Suomi maailman kärjessä – Pitkä lista kertoo miten hienossa maassa lopulta kuitenkin asumme

Blogi, keskiviikkona 04.04.2018

Asumme pienessä maassa. Kylmässäkin usein. Pitkään vielä pimeässämin. Suomalaisia on vain 0,07 prosenttia maailman väestöstä ja pinta-alaa saman verran koko maailman pinta-alasta. Tänään aamulla Huomenta Suomessa juuri Michael Monroe puhui hienosti isänmaastaan ja siitä miten onnellinen hän on siitä, että on suomalainen.

Niin ja jos talvella on pimeää ja kylmää, niin kesällä on ainakin valoisaa. Tosin ehkä myös kylmääkin.

Mutta kaikki kaikessa pienestäkin maasta voi ponnistaa monessa aivan maailman kärkeen. Kansainvälisissä hyvien asioiden maavertailuissa Suomi on usein kärkijoukossa muiden Pohjoismaiden kanssa. Tilastokeskus keräsi ja päivitti nyt listaa, ja vertailut puhuvat puolestaan, että Suomi on hyvä maa.

Yhteiskunta
Suomi on maailman vakain valtio.
The Fund for Peace, Fragile States Index 2017

Suomi on maailman vapain maa, Norjan ja Ruotsin ohella.
Freedom House, Freedom in the World 2018

Suomi on maailman turvallisin maa.
Maailman talousfoorumi (WEF), The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017

Suomessa on maailman paras hallinto.
Legatum Institute, The Legatum Prosperity Index 2017: Finland

Suomessa on maailman vähiten järjestäytynyttä rikollisuutta.
Maailman talousfoorumi (WEF), The Global Competitiveness Report 2017–2018: Organized crime

Suomessa on maailman riippumattomin oikeuslaitos.
Maailman talousfoorumi (WEF), The Global Competitiveness Report 2017–2018: Judicial independence

Suomalaiset äänestävät tanskalaisten ohella vapaimmissa ja luotettavimmissa vaaleissa.
Pippa Norris, Thomas Wynter ja Sarah Cameron, Corruption and Coercion: The Year in Elections 2017 (The Electoral Integrity Project, Sydneyn yliopisto & Harvardin yliopisto)

Suomen poliisi ja sisäinen turvallisuus ovat kokonaisuutena maailman toiseksi parhaat.
The International Police Science Association, World Internal Security and Police Index

Suomessa on maailman kolmanneksi vähiten korruptiota.
Transparency International, Corruption Perceptions Index 2017

Suomi on maailman kolmanneksi vaurain maa.
Legatum Institute, The Legatum Prosperity Index 2017: Finland

Suomessa omistusoikeuden suoja on maailman toiseksi paras.
Center for data innovation, The Global Competitiveness Report 2017–2018: Property Rights

Suomessa viranomaistiedon saatavuus on EU:n parasta.
Maailman talousfoorumi (WEF), The State of data innovation in the EU: Freedom of information

Suomessa on maailman vakaimmat pankit.
Maailman talousfoorumi (WEF),The Global Competitiveness Report 2017-2018: Soundness of banks

Suomalaisilla on maailman eniten henkilökohtaista vapautta ja valinnan vapautta.
The Social Progress Imperative, 2017 Social Progress Index: Finland

Suomessa on maailman kolmanneksi paras lehdistönvapaus.
Toimittajat ilman rajoja, 2017 World Press Freedom Index: Ranking

Suomi on maailman toiseksi paras sosiaalisen kehityksen maa.
The Social Progress Imperative, 2017 Social Progress Index: Finland

Suomi on Tanskan ja Ruotsin jälkeen sosiaalisesti oikeudenmukaisin EU-maa.
D. Schraad-Tischler & C. Schiller: Social Justice in the EU – Index Report 2017 (Bertelsmann Stiftung 2017) (Bertelsmann Stiftung 2017)

Suomi on rikkaista maista kolmanneksi kehitysmyönteisin köyhiä maita tukevien politiikkatoimien vertailussa.
Centre for Global Development, The Commitment to Development Index 2017 (CDI)

Suomi on inhimillisen hyvinvoinnin vertailussa maailman paras maa.
Sustainable Society Index, Main results 2016

Suomi on maailman kolmanneksi paras maa laillisuusperiaatteen noudattamisessa.
The World Justice Project, Rule of Law Index 2017–2018

Suomi on maailman paras maa ihmisten perusoikeuksien suojelemisessa.
The World Justice Project, Rule of Law Index 2017–2018

Tyytyväisyys ja luottamus
Suomi on maailman onnellisin maa.
Sustainable Development Solutions Network, World Happiness Report 2018

Suomalaiset ovat eurooppalaisista toiseksi tyytyväisimpiä elämäänsä.
Eurostat, Percentage of the population rating their satisfaction as high, medium or low

Suomalaiset ovat EU:n kansalaisista tyytyväisimpiä asumiseensa.
Eurostat, Percentage of the population rating their satisfaction as high, medium or low

Suomalaisilla on EU:n kansalaisista toiseksi yleisimmin läheinen, johon turvautua tarvittaessa.
Eurostat, Persons having someone to rely on in case of need

Suomalaisten luottamus poliisiin on suurinta ja luottamus poliittiseen järjestelmään sekä oikeusjärjestelmään toiseksi suurinta Euroopassa.
Eurostat, Average rating of trust

Suomalaisten luottamus muihin ihmisiin on toiseksi suurinta Euroopassa.
Eurostat, Average rating of trust

Suomessa kuluttajien luottamus talouteen on Euroopan vahvinta.
Euroopan komissio, Business and consumer surveys

Suomessa kärsitään liiallisesta työtaakasta neljänneksi harvimmin OECD-maissa.
OECD, How’s Life? 2017: Measuring Well-being, Incidence of job strain

Tasa-arvo
Suomi on maailman kolmanneksi tasa-arvoisin maa.
Maailman talousfoorumi (WEF), Global Gender Gap Index 2017

Suomessa sukupuolten osallistuminen työelämään on toiseksi tasa-arvoisinta EU:ssa.
The European Institute for Gender Equality (EIGE), Gender Equality Index 2017: Work / Participation

Suomalaisnaisten tasa-arvo työelämässä on maailman neljänneksi paras.
The Economist, The Glass-Ceiling Index 2018

Suomessa valta on jakautunut sukupuolille kolmanneksi tasa-arvoisimmin EU:ssa.
The European Institute for Gender Equality (EIGE), Gender Equality Index 2017: Power

Suomessa on Euroopan maista kolmanneksi eniten naisia kansanedustajina.
Inter-Parliamentary Union (IPU), Women in Politics 2017

Suomessa on OECD-maiden neljänneksi alhaisin köyhyysaste.
OECD, Society at a Glance 2016: Poverty

Suomessa on OECD-maiden viidenneksi pienimmät tuloerot.
OECD, Society at a Glance 2016: Income inequality

Ympäristö
Suomessa on maailman kolmanneksi puhtainta ilmaa.
Ilmatieteen laitos, WHO: Suomen ilma maailman kolmanneksi puhtainta

Suomi on vesivaroiltaan maailman rikkain maa.
Keelen yliopisto, The Water Poverty Index: an International Comparison

Suomessa on maailman pienin riski altistua luonnononnettomuuksille, Bahrainin, São Tomén ja Príncipen sekä Singaporen ohella.
Inter-Agency Standing Committee (IASC) ja Euroopan komissio, INFORM Global Risk Index Results 2018

Suomessa on eniten metsiä Euroopassa.
FAO, Global Forest Resources Assessment

Koulutus ja henkinen pääoma
Suomessa on toiseksi eniten maailmassa inhimillistä pääomaa.
Maailman talousfoorumi (WEF), The Human Capital Report: Human Capital Index 2017

Suomen peruskoulutus on maailman parasta.
Maailman talousfoorumi (WEF), The Global Competitiveness Report 2017-2018: Primary Education

Suomalaisen korkeakoulutuksen laatu on maailman kolmanneksi paras.
Maailman talousfoorumi (WEF), The Global Competitiveness Report 2017–2018: Higher education and training / Quality of education

Suomi on OECD-maiden kärkimaita koulutuksessa.
OECD, Better Life Index: Education

Suomalainen koulutus vastaa tulevaisuuden tarpeisiin kolmanneksi parhaiten maailmassa.
Economist Intelligence Unit (EIU) & Yidan Prize, Worldwide Educating for the Future Index

Suomi sijoittuu elinikäisen oppimisen vertailussa EU-maista kolmanneksi.
Euroopan komissio, European Innovation Scoreboard 2017: Lifelong learning

Suomi on maailman lukutaitoisin maa.
J. W. Miller ja M. C. McKenna, World’s Most Literate Nations: Rank Breakdown

Suomalaiset aikuiset ovat toiseksi parhaita luku- ja laskutaidoissa OECD-maissa.
OECD, How’s Life? 2017: Measuring Well-being, Education and skills, adult skills

Suomalaiset ovat Euroopan toiseksi ahkerimpia kirjaston käyttäjiä.
The European Bureau of Library, Public Libraries – Statistics

Tietoyhteiskunta ja kilpailukyky
Suomi hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi toiseksi parhaiten maailmassa.
Maailman talousfoorumi (WEF), Global Information Technology Report 2016: Networked Readiness Index

Suomi on maailman neljänneksi innovatiivisin maa.
Maailman talousfoorumi (WEF), The Global Competitiveness Report 2017–2018: Innovation

Suomessa julkisten palvelujen tarjonta verkossa on toiseksi parasta Euroopassa.
Euroopan komissio, The Digital Economy and Society Index 2017: Suomi

Suomessa osallistuminen työnantajan tarjoamaan koulutukseen on Euroopan korkeinta.
Eurofound, Euroopan työolotutkimus 2015

Suomessa on Euroopan vahvin digitaalinen osaamispääoma.
Euroopan komissio, The Digital Economy and Society Index 2017: Suomi

Suomen digitaalinen kilpailukyky on maailman neljänneksi paras.
IMD, IMD World Digital Competitiveness Ranking 2017

Suomessa on OECD-maista toiseksi eniten langattomia laajakaistaliittymiä sataa henkeä kohti.
OECD, Wireless mobile broadband subscriptions

Suomalaiset käyttävät eniten mobiilidataa liittymää kohti.
OECD, Digital Economy Outlook 2017

Suomessa on maailman toiseksi eniten mobiililaajakaistaliittymiä asukasta kohti.
OECD, Digital Economy Outlook 2017

Suomalaisilla yrityksillä on OECD-maista yleisimmin omat verkkosivut.
OECD, Digital Economy Outlook 2017

Suomi on Euroopan kolmanneksi paras maa yritystoiminnalle.
European Chamber, Best European countries for business 2018

Suomessa on maailman kolmanneksi paras talousympäristö liiketoiminnan kasvulle.
Grant Thornton, Global Dynamism Index 2015

Suomessa yritysten eettiset toimintatavat ovat maailman toiseksi parhaat.
Maailman talousfoorumi (WEF), The Global Competitiveness Report 2017–2018: Corporate Ethics

Suomi on toiseksi paras maa puhtaan teknologian alalla. (Vertailussa 40 maata.)
WWF & Cleantech Group, The Global Cleantech Innovation Index 2017

Suomen kestävä kilpailukyky on maailman neljänneksi paras.
SolAbility, The Global Sustainable Competitiveness Index 2017

Lasten hyvinvointi ja koulunkäynti
Suomi on maailman toiseksi oikeudenmukaisin maa lapsille.
Unicef, UNICEFin tutkimus: Tanska oikeudenmukaisin maa lapsille

Suomi on maailman toiseksi paras maa olla tyttö.
Pelastakaa lapset, Every last girl: Girl’s opportunity index

Suomessa lapsilla on maailman kolmanneksi turvatuin lapsuus.
Pelastakaa lapset, Stolen Childhood: End of Childhood, Report 2017

Suomalaiset nuoret (11–15-vuotiaat) ovat hyvinvointivaltioiden nuorista neljänneksi tyytyväisimpiä elämäänsä.
Unicef, Child Well-being in Rich Countries: A comparative overview

Suomalaiset 15-vuotiaat ovat samanikäisistä OECD-maiden nuorista kolmanneksi tyytyväisimpiä elämäänsä.
OECD, PISA 2015 Results, Students’ Well-Being

Suomalaisten neljäsluokkalaisten luonnontieteiden osaaminen on OECD-maiden toiseksi parasta.
M. O. Mullis, I. V. S. Mullis, P. Foy & M. Hooper, TIMSS 2015 International Results in Science

Suomalaiset 15-vuotiaat ovat OECD-maiden joukossa toiseksi parhaita lukutaidossa ja kolmanneksi parhaita luonnontieteissä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö, PISA 2015: Suomalaisnuoret edelleen huipulla, pudotuksesta huolimatta

Terveys
Suomi on maailman 20 kärkimaan joukossa vastasyntyneiden elinajanodotteessa. Erot kärjen joukossa ovat pieniä.
WHO, Life expectancy

Suomessa syntyy OECD-maista vähiten lapsia alipainoisena (alle 2500 g).
OECD, Low birth weight

Suomessa äitien ja lasten hyvinvointi on maailman toiseksi parasta.
Pelastakaa lapset, State of the World´s Mothers 2015, 16th annual report

Suomessa on maailman kolmanneksi pienin imeväiskuolleisuus (alle vuoden ikäisenä kuolleet).
YK, SDG Indicators, Infant mortality rate

Suomessa sattuu vähiten äitiyskuolemia maailmassa.
WHO, World Health Statistics 2017: Monitoring health for the SDGs

Suomessa on EU-maiden toiseksi alhaisin kokonaiskuolleisuus syöpään.
OECD, Health at a Glance: Europe 2016: Mortality from cancer

Suomessa aikuisten tupakointi on kolmanneksi harvinaisinta EU-maissa.
OECD, Health at a Glance: Europe 2016: Adults smoking daily

Pääkaupunki
Helsinki on kolmanneksi paras kaupunki asua ja elää. (Vertailussa 65 kaupunkia.)
Metropolis, The Best Cities to Live in (2016)

Helsinkiläiset ovat tukholmalaisten ohella EU:n pääkaupunkien asukkaista tyytyväisimpiä asuinpaikkaansa.
Euroopan komissio, Quality of Life in European Cities 2015

Helsinki on maailman toiseksi houkuttelevin kaupunki startup-yrityksille.
Nestpick, Startup Cities Index

Helsinki on Euroopan tasa-arvoisin kaupunki. (Vertailussa 33 kaupunkia.)
Spotahome, Equality in Europe

Helsinki on viidenneksi paras kaupunki osaavan työvoiman hankkimisessa.
INSEAD, Global Cities Talent Competitiveness Index 2018 Rankings

Helsinki on kolmanneksi paras kaupunki teknologian, innovaation ja yritystoiminnan suhteen. (Vertailussa 40 kaupunkia.)
J. Gibson, M. Robinson & S. Cain, CITIE – City Initiatives for Technology, Innovation and Entrepreneurship (Nesta, Accenture & Catapult 2015)

Helsinki tukee eurooppalaisista kaupungeista neljänneksi parhaiten digitaalisia yrityksiä ja yrittäjiä.
Nesta, European Digital City Index 2016

Helsingissä on Euroopan suurista kaupungeista helpointa ja miellyttävintä liikkua. (Vertailussa 20 kaupunkia).
Politico, Urban Mobility Index

Helsinkiläiset ovat EU:n pääkaupunkien asukkaista toiseksi tyytyväisimpiä kulttuuripalveluihin.
Eurostat, Satisfaction with cultural facilities in EU capital cities

Helsinki on maailman rehellisin kaupunki.
Valitut Palat, Most Honest Cities

Helsinki-Vantaan lentokenttä on maailman paras.
Travellink, Helsinki-Vantaan lentoasema on maailman paras

Ja näissäkin me olemme maailman kärkeä
Suomessa on kolmanneksi eniten tilaa ihmistä kohden Euroopassa.
Eurostat, Population density, persons per km²

Suomessa on EU:n puhtainta ruokaa.
Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto (EFSA), The 2015 European Union report on pesticide residues in food

Suomalaiset juovat henkeä kohti eniten kahvia maailmassa.
International Coffee Organization, Coffee Trade Statistics

Suomalaiset juovat henkeä kohti eniten maitoa maailmassa.
Maito ja terveys, Maidon kulutus maailmalla 2015

Suomella on eniten kesäolympiamitaleja asukasta kohti.
Medals per Capita, Total Medals per Capita: All Time (Summer)

Suomalaisten aikuisten englannin kielen taito on 72 maan vertailussa viidenneksi paras.
Education First (EF), The world’s largest ranking of countries by English skills

Suomen passi on maailman kolmanneksi vaikutusvaltaisin. Sillä pääsee matkustamaan ilman viisumia 175 maahan.
Henley & Partners, Visa Restriction Index

Suomessa on toiseksi eniten saaria maailmassa.
WorldAtlas, Which Country Has the Most Islands?

….

Tällaisia listoja on toki mukava lukea, mutta samaan aikaan pitää muistaa, että meilläkin on paljon huolia ja harmeja. Eriarvoisuutta, syrjäytymistä, perhetason ja henkilötason ongelmia ja paljon muuta. Ja vaikka asuisimme kuinka maailman onnellisimmassa maassa niin pitää muistaa, että henkilökohtaisella tasolla tämä onni ei kaikkien kohdalla toteudu. Ja juuri täksi ja siksi tarvitsemme toimivia tukiverkkoja. Ja juuri tämäntakia myös olemme nyt ryhtyneet miettimään sosiaaliturvan uudistamista.

Tällä hetkellä aivan liian moni on tilanteessa, jossa työn tekeminen ei yksinkertaisesti kannata. Kannustinloukkuja löytyy eri puolilta ja ne kiusaavat kaikkia. Sosiaaliturvajärjestelmämme on jäykkä. Se ei pysty enää vastaamaan työelämän nopeaan muutokseen. Ei voi olla niin, että työtä olisi tarjolla, ja ihmisellä kyky ja halu ottaa se vastaan, mutta sosiaaliturvan jäykkyys tekee työnteosta taloudellisesti kannattamatonta. Vastaavia tilanteita on nykyisin aivan liikaa.

Työn ja sosiaaliturvan yhdistämisestä täytyykin tehdä mahdollista. Työelämästä tulee yhä useammin epäsäännöllistä ja kausittaista. Sosiaaliturvan on toimittava tällaisissa tilanteissa joustavasti ja kannustettava työntekoon. Passivoiva sosiaaliturva on usein osasyynä myös syrjäytymiselle. Kun työnteon kannustimet paranevat, pysyy yhä useampi ihminen myös yhteiskunnan toiminnassa ja aktiivisen elämän syrjässä kiinni. Samalla joustava ja kannustava sosiaaliturva kitkee myös sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo avasikin keskustelua sosiaaliturvan uudistuksesta mallilla, joka olisi kannustava ja samaan aikaan välittävä. Sosiaaliturvauudistus ei saa olla säästöhanke, vaan se täytyy tehdä vastuullisesti niin, että järjestelmästä tulee nykyistä yksinkertaisempi ja toimivampi. Tavoitteena tulee kuitenkin olla malli, joka on myös kustannuksiltaan kohtuullinen ja nostaa työllisyysastettamme. Erittäin tärkeää on myös se, että yksinyrittäjät huomioidaan uudistuksessa.

OECD:kin suositteli Suomelle vastikkeelliseen yleisturvaan siirtymistä. Samansuuntaisen suosituksen teki myös professori Juho Saaren työryhmä. Mallissa etuuksia mm. työttömyysturvasta asumistukeen ja toimeentulotukeen yhdistettäisiin ja ihmisten tuloja seurattaisiin reaaliaikaisesti. Tukimuotojen yhdistäminen tekisi mallista selkeämmän ja reaaliaikainen tulorekisteri mahdollistaisi joustavamman työn ja turvan yhdistämisen eri elämäntilanteissa. Tällaisessa mallissa kenenkään ei tarvitsisi pelätä tuen äkillistä menettämistä esimerkiksi keikkatyön vastaanottamisen seurauksena. Taloudelliset kannustinloukut vähenisivät ja erilaiset tukien maksatuksen viivästymiseen liittyvät byrokratialoukut poistuisivat. Tämän tyyppinen yleistukimalli myös vähentäisi esimerkiksi perustuloa tehokkaammin tuloeroja ja köyhyyttä. Tästä on hyvä käydä nyt keskustelua ja ryhtyä toimeen.

Kello nyt 14.26 ja tänään, hetki sitten, äänestimme Malmin lentokentän kohtalosta. Äänestin esityksen puolesta, mutta valitettavasti hävisimme tämän äänestyksen ja ehkä pahimmassa tapauksessa myös viimeisen väännön. Itse en toki tätä vielä halua uskoa, mutta koko ajan huolestuttavammalta tämä näyttää. Periksi ei kuitenkaan anneta. Takana jo myös puolustusvaliokunta ja teimme myös Riihimäen Lukiosta TET-jaksolle eduskuntaan tulleen Neea Simovaaran kanssa Ajankohtaisen Vartin. Neea julkaiseen sen pian Facebookissa. Kurkatkaapa sieltä tai sitten Youtube-kansvaltani mitä Neean kanssa juttelimme. Nyt hetki eduskunnassa vielä ja illaksi Lammille. Kevätkokouskierrokseni seuraava kohde on Ydin-Hämeen Kokoomuksen kevätkokous.

Kello 20.17 ja pääsin Hämeenlinnasta junaan. Vielä illaksi Helsinkiin ja Petterin kanssa hieman vielä palaveria. Mukava kevätkokous Lammilla Ydin-Hämeen kokoomuslaisten kanssa. Suvun juurille aina mukava tulla. Kiitos Taisto ja kumppanit! Ja paikalla olleet sukulaisetkin.

 

 

Kommentit