Tagi: vaka-maksut

Kokoomuksen tavoitteena on ollut pitkään parantaa varhaiskasvatuksen vaikuttavuutta ja osallistumisastetta ja tähän päästäksemme olemme määrätietoisesti halunneet keventää varhaiskasvatuksen (päivähoidon) maksuja. Tavoitteemme kokoomuksessa on päästä lopulta maksuttoman varhaiskasvatukseen ja tätä kokeillaankin tänä vuonna jo monessa kunnassa ja kaupungissa viisivuotiaiden kohdalla. Samojen tavoitteiden saavuttamiseksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenivat maanantaina eli tammikuun ensimmäisenä päivänä 2018 alkaen. Pieni- ja keskituloisen… [ Lue lisää ]

Hallitus on laittanut liikkeelle sosiaaliturvan suuremman uudistamisen. Uudistuksen tavoitteena on saada sosiaaliturvan kokonaisuudesta paremmin tämän päivän tarpeisiin vastaava kokonaisuus. Sinisenä lankana on työllisyyttä ja toimeliaisuutta parantava ja eriarvoisuutta vähentävä sosiaaliturvan kokonaisuudistus. Puolivälin riihessä sovitussa valmistelussa otetaan huomioon niin perustulokokeilun kuin osallistumistulokokeilun ja muidenkin käynnistettävien tutkimusten, laajan kuulemiskierroksen ja selvitysten tulokset sekä kansallisen tulorekisterin tuomat mahdollisuudet. Tavoitteena… [ Lue lisää ]

Ensi vuoden valtion talousarviossa yhtenä painopisteenä ovat lapsiperheet. Toimenpiteitä on lukuisia joista voisi mainita ainakin äitiysavustuksen korotuksen, äitiyspakkauksen kehittämisen, lapsilisien korotuksen yksinhuoltajaperheille ja myös perheellisten opiskelijoiden huoltajakorotuksen opintotukeen. Myös vanhempainpäivärahaa korotetaan muiden päivärahojen tapaan niin, että ne olisivat jatkossa riittävän suuret, jotta tuensaajan ei tarvitsisi turvautua perustoimeentuloon. Iso ratkaisu on myös varhaiskasvatusmaksujen alentaminen. Päivähoitomaksuja alennettiin… [ Lue lisää ]