Veikkauksen hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo Heinonen: Veikkauksen mainonnan oltava jopa vaadittua vastuullisempaa

Uutiset, tiistaina 06.08.2019

Veikkauksen hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo Heinonen pitää valitettavana Veikkauksen radiomainonnassa ja myös aiempaa Kenon mainonnassa tapahtuneita virheitä. Veikkaus reagoi kuitenkin palautteeseen nopeasti ja mainoskampanja vedettiin pois.

-Olen pyytänyt Veikkaukselta hallintoneuvostolle perusteellisen selvityksen miten ja miksi näin pääsi tapahtumaan ja miten tällaiset voidaan jatkossa jo ennalta estää. Omavalvonnan tulee olla aukotonta niin lain kuin vielä myös hyvänmaunkin osalta. Yhtiön johto on selvityksen ja myös toimenpiteet luvannut esitellä Veikkauksen hallintoneuvostolle seuraavassa kokouksessa, kertoo Timo Heinonen.

Heinonen sanoo tällaisten tapausten vesittävän pahasti hyvää työtä mitä vastuullisen pelaamisen eteen on uuden yhtiön aikana tehty. Yhtiön johto onkin jo nyt reagoinut tapahtuneeseen ja kertonut ensimmäisistä toimenpiteistä.

-Aiemmin jo Peluurin rahoitus nostettiin yli kaksinkertaiseksi miljoonaa euroon vuositasolla ja mm. kolikkoautomaattien pakollinen tunnistautuminen on jo päätetty toteuttaa. Lisätoimenpiteitä on syytä arvioida alkaneella kaudella ja katsoa onko tarpeen myös arpajaislakia tämän osalta tarkastella, toteaa Heinonen.

Heinonen muistuttaa, että Veikkauksen asemaa pitää tarkastella kokonaisuutena. Omalla peliyhtiöllä on tärkeä rooli monen toiminnon rahoittamisessa liikunnasta ja urheilusta kulttuuriin ja sosiaali- ja terveyspuolen toimijoihin. Pelaaminen on siirtynyt myös merkittävästi nettiin ja peliongelmia ratkottaessa tulee tarkastella myös kansainvälisiä toimijoita oman peliyhtiön rinnalla.

-On tärkeää tehdä toimenpiteitä niin, että peliongelmien voidaan puuttua nopeasti ja tehokkaasti jo ensimmäisten oireiden näkyessä. Veikkauksen pitää olla vastuullisessa pelaamisessa suunnannäyttäjä myös tulevaisuudessa ja tämä tarkoittaa niin itse pelejä ja pelaamista kuin myös yhtiön mainontaa ja kaikkea toimintaa, toteaa Timo Heinonen.

-Voimassa olevaa lakia tulee noudattaa tarkasti. Voisin itse sanoa, että mieluummin yli tarkasti kuin rajoja koetellen. Harmaalle alueelle ei pidä mennä mainonnassa eikä muussakaan. Radiomainoksen tai aiemman Keno-mainoksen kaltaisia virheitä ei saa jatkossa tapahtua ja tämä pitää varmistaa yhtiön omalla ennakkovalvonnalla nykyistä paremmin.

Kommentit