Suomen ei tule hyväksyä lyijykieltoa – Täyskielto vaikeuttaisi niin metsästystä, ampumaratatoimintaa kuin myös maanpuolustustakin

Blogi, torstaina 28.11.2019

Euroopan Unioni on esittämässä lyijyhaulien ja -ammusten laajaa kieltämistä. Esitys koskee erityisesti kosteikkoalueita, mutta sen määritelmä on niin lavean, että se käytännössä kieltäisi käytän isossa osassa Suomea. EU:n määritelmä pitäisi sisällään ei vain järviä ja niiden rantoja, vaan myös turvealueet, lammet ja lätäköt ja jopa peltojen reunoissa olevat ojat. Kun näiden kaikkien ympärille ja ojien varsille molemmin puolin määriteltäisiin vielä 400 metrin turva-alue, niin kielto olisi aikalailla koko maan kattava ja ehdoton. Suomen maa-alueista tulisi tällä rajoituksella katetuksi yli 3/4 ja nämä siis olisi jatkossa lyijyhaulien ja -ammusten käyttökieltoalueina. Täyskielto koskisi myös näille alueille sisältyviä ampumaratoja.

Esityksellä olisi toteutuessaan ensivaiheessa siis merkittävä vaikutus erityisesti haulikolla tapahtuvaan metsästykseen, mutta myös muuhun metsästykseen, ampumaurheiluun ja reserviläistoimintaan. Muutos nostaisi myös merkittävästi kustannuksia. Vaihtoehtoiset ampumatarvikkeet ovat lyijyhauleja kalliimpia ja osassa aseita ei niitä ole edes mahdollista käyttää.

Lyijyhaulien näin laajalle ja ehdottomalle täyskiellolle onkin vaikea löytää perusteita. Metsästäjäliitto on nostanut laajasti esille lyijyhaulikiellon ongelmia, kuten myös reserviläisjärjestöt. Lisäksi vaihtoehtoisten ammusmateriaalien haittavaikutuksista ei ole vielä luotettavaa ja tutkimustietoon perustuvaa tietoa mm. niiden vaikutuksista ihmisten ja eläinten terveyteen. Ratkaisu voisi olla myös tästä näkökulmasta hätiköity ja jopa väärä.

Suomessa on jo aiemmin vuonna 1996 vastuullisesti kielletty lyijyhaulien käyttö vesilintujen metsästyksessä. Tämä rajoitus onkin täysin riittävä maahamme ja jos Suomen Antti Rinteen (sd.) hallitus lopulta kuitenkin EU:n lyijyhauli ja -ammuskiellon päättäisi hyväksyä, niin se tulee ehdottomasti rajata koskemaan nykykäytännön mukaan vain pysyviä vesistöjä.

Samaan aikaan EU selvittää lisäksi vielä laajempaa kaikenlaisten lyijyammusten käyttökieltoa. Vaikka esitys ei koskisikaan mm. viranomaiskäyttöä, niin sillä olisi laajat vaikutukset mm. Suomen sotilaalliseen maanpuolustukseen. Lyijyammusten täyskiellon vaikutukset olisivat laajat, sillä merkittävin osin lyijylle ei ole olemassa vaihtoehtoja kivääri- ja pistoolipatruunoiden osalta.

EU:n suunnitelmat ovat saaneetkin täysin aiheellisesti osakseen kovaa vastustusta. Esitykset eivät ole perusteltuja metsästyksen osalta, mutta eivät myöskään kansallisen maanpuolustuksen eikä ampumaurheilunkaan suhteen.

Suomen ei pidäkään missään tapauksessa kuitata ja hyväksyä esitystä ja kansallisen edunvalvonnan tuleekin tehdä kaikilla eri tasoilla kaikki mahdollinen ja mahdotonkin, että esitystä ei Suomi tule hyväksymään.

Tänään aamu alkoi puolustus- ja turvallisuusasioiden parissa Valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostossa. On valitettavaa, että ensi vuoden budjetissa Rinteen hallitus esittää edelleen leikkauksia turvallisuuspuolelle. Tulemme tähän esittämään vielä korjauksia lähinnä mm. sopimussotilaiden palkkamäärärahojen leikkauksen perumiseksi ja myös kertausmäärärahojen tason korottamiseksi riittävälle tasolle. Tavoite on, että vuositasolla voisimme kouluttaa 22 000 reserviläistä. Tästä puuttuu noin 2 miljoonaa euroa tulevilta vuosilta.

Nyt jo puolustusvaliokunnan kokouksessa. Esillä tänään meillä mm. Välimeren laiton ihmissalakuljetus ja myös Euroopan hybridiuhkien osaamiskeskus.

….

”Jonain päivänä kuolen, mutta kaikkina muina päivinä elän”

Päivä sai jälkeen raskaan käänteen. Ystäväni ja entinen kollegani Maarit Feldt-Ranta oli menehtynyt pitkän sairauden uuvuttamana. Maaritin kanssa sain ystävystyä ja yhteytemme oli vahva ja empatiaa täynnä oleva. Monia hienoja hetkiä saimme kokea ja monet kerrat jutella ja toisiamme myös tukea.

Kesällä sairauden edetessä ja Maaritin jo valmistautuessa lähtöön kysyin vielä Maaritilta mikä on hänen lempi puunsa. Maarit vastasi sen olevan Omenapuu. Istutin sen jälkeen Maaritin toiveen mukaan Pekkalan puutarhaan omenapuun ja sellaisen mikä antaa isoja Punaisia omenia. Maarit ei enää niitä maistamaan ehtinyt, mutta tänään sovimme Maaritin muisteluhetkessä demarien ryhmähuoneessa, että Antille syksyllä puusta omenan tuon ja ei vain ensi syksynä vaan joka syksy. Muistot elävät ja tämän kautta myös maistuvat.

Osanotto vielä Vesalle ja kaikille Maaritin läheisille ja ystäville. Maailma ei ole samanlainen paikka Maaritin lähdettyä.

….

Pitkä päivä ja raskaskin. Ilta siis vielä kokousten jälkeen demarien ryhmähuoneessa. Ystävyys yhdistää yli kaikkien rajojen. Huomenna elämän on taas jatkuttava.

Kommentit