokkaita yhteisilmoituksilla. Lopen Kokoomus ylläpiti Lopella myös vaalien alla Kuntavaalikahvilaa. Kahvilan kustannukset maksoi Lopen Kokoomus ry. Lopen Kokoomus kustansi lisäksi viralliset ulkomainosjulisteet ja muita yhteismainoksia.

 

VAALIRAHOITUS Eduskuntavaaleissa 2019

(Virallinen ilmoitus jätetty 17.06.2019)

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä: 73 998,98 euroa

 • Sanoma ja muu lehtimainostaminen: 12 730,98e
 • Televisio: 31 716,90e
 • Tietoverkot (esim. sosiaalinen media): 2 200e
 • Ulkomainonta: 4 592,09e
 • Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta: 7 841,10e
 • Mainonnan suunnittelu: 2 141,36e
 • Vaalitilaisuudet: 3 342,83e
 • Vastikkeellisen tuen hankintakulut: 5 362,89e
 • Muut kulut: 4 070,83e

2. Vaalikampanjan kokonaistulot yhteensä: 89 026,00e

Oma rahoitus 2 550e

 • Vaalituki yhteensä 61 887e josta yksityiset 11 150e, yritykset 42 237e, puolueyhdistykset 5 500e ja muut tahot 3 000e.
 • Taidegrafiikka yhteensä 3 050e (kokonaan yrityksiltä)
 • Seminaarit yhteensä 18 050e josta yksityiset 6 650e ja yritykset 11 400e
 • Kampanjatuotteet yhteensä 2 890e josta yksityiset 750e ja yritykset 2 140e

Erittely yli 1 500 euroa ylittävistä tuista:

HUOM! Erilaisten tukimuotojenkaan kautta, niitä yhdistelemällä (esim. taidegrafiikka, suoratuki ja lehti-ilmoitus) ei synny millekään tukijalle yli 1500 euron tukikokonaisuuksia, jotka tulisi ilmoituksessa eritellä muille kuin alla mainituille yrityksille/henkilöille.

Yritykset:

 • H.G. Paloheimo Oy 4 600e
 • Rakennus Future Oy 2 000e
 • Kuljetus ja maansiirto Viita Oy 4 000e
 • JapHom Kapital Oy 2 000e
 • Clo Racing Oy 2 000e
 • Sinituote Oy 6 000e
 • Wihuri Oy/Auto-Wihuri Oy 1 500e

Yksityiset:

 • Kaj Kuistila 6 000e
 • Seppo Ora 4 000e

Puolueyhdistykset:

 • Lopen Kokoomus ry 5 oooe
 • Riihimäen Kokoomus ry 500e

Muut tahot:

 • Stiftelsen för tvåspråkiga Finland sr 3 000e

Lisäksi kampanjan käyttöön ovat vastikkeetta yritykset ja yksityiset henkilöt antaneet mainosteippauksin varustettuna 20 kpl pakettiautoja ja muita autoja mm. linja-autoja ja henkilöautoja 20 kpl. Lisäksi maanomistajat ovat antaneet pelloiltaan joko ladonseiniä ja traktorinlavoja kampanjamme mainoskäyttöön eri puolilla Hämettä 20 kappaletta. Ja lisäksi tyhjää liiketilaa on annettu kahden vaalikahvilan käyttöön.

Lisäksi kampanjan aktiivisimmassa tukiryhmässä on toiminut 25 eri henkilöä antaen talkoopanosta mm. toritapahtumissa, kahvituksissa ja kampanjan suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi järjestettiin erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia yhdessä tukijoiden ja kampanjatiimin kanssa.

Lisäksi kampanjan julkisessa tukiryhmässä on ollut mukana yli 800 julkista ja ei julkista tukijaa, jotka ovat antaneet erilaisia työpanoksia kampanjalle mm. toimimalla aktiivisesti netissä (Facebook, Twitter, Instagram).

Lisäksi muotisuunnittelija Jukka Rintala suunnitteli kampanjalleni kahvikupin ja taiteilija Netta Tiitinen taulusarjan.

Lisäksi eri tanssikoulujen nuoria ja soittajia ja laulajia on osallistunut esiintyen kampanjaamme.

Vaalikampanjan varainhankinta onnistui hyvin ja ylitti odotukset siten, että kampanjakulut jäivät tuloja pienemmiksi. Jäljelle jäänet varat Timo Heinosen tukiryhmän yhdistys (Hämeen Oikea Suunta ry) käyttää myöhemmin yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan.

 

VAALIRAHOITUS Kunnallisvaaleissa 2017

(Virallinen ilmoitus jätetty 8.6.2017.)

1.  Vaalikampanjan kulut yhteensä: 524,08 euroa

Vaalimainonta: 424,08 euroa
Vaalitilaisuudet: 50 euroa
Nettimainonta: 56 euroa

Lisäksi Lopen Kokoomus mainosti paikallislehdessämme kaikkia ehdokkaita (yhteensä 40 ehdokasta) yhteisilmoituksilla kolmessa lehdessä. Lopen Kokoomus ylläpiti Lopella myös vaalien alla Kuntavaalikahvilaa. Kahvilan kustannukset maksoi Lopen Kokoomus ry. Lopen Kokoomus kustansi lisäksi viralliset ulkomainosjulisteet ja muita yhteismainoksia.

Vaalitilaisuudet- kohdan 50 euroa pitää sisällään yhteiseen Kuntavaalikahvilaan viemiäni tarjoiluja yms. kuluja.

2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä: 524,08 euroa

Omat varat: 224,08 euroa
Ulkopuolinen tuki: 300,00 euroa

Yrityksiltä/yhdistyksiltä kampanjaan saatu tuki on yhteensä 300,00 euroa, joka ei sisällä yhtään vähintään 1000 euron tukisuoritusta yrityksiltä. Tuessa on yksi yhdistys järjestö/yhdistys joka ei ole loppilainen.

Lisäksi Lopen Kokoomus mainosti paikallislehdessämme kaikkia ehdokkaita (yhteensä 40 ehdokasta) yhteisilmoituksilla kolmessa lehdessä. Lopen Kokoomus ylläpiti Lopella myös vaalien alla Kuntavaalikahvilaa. Kahvilan kustannukset maksoi Lopen Kokoomus ry. Lopen Kokoomus kustansi lisäksi viralliset ulkomaisjulisteet ja muita yhteismainoksia.

Vastasin itse mainossuunnittelusta ja -teosta.

 

……………………………

 

VAALIRAHOITUS Eduskuntavaaleissa 2015

(Virallinen ilmoitus jätetty 22.6.2015.)

Kampanjan kokonaiskulut 69653,68
Sanoma ja muu lehtimainostaminen 15476,97
Radio 0
TV 25720,08
Tietoverkot (kotisivut, mainokset netissä) 650
Muut viestinävälineet 0
Ulkomainonta 1320,60
Painotuotteet (sis. Ulko – ja automainonnan) 13660,5
Mainonnan suunnittelu 310,00
Vaalitilaisuudet (ohjelmat, tilat, tarjoilut yms) 4682,92
Vastikkeellisen tuon hankinnat kulut (seminaarit, tuotteet, taidegrafiikka) 6112,01
Muut kulut (Vaalikahvila, matkakulut, pankin kulut) 1720,6
Kampanjan kokonaistulot 69653,68 69653,68
Oma rahoitus 3053,68
Lainat 0,00
Vaalituki 25250
yksityiset 15000 21690
yritykset 10250 35410
Taidegrafiikka 6290
yksityiset 2090
yritykset 4200
Seminaarit 21730
yksityiset 3200
yritykset 18530
Kampanjatuotteet 3830
yksityiset 1400
yritykset 2430
Tuki puolueyhdistyksiltä 6000
Vaalilehti-ilmoitukset (ei tehty lehteä) 0
Muut tulot 3500
 

 

HUOM! Erilaisten tukimuotojenkaan kautta, niitä yhdistelemällä
(esim. taidegrafiikka, suoratuki ja lehti-ilmoitus) ei synny millekään tukijalle yli 1500 euron
tukikokonaisuuksia, jotka tulisi ilmoituksessa eritellä muille kuin seuraaville:
Yritykset
Kuljetus ja maansiirto Viita Oy 4000
Yksityiset
Ilkka Brotherus 5000
Martti Paloheimo 4000
Jouni Arolainen 4000
Seppo Ora 3000
Kaj Kuistila 2000
Puolueyhdistykset
Lopen kokoomus ry 5000
Muut
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland 3000

 

Lisäksi kampanjan käyttöön ovat vastikkeetta yritykset ja yksityiset henkilöt antaneet mainosteippauksin varustettuna 24 kpl pakettiautoa ja muita autoja mm. linja-autoja, henkilöautoja 20 kpl. Lisäksi maanomistaja ovat antaneet pelloiltaan joko ladonseiniä ja traktorin lavoja mainoskäyttöön eripuolilla hämettä 20 kpl lisäksi kampanjan aktiivisimmissa tukityhmässä on toiminut 28 eri henkilöä antaen takoopanosta mm. toritapahtumissa, kahvituksissa ja kampanjan suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi kampanjan julkisessa tukiryhmässä on ollut mukana yli 800 julksita ja ei julkista tukijaa, jotka ovat antaneet erilaisia työpanoksia kampanjalle mm. toimimalla aktiivisesti netissä (Facebook, Twitter, instagram). Lisäksi muotisuunnittelija Jukka Rintala suunnitteli kampanjalleni kahvikupin. Lisäksi eri tanssikoulujen nuoria ja soittajia ja laulajia on osallistunut esiintyen mm. kampanjamme avajaisiin ja muihin tilaisuuksiin.

 

Lopella 22.6.2015
Timo Heinonen

 

………………………..

 

VAALIRAHOITUS Kunnallisvaaleissa 2012

(Virallinen ilmoitus jätetty 19.11.2012.)

 

1.  Vaalikampanjan kulut yhteensä: 500,25 euroa

Vaalimainonta: 140,25euroa
Jakomainos: 310,00 euroa
Vaalitilaisuudet: 50 euroa

Lisäksi Lopen Kokoomus mainosti paikallislehdessämme kaikkia ehdokkaita (yhteensä 42 ehdokasta) yhteisilmoituksilla kolmessa lehdessä. Lopen Kokoomus ylläpiti Lopella myös lokakuussa kolmen viikon ajan Kahvila Korvaa talkoilla. Kahvila Korvan kustannukset maksoi Lopen Kokoomus ry. Lopen Kokoomus kustansi lisäksi viralliset ulkomaisjulisteet ja muita yhteismainoksia.

Vaalitilaisuudet- kohdan 50 euroa pitää sisällään yhteiseen Kahvila Korvaan viemiä tarjoiluja yms. kuluja.

2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä: 500,25 euroa

Omat varat: 50,25 euroa
Ulkopuolinen tuki: 450,00 euroa

Yrityksiltä saatu tuki yhteensä 450,25 euroa, joka ei sisällä yhtään vähintään 1000 euron tukisuoritusta yrityksiltä. Tuessa on kaksi eri yritystä. Kumpikaan yrityksistä ei ole loppilainen eikä toimi seutukunnalla.

Lisäksi Lopen Kokoomus mainosti paikallislehdessämme kaikkia ehdokkaita (yhteensä 42 ehdokasta) yhteisilmoituksilla kolmessa lehdessä. Lopen Kokoomus ylläpiti Lopella myös lokakuussa kolmen viikon ajan Kahvila Korvaa talkoilla. Kahvila Korvan kustannukset maksoi Lopen Kokoomus ry. Lopen Kokoomus kustansi lisäksi viralliset ulkomaisjulisteet ja muita yhteismainoksia.

Vastasin itse mainossuunnittelusta ja -teosta.

 

EDUSKUNTAVAALIT 2011:

1. Kampanjan kokonaiskulut 88093,05

Sanoma ja muu lehtimainostaminen 16390,86
Radio 0
TV 25133,57
Tietoverkot (kotisivut, mainokset netissä) 1218,75
Muut viestinävälineet 0
Maksullinen ulkomainonta 811,80
Vaalilehti, painotuotteet (sis. Ulko – ja automainonnan)24924,98
Mainonnan suunnittelu 307,50
Vaalitilaisuudet (ohjelmat, tilat, tarjoilut yms) 5368,94
Vastikkeellisen tuon hankinnat kulut (seminaarit, tuotteet, taidegrafiikka) 9819,66
Muut kulut (Vaalikahvila, matkakulut, pankin kulut)4116,99

Lisäksi kampanjan käyttöön ovat vastikkeetta yritykset ja yksityiset henkilöt antaneet mainosteippauksin varustettuna 12 kpl pakettiautoja ja 2kpl henkilöautoja. Lisäksi maanomistajat ovat anteneet pelloiltaan joko ladonseiniä ja traktorinlavoja kampanjamme mainoskäyttöön eri puolilla Hämettä 12 kappaletta.

Lisäksi kampanjan aktiivisimmimmassa tukiryhmässä on toiminut 31 eri henkilöä antaen talkoopanosta mm. toritapahtumissa, kahvituksissa ja kampanjan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lisäksi kampanjan julkisessa tukiryhmässä on ollut mukana yli 700 julkista tukijaa, jotka ovat antaneet erilaisia työpanosta kampanjalle mm. toimimalla aktiivisesti netissä (Facebook, Twitter).

Lisäksi lausujataiteilija Anja Jaakkola on osallistunut yhteen tilaisuuteeni lausuen runoja ja samassa tilaisuudessa opettajat Leila Tschokkinen-Passoja ja Petri Lindberg ovat esittäneet musiikkia. Lisäksi muotisuunnittelija Jukka Rintala suunnitteli kampanjalleni kahvikupin. Lisäksi eri tanssikoulujen nuoria on osallistunut esiintyen mm. kampanjamme avaukseen ja muihin tilaisuuksiin.

**************

2. Kampanjan kokonaistulot 88093,05

Oma rahoitus 2500,00
Lainat 0,00

Vaalituki (suorat rahalahjoitukset) 41316 (josta yksityiset 16923, yritykset 24393)

Lisäksi vastikkeellinen tulonhankinta:

Taidegrafiikka 9600 (josta yksityiset 3400, yritykset 6200)
Seminaarit 15840 (josta yksityiset 2440, yritykset 13400)
Kampanjatuotteet 6550 (josta yksityiset 3500, yritykset 3050)

Tuki puolueyhdistyksiltä 8500
Vaalilehti-illmoitukset (kaikki yrityksiltä) 1350
Muut tulot 2437,05

Lisäksi erittely 1500 euroa ylittävistä tuista:

HUOM! Erilaisten tukimuotojenkaan kautta, niitä yhdistelemällä (esim. taidegrafiikka, suoratuki ja lehti-ilmoitus) ei synny millekään tukijalle yli 1500 euron tukikokonaisuuksia, jotka tulisi ilmoituksessa eritellä muille kuin seuraaville:

Yritykset:
H.G. Paloheimo Oy 3000
Marecap Trans Oy 3500

Yksityiset:
Ilkka Brotherus 5000
Jouni Arolainen 3000

Puolueyhdistykset:
Lopen kokoomus ry 4800
Riihimäen Kokoomus ry 1500

 

 

VAALIRAHOITUS Kunnallisvaaleissa 2008

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä: 975,49 euroa

Vaalimainonta: 685,99 euroa
Jakomainos: 189,50 euroa
Vaalitilaisuudet: 100,00 euroa

Lisäksi Lopen Kokoomus mainosti paikallislehdessämme kaikkia ehdokkaita yhteisilmoituksilla. Lopen Kokoomus kustansi yhdistyksen oman kampanjan itse.

Jakomainoksessa mukana oli 7 ehdokasta ja myös osassa lehti-ilmoituksia.

Vastasin itse mainossuunnittelusta ja teosta.

Vaalitilaisuudet- kohdan 100 euroa pitää sisällään yhteiselle teltallemme viemiä tarjoiluja yms. kuluja.

2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä: 975,49 euroa

Omat varat: 384,99 euroa
Ulkopuolinen tuki: 590,50 euroa

Yrityksiltä saatu tuki yhteensä 550,50 euroa, joka ei sisällä yhtään vähintään 1000 euron tukisuoritusta yrityksiltä. Tuessa on kaksi eri yritystä. Tuesta 366 euroa jakaantui lisäksi osittain nuorille ehdokkaille.

Puoluejärjestöiltä saatu tuki yhteensä 40,00 euroa, joka ei sisällä yhtään vähintään 1000 euron tukisuoritusta puoluejärjestöiltä. Tuki on Lopen Kokoomuksen paikallislehden henkilökohtaiseen mainontaan kaikille antama mainostuki.

Lopen Kokoomus tuki kaikkien ehdokkaiden henkilökohtaista lehtimainontaa 40 eurolla. Lopen Kokoomus mainosti lisäksi Lopen Lehdessä yhteismainoksissa kaikkia 47 ehdokasta. Lopen Kokoomus järjesti lisäksi kaksi korvakahvila-tilaisuutta. Lopen Kokoomus ry vastasi näiden kustannuksista.

********************************************************************************

 

VAALIRAHOITUS Eduskuntavaaleissa 2007:

Virallinen 5.5.2007 jätetty ilmoitus Oikeusministeriön sivuilla osoitteessa:

http://www.vaalit.fi/uploads/dhqbb88nu5l1.pdf

——

Eduskuntavaalit 2007 vaalirahoituserittely TULOT & MENOT (HUOM! Laki ei velvoita kertomaan kampanjan menopuolta)

Julkaistu blogissa 29.5.2007 blogitekstistäni:

1. TULOT: Vaalikampanjan kokonaiskulut 57 135,21

Omat varat 3666,26
Ulkopuolinen tuki:
Tuki yksityishenkilöiltä 2247,00
Tuki yrityksiltä 1750e
Tuki puoluejärjestöiltä 6435,95, josta yli 1700 euron lahjoitus Lopen
kokoomus 4935,95e
Tuki säätiöiltä 1078,00e
Vaalilehden mainosmyynti 7080e (kaikki alle 1700e)
Oikea suunta -seminaari yhteensä 6610,00, josta yrityksiltä 6150e (kaikki alle 1700e) ja yksityisiltä 460e
Kampanjan tuotemyynti 3285e, josta yrityksiltä 1730e ja yksityisiltä 1555e (kaikki alle 1700 euroa)
Taidegrafiikan myynti yhteensä 24983,00, josta yksityisiltä 2000e,
yrityksiltä 22983,00, josta yli 1700 euron tukia Kumera 2000e, Orpe Kuljetus 2000e, Marecap Trans Oy 2000e ja H.G. Paloheimo 2000e.

HUOM! Erilaisten tukimuotojenkaan kautta niitä yhdistelemällä (esim. taidegrafiikka ja lehti-ilmoitus) ei synny millekään tukijalle yli 1700 euron tukikokonaisuuksia jotka tulisi ilmoituksessa eritellä. Ainoat yli 1700 euroa tukeneet ovat edelle luetellut Kumera, Orpe Kuljetus, Marecap Trans sekä H.G. Paloheimo.

Vaalikampanjan kokonaistulot 57135,21.

2. MENOT:

TV-mainonta 13 988e
Lehtimainonta 14 064e
Vaalilehti, teko & jakelukustannukset 6465e
Muut materiaalit 5219e (pitää sisällään mm. tienvarsitaulut, kehystykset, banderollit, rollupit, kortit, ilmapallot yms.)
Kampanjatuotteet ja muut kulut 11 551e (mm. kynät, kupit, paidat, grafiikan lehdet, ehdokasmaksu l. osuus yhteismainonnasta, vaalitoimiston vuokra yms. kulut, vaalikiertuekulut, mainostrafiikki)
Vaalitilaisuudet 5770e (mm. ohjelmat, tilat, tarjoilut yms.)
Pankkikulut 78e

yhteensä 57135