Talous kasvaa ennakoitua nopeammin – BKT nousemassa lopultakin vuoden 2008 tason yli

Blogi, keskiviikkona 14.06.2017

Suomen Pankin vuoro oli eilen korottaa omaa talousennustettaan. Vielä viime vuoden joulukuussa SP ennusti Suomen talouden kasvavan tänä vuonna vain 1,3 prosenttia, mutta nyt kesän alkajaisiksi myös siellä ennustetta ruuvattiin selvästi myönteisempään suuntaan. Suomen Pankin eilen julkaisemassa ennusteessa BKT:n arvioidaan kasvavan tänä vuonna 2,1 prosenttia.

Noususuhdanne on siis vahvistunut meilläkin ja mikä tärkeintä talouskasvun pohja on yksityisen kysynnän lisäksi laajenemassa nyt myös vientiin. Pelkästään yksityisen kysynnän varassa elävä talouskasvu ei nimittäin ole kestävää eikä sen varaan voida suuresti maamme tulevaisuutta rakentaa. Siksi viennin vahvistuminen on ollut tässä koko ajan yhtenä keskeisenä päämääränä ja sen eteen on tehty toimenpiteitä myös hallituksen toimesta. Tämänkin takia enemmän kuin hyvä, että nykyinen hallitus pystyy jatkamaan työtään ja yhdessä sovittu vastuullinen talouspolitiikan linja pitää myös eteenpäin.

Vaikka nyt siis Nordean ja muiden perässä myös Suomen Pankki ennustettaan korjasi toivottuun suuntaan niin huomata pitää, että maamme talouskasvu hidastuu jälleen tulevina vuosina. Tämä osaltaan kertoo maamme rakenteellisten tekijöiden vaikutuksesta talouskasvuun. Eli pelkästään tähän hyvään nosteeseen emme voi tulevaisuuttamme rakentaa ja tämä myös keskeisen tärkeää pitää mielessä.

Eli tälle vuodelle Suomen Pankki ennustaa bruttokansantuoteen kasvavan 2,1 %, mutta jo ensi vuonna kasvu hiipuisi ensin 1,7 % ja vuonna 2019 enää 1,4 %. Bruttokansantuote saavuttaa vuoden 2008 tason vuoden 2019 aikana. SP:n mukaan lähiaikoina talous voisi kasvaa jopa vielä nytkin ennakoitua paremmin, mutta riskeissä mainitaan sekin, että ennusteajanjakson eli 2017-2019 loppua kohden talous voi kehittyä myös ennustettua heikommin. Inflaatio kiihtynee mutta on silti koko ennustejakson ajan hitaampaa kuin muulla euroalueella keskimäärin.

Kuva: Teknologiateollisuus Kuva on maaliskuulta mutta merkittäviltä osin edelleen aivan kelpo kuvaamaan tilannetta.

Eli vaikka vienti nyt näyttääkin elpyvän ja vetävän niin lähiaikojen talouskasvumme lepää edelleen vahvasti ja ehkä liikaakin yksityisen kulutuksen ja investointien varassa. Kun työllisyysaste nyt lopulta jälleen paranee ja työttömyys helpottaa niin tämä näkyy ostovoiman kohentamisessa ja yksityisen kulutuksen kasvussa. Samaan aikaan kuitenkin kotitalouksien velkaantuminen jatkunee ja Suomen Pankin mukaan kotitalouksien säästämisaste jää poikkeuksellisen alhaiseksi lähivuosina, kun matalat korot ja vahva luottamus kannustavat kotitalouksia kuluttamaan.

Merkille kannattaa laittaa myös se, että kansantalous velkaantuu edelleen ulkomaille. Vaihtotaseen alijäämää on kertynyt vuosien 2010–2016 aikana jo runsas 14 mrd. euroa, sillä sekä julkinen talous että kotitaloudet ovat velkaantuneet nopeassa tahdissa. Vaihtotase pysyy ennustejaksolla sitkeästi alijäämäisenä.

Suomen Pankki toteaa myös, että ”suhdannetilanteen paraneminen ei riitä kohentamaan myöskään julkisen talouden tasapainoa. Finanssipolitiikka kevenee vuonna 2017 kilpailukykysopimukseen liittyvien verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen alennusten myötä. Ennusteen myöhempinä vuosina 2018–2019 finanssipolitiikka kiristyy, mutta julkinen talous jää rakenteellisesti alijäämäiseksi. Julkinen velka kasvaa ennustevuosina 66,8 prosenttiin suhteessa BKT:hen eikä velkasuhteen suureneminen taitu.”

Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen totesikin, että ”Suomen talous on kääntynyt. Lisää toimenpiteitä tarvitaan käänteen saamiseksi kestävälle pohjalle. On tärkeää, että kustannuskilpailukyky paranee vielä kilpailukykysopimuksen voimassaolon päätyttyäkin. Toimia julkisen talouden vahvistamiseksi on syytä jatkaa. Lisää rakenteellisia uudistuksia tarvitaan talouskasvun edellytysten parantamiseksi.”

Eduskuntaan palasi arki todella nopeasti. Puheenjohtajamme Petteri Orpo keräsi laajasti kiitosta asioiden hoidosta ja johtajuudesta vaikean hallituskriisin aikana. Olen samaa mieltä, että tällaisessa tilanteessa johtajuus ja päättäväisyys punnitaan ja tässäkin tilanteen päällä oli ennen muuta Orpo. Tänään hallitus päättikin nostaa Orpon varapääministeriksi. Luonteva ratkaisu kaiken tämän jälkeen. Nyt tärkeintä, että päätöksentekokyky saadaan jälleen kuntoon ja siinä tarvitaan nyt myös pääministerin johtajuutta oman ryhmänsä kanssa. Ensi viikon maanantaina keskustelu näistä muutoksista PM:n tiedonannon kautta ja sitten tiistaina uuden hieman muuttuneen hallituksen luottamusäänestys. Tämä tarvitaan varmistamaan, että hallitus nauttii edelleen eduskunnan luottamusta ja on toimivaltainen.

VLN puheenjohtaja Tapio Korjus piti puheet tänään Liikunnan ja Urheilun Ansioristein palkituille Leena Harkimolle ja Susanna Huoviselle.

Aamusta tänään viimeistelimme puolustusvaliokunnassa selontekoa. Se saadaan huomenna meiltä valmiiksi. Ja sitten päivä Valtion Liikuntaneuvoston seminaari, missä saimme ojentaa myös Liikunnan ja Urheilun Ansioristit entisille jäsenillemme ja myös puheenjohtajistoomme kuuluneille Leena Harkimolle ja Susanna Huoviselle. Pitkät ja hienot urat sportin parissa ja ne toki vieläkin jatkuvat monessa. Voisi sanoa onnea ja lisäksi kiitos.

Tänään ehdin illalla jo Lopellekin hetkeksi. Mukana hieman olla ulkona ja nauttia kesästä hetki järvenrannassa. Aamulla aikaisin takaisin eduskuntaan.

Kommentit