Liikennevakuutuspakko kaksipyöräisten moottoriurheilussa – Selvästi rajattu alue oltava riittävä peruste muuhun

Blogi, torstaina 15.06.2017

Tänään järjestin liikenneministeri Anne Bernerin ja Suomen Moottoriliiton yhteisen tapaamisen liittyen moottoripyörien liikennevakuutuksiin. Asiasta palaveerasimme aiemmin SML:n ja alan muiden edustajien kanssa ja lupasin silloin etsiä hulluun tilanteeseen ratkaisua. Ministeri Berner aiheesta kiinnostui ja tapaaminen järjestyi tänään Liikenneministeriössä.

Tässä meikäpoika Erkylän lukoilla. Vauhti ei hurmannut, mutta fiilis oli hyvä 🙂

Kyse on siis liikennevakuutuslaista mikä velvoittaa ottamaan vakuutuksen vaikka ajaisi vain omalla pihalla. Liikennevakuutuslaissa ei ole huomioitu edes kaksipyöräisiä eli moottoripyöriä joilla ajetaan ”suljetulla” radalla kilpaa. Ns. Mr Vnuk -case on tuonut vaatimuksen kaikkiin moottoriajoneuvoihin ja toisaalta ajanut nyt tilanteen päällekkäiseen vakuuttamiseen. Moottoriurheilussa on siis vaadittu liikennevakuutus ja sen lisäksi tulee lisenssivakuutus ja tapaturmavakuutus. Korvaukset ovat menneet suurimmaksi osaksi liikennevakuutuksesta. Tilanne on nyt muodostunut kohtuuttomaksi erityisesti motocrossin kohdalla ja kynnys aloittaa harrastus ei ole noussut vain järjettömäksi vaan myös kohtuuttomaksi.

Erimerkkinä voisin mainita rekisteröimättömät lasten ajoneuvot ja niille myydyt liikennevakuutukset. POP vakuutus on 27 810 euroa? Täh? Kyllä. Fennian vakuutus 4249 euroa, LähiTapiolan 1035 euroa, Pohjantähden 1241 euroa, OP-Pohjolan 1054 euroa ja Turvan 1200 euroa. Siis nämä vuosimaksuja 3-7 -vuotiaiden ja 7-11 -vuotiaiden sekä 10-15-vuotiaiden rekisteröimättömien pikkupyörien eli 50cc, 65cc ja 85cc liikennevakuutuksille. IF:ltä sentään löytyy 3-7-vuotiaille 301 euron mopovakuutus, mutta jo 7-vuotiaiden 65 cc pyörien vakuutus onkin sitten 6396 euroa. Kyllä. Folksam tarjoaa piskuisimmille 237 euron vakuutuksen, mutta sillä ei saa tietojeni mukaan kilpailla ja isommille vakuutus on 2600 euroa. Aika messeitä vakuutusmaksuja lapsiperheelle joka haluaisi ajaa pienellä rekisteröimättömällä pyörällä mökillä, pellolla tai vaikka ihan siellä oikealla motocross-radalla.

Urheilumuotona ja lasten harrastuksena tämä on siis laitettu aivan kohtuuttoman eriarvoiseen asemaan muihin lajeihin verrattuna. Vakuutusta ei tarvita suljetulla alueella. Suljetuksi alueeksi ei kuitenkaan riitä kotipiha, mökkitie eikä peltokaan. Eikä muuten edes motocross-rata. Ampumaradan sen sijaan voi ”eristää ja sulkea” vain kylteillä, mutta motocross-radalle ei riitä kyltit eikä aitakaan. Tätä tänään halusimme perata ja selvittää liikenneministerin johdolla. Laissa kun todetaan, että ”Moottoriajoneuvo ei ole tässä laissa tarkoitetussa liikenteessä kun: 3) sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu- tai testaustarkoituksiin taikka kilpailuun välittömästi liittyvään harjoitteluun”. Kyllä, mutta kun kukaan ei ole suostunut kertomaan miten eristäminen täytyy tehdä?

Laissa on muuten myös kirjattu poikkeukset vakuuttamisvelvollisuudesta. Kuitenkin vallitseva lain tulkinta on edellyttänyt vakuutuksen ottamista myös lasten ”ajoneuvoille”. Tulkintaa itseasiassa tekevät tahot joilla on tiukka ja läheinen yhteys vakuutusyhtiöihin. Taho on siis Liikennevakuutuskeskus. Kas kummaa.

Euroopassa ei edellytetä vastaavaa vakuutusta missään muussa maassa kuin Suomessa. Suomalainen lapsi ja vaikkapa moottoriurheilijaksi tähtävää nuori on siis täysin eriarvoisessa asemassa. Esimerkiksi Ruotsissa on täysin erilainen tulkinta ja siellä alueeksi on riittänyt erikseen selvästi esiettty ”Moottoriurheiluun varattu” -alue ja tällaisilla alueilla on sitten lisenssivelvoite. Ei siis tarkoitus ole tehdä tai sallia tilannetta missä radoilla ajettaisiin ilman vakuutusta vaan ilman turhaa liikennevakuutusta pakollisen lisenssivakuutuksen turvin. Nyt siis haluamme vain selkeän linjauksen siitä tai määritelmän eristykselle. Sen jälkeen motocross-ratoja voi eristää lain vaatimalla tavalla. Mutta ennen tätä tulkintaa ei ole mitään järkeä lähteä tätä tekemään kun se ei kuitenkaan Liikennevakuutuskeskukselle riittäisi. Pitääkö olla metrin vain kahden korkuinen aita? Pitääkö olla lukko portissa? Pitääkö olla isommalla kalustolla suora-ajoyhteys radalle katkaistu jne? Kaikki tehdään kunhan tiedetään mitä vaaditaan. Kyse siis siitä, että mikä tekee motocross-radasta ”eristetyn” muulloinkin kuin kilpailutilanteissa. Jos järki ei tässä voita niin offroad tästä maasta tapetaan ja kuopataan.

Hyvä tapaaminen ministerin ja vakuutuspuolen toimijoiden kesken. Ehkä nyt joudumme etenemään niin että tehdään yksi rata ja siitä sellainen, että kelpaa. Katsotaan.

….

Puolustusvaliokunnassa aamulla hyväksyimme mietinnön (PuVM 4/2017) valtioneuvoston puolustusselonteosta (VNS 3/2017). Korostimme mietinnössämme mm. puolustusvoimien riittävää resursointia ja kolmen puolustushaaran tasapainoista kehittämistä sekä toimivan viranomaisyhteistyön merkitystä hybridiuhkiin varautumisessa.

Maamme puolustuksen peruspilareita ovat edelleen koko maan puolustaminen, yleinen asevelvollisuus ja sotilaallinen liittoutumattomuus. Valiokunnan mielestä kansainvälinen puolustusyhteistyö on kokonaisuudessaan kustannustehokas tapa tuottaa lisäarvoa Suomen puolustukselle. Normaaliolojen yhteistyön tulee olla perusta poikkeusoloissa tapahtuvalle yhteistyölle.

Pidimme tärkeänä, että kaikki eduskuntapuolueet kattava parlamentaarinen seuranta järjestetään tulevienkin turvallisuutta koskevien selontekojen valmistelussa.

Mietinnössämme korostimme myös maanpuolustustahtoa sekä puolustuksen perustana, että yhteiskunnan kriisinsietokyvyn kannalta. Maanpuolustustahtoa ylläpidetään muun muassa laadukkaalla varusmies- ja reserviläiskoulutuksella sekä vapaaehtoisella maanpuolustustyöllä. Korkea maanpuolustustahto vaatii myös sitä, että meillä puututaan määrätietoisesti eriarvoistumiskehitykseen, joka on lisääntynyt huolestuttavasti viime vuosina ja joka voi jatkuessaan uhata yhteiskunnallista vakautta.

Ilmavoimien monitoimihävittäjiä ns. HX-hanke eli Hornetien suorituskyvyn korvaavaaminen ja merivoimien uusia aluksia, ns. Laivue 2020-hanke, hankittaessa valiokunta piti tärkeänä, että meille ostetaan hankintojen yhteydessä kaluston käyttämiseen tarvittava kriittinen teknologia, käyttöoikeudet ja osaaminen koko elinkaaren ajalle. Kalustohankinnoissa tehtävä tarkkaan kohdennettu teollinen yhteistyö tukee kotimaista työllisyyttä ja kansantaloutta sekä tuo kustannussäästöjä. Monitoimihävittäjän rahoittamiseksi tulee kaikki mahdolliset rahoitusvaihtoehdot tutkia perusteellisesti. Emme tähän ottaneet tässä vaiheessa kantaa kuten emme myöskään kokonaiskustannukseen, määrään emmekä tietenkään myöskään koneeseen. Sen linjasimme, että koko väistyvä tai poistuva Hornet-suorituskyky tullaan korvaamaan – siis täysimääräisesti.

Kirjasimme myös sen, että puolustusvoimat on panostanut viimeisen kahden vuoden aikana erityisesti valmiuden parantamiseen. Uudet valmiudelliset tehtävät sekä kasvaneet harjoitus- ja koulutusmäärät ovat kuitenkin panneet henkilöstön lujille. Esimerkiksi kertausharjoitusten nykyistä määrää, noin 18 000 reserviläistä vuodessa, ei ole kouluttajapulan vuoksi mahdollista kasvattaa. Muuten tarvetta olisi. Pidimme myös välttämättömänä, että kyberturvallisuus otetaan kaikissa ministeriöissä ja niiden hallinnonaloilla kärkihankkeeksi sekä peräänkuulutimme kokonaisturvallisuusajattelua laajemminkin. Parasta varautumista yllättäviin tilanteisiin ovat hyvät ja toimivat viranomaissuhteet, riittävät toimivaltuudet sekä toiminnan harjoittelu.

Kansainvälisen puolustusyhteistyön lähtökohtana ovat kansallisen puolustuksen tarpeet. Puolustusyhteistyö vahvistaa maamme kansainvälistä ja turvallisuuspoliittista asemaa. Yhteistoimintakyvyn ylläpitämisen ja kehittämisen näkökulmasta korostuu monikansallinen harjoitus- ja koulutustoiminta.

Ruotsin kanssa tehtävä puolustusyhteistyö sekä EU:n puolustusulottuvuuden kehittyminen ovat selontekokaudella puolustusyhteistyön kärkihankkeita, joissa Suomen kannattaa olla aktiivisesti mukana. Ruotsin kanssa yhteistyötä voidaan syventää käytännönläheisesti ilman rajoitteita, sulkematta pois sopimuspohjaista kriisiajan yhteistyötä.

Täällä mietintömme luettavissa kokonaan: Puolustusvaliokunnan mietintö Puolustusselonteosta.

Tänään yllättäen ehdinkin illaksi kotiin ja Lopelle. Olin varautunut pitkään iltaan mutta yllättäen jo 17.30 pääsin kotia kohden. Illalla ehdin siis vielä katsomaan kun Tiina Seppälän vetämät Lopen Kesätorit alkoivat Lopella. Väkeä heti todella paljon liikkeellä ja hieno torstain tori-ilta. Tästä eteenpäin siis joka torstai torillamme kesämarkkinat ja paljon erilaista ohjelmaa. Tervetuloa siis vaikka kauempaakin. Tänään jo myynnissä oli sitä parasta Lopen uutta Perunaa ja paljon muuta!

Kommentit