Kokoomuslaiset: Teiden asfaltointimäärää pitää lisätä 6000 kilometriin

Uutiset, lauantaina 09.05.2020

Kokoomuksen Liikennevaliokunnan vastaava Kari Tolvanen ja valiokunnan jäsenet Matias Marttinen ja Janne Heikkinen sekä Valtiovarainvaliokunnan Liikennejaoston puheenjohtaja Kalle Jokinen ja Valtiovarainvaliokunnan vastaava Timo Heinonen esittävät alkavan kesän teiden asfaltointiohjelman kasvattamista. Kokoomuslaiset näkevät tämän järkeväksi elvyttävänä toimena, mutta myös perustelluksi senkin takia, että öljynhinnan lasku on alentanut myös asfaltinhintaa.

-Tiestön korjausvelkaa ryhdyttiin kuromaan umpeen jo viime kaudella Sipilän hallituksen johdolla. Tätä on nyt jatkettu parlamentaarisesti päätettynä myös kuluvalla vaalikaudella. Olemme esittäneet, että erityisesti asfaltointeja olisi nyt järkevää tehdä etunojassa, toteaa Liikennevaliokunnan kokoomusjäsenet Kari Tolvanen, Janne Heikkinen ja Matias Marttinen.

Teitä päällystetään tänä vuonna noin 4000 km, kun tiestön korjausvelkaohjelma jatkuu. Kokoomus esittikin liikennevaliokunnassa asfaltointimäärän lisäämistä tästä vielä jo tulevallekin kesälle.

– Talvi oli todella hankala teille ja reikiinnytti asfaltteja entisestään. Pääteistä on pystytty jollain tavalla huolehtimaan, mutta pienemmille teille korjausmäärärahoja ei ole tahtonut riittää. Nyt olisi perusteltua nostaa asfaltointimäärä 1990-luvun tapaan yli 6000km ainakin tänä kesänä ja ensi vuonna. Asfaltti on edullisempaa nyt ja nämä työt myös elvyttäisivät taloutta, toteaa Valtiovarainvaliokunnan vastaava ja liikennejaoston jäsen Timo Heinonen.

Merkittävästi laskenut öljynhinta näkyy jo nyt myös asfaltinhinnan laskuna ja näin olisi kokoomuslaisten mielestä perusteltua tehdä asfaltointeja etupainotteisesti.

– Parlamentaarisesti kaikkien puolueiden kesken olemme sopineet 300 miljoonan euron pysyvästä tasokorotuksesta tierahoitukseen. 12-vuotinen liikenneverkkosuunnitelma luo myös toivottavasti pitkäjänteisyyttä tähän työhön. Tieverkko pitää olla kunnossa, jotta ihmiset ja tavarat liikkuvat sujuvasti ja kysymys on myös liikenneturvallisuudesta, toteaa Valtiovarainvaliokunnan Liikennejaoston puheenjohtaja Kalle Jokinen.

Kommentit