Kansanedustaja: Timo Pasi Petteri HEINONEN

SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat:
Ei ole; irtisanoutunut Lopen kunnan luokanopettajan virasta 2007 eduskuntavaalien jälkeen

2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:
Ei ole

3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen:
Oy TeeHoo Ltd, omistusosuus 100 %
(Pieni media-alan yritys, jonka kautta olen tehnyt lähinnä urheilutapahtumien selostuksia ja urheiluohjelmien juontoja TV:hen sekä joitakin toimittajantöitä)

4. Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
Kansanedustaja 21.3.2007-
Puolustusvaliokunnan jäsen 3.5.2011-
Valtiovarainvaliokunnan jäsen 9.6.2015-
Valtiovarainvaliokunnan Hallinto- ja turvallisuusjaoston jäsen 11.9.2015-
Valtiovarainvaliokunnan Asunto- ja ympäristöjaoston jäsen 11.9.2015-
Valtiovarainvaliokunnan Liikenne- ja viestintäjaoston jäsen 9.3.2018-

Valtion liikuntaneuvoston jäsen
Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan jäsen

Lopen kunnanvaltuuston jäsen 1997-
Lopen kunnanhallituksen puheenjohtaja

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuutettu ja aluehallituksen jäsen

Hallintotehtävät

5. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä (esim. hallintoneuvoston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen):
Veikkauksen hallintoneuvoston jäsen

6. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä:
Veikkauksen hallintoneuvoston jäsen

 

7. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa:

8. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä:

8.2. Hallintotehtävät paikallisissa yhdistyksissä:
Lopen Kokoomus hallituksen pj
Juhani Peltosen kirjallisuusseura pj
Suomen Metsästysmuseo ry hallituksen jäsen

Lopen Ampumaratayhdistyksen kokousedustaja

Erilaisissa yhdistyksissä rivijäsenenä ja kannatusjäsenenä

 

Luottamustehtävät

9. Etujärjestöjen luottamustehtävät; valtakunnalliset tai keskustason luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt, Suomen kuntaliitto):
Ei ole.

10. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät (valtuusto tai hallituksen jäsenyys):
Lopen kunnanvaltuuston jäsen
Lopen kunnanhallituksen puheenjohtaja
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuutettu ja aluehallituksen jäsen

Taloudellinen asema

11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset (esim. yli 50 000 euron yhden kohteen osalta) sekä muut merkittävät omistusosuudet (esim. yli 30 % äänivallasta):
4 pientä 20-35 m2 sijoitusasuntoa: Riihimäki 2 kpl (Hämeenkatu), Loppi 1 kpl (Mäkitie 4) ja Hämeenlinna 1 kpl (Kasarmikatu)
Teollisuus/liikehallitila 105m2 Loppi Ojajoenkaari (Lopen Hallit Oy osakas), vuokrakäytössä

12. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut:

Sijoituslaina 25.1.2022: 61 713,76€
Sijoituslaina Teollisuus/liikehallitilaa varten 25.1.2022 108 619,73 (Lopen Hallit Oy)

13. Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:
Perheen kerrostaloasunto (50%) Lopella
Työsuhdeasunto Helsingissä
Omakotitalo Lopella
Teollisuus/liikehallitila 105m2 Ojajoenkaari

Asuntolaina 25.1.2022: 120 721,97€

14. Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste – myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:
Asuntolaina 25.1.2022: 120 721,97€

Sijoituslaina 25.1.2022: 61 713,76€

 

Muut sidonnaisuudet

15. Muut merkittävät sidonnaisuudet:
ei ole

————————-

Lopella 25.1.2022
Timo Heinonen

päivityskalenteri:
1.8.2010
16.5.2012
7.2.2013
22.1.2014
5.6.2014 (Lisätty uusi kohta: 8.2. Hallintotehtävät paikallisissa yhdistyksissä)

6.7.2017 päivitetty laajasti
25.1.2022 päivitetty