6700 perhettä maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin Varhaiskasvatuksen maksut laskivat

Blogi, torstaina 04.01.2018

Kokoomuksen tavoitteena on ollut pitkään parantaa varhaiskasvatuksen vaikuttavuutta ja osallistumisastetta ja tähän päästäksemme olemme määrätietoisesti halunneet keventää varhaiskasvatuksen (päivähoidon) maksuja. Tavoitteemme kokoomuksessa on päästä lopulta maksuttoman varhaiskasvatukseen ja tätä kokeillaankin tänä vuonna jo monessa kunnassa ja kaupungissa viisivuotiaiden kohdalla.

Samojen tavoitteiden saavuttamiseksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenivat maanantaina eli tammikuun ensimmäisenä päivänä 2018 alkaen. Pieni- ja keskituloisen perheen maksut alenivat, ja nyt toisen lapsen sisaralennus on 50 prosenttia aiemman kymmenen sijaan.

Asiakasmaksuja alennettiin tässä vaiheessa yhteensä noin 71 miljoonalla eurolla. Muutos toi vuodenvaihteessa arviolta 6700 perhettä maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Keskituloisen kahden lapsen perheen (bruttotulot yhteensä 5900 e/kk) maksut laskivat samalla vuodessa yli 1200 eurolla. Esityksen tavoitteena on lisätä työnteon kannustavuutta, parantaa perheiden taloudellista tilannetta ja mahdollistaa useamman lapsen osallistuminen varhaiskasvatukseen. Kannustinloukkuvaikutusten pienentyessä noin 4 200 henkilön arvioidaan työllistyvän vuoteen 2021 mennessä.

Maksut määräytyvät siis jatkossakin perheen tulojen ja perhekoon perusteella, mutta nyt kaikkien perheiden tulorajoja nostettiin. Näin alensimme erityisesti pieni- ja keskituloisten perheiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja. Isoimmat maksualennukset kohdistuvat monilapsisiin perheisiin. Asiakasmaksulailla säädetään lisäksi vain maksujen enimmäismäärä eli kunnat voivat päättää myös alemmista maksuista. Jotkut kunnat ovatkin jo tehneet päätöksiä myös maksuttomasta osa-aikaisesta vakasta.

Sisaralennus myös nousi eli toisesta lapsesta perittävä maksu aleni. Toisen lapsen maksu on nyt enää enintään 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli maksimissaan 145 euroa. Vielä viime vuonna toisen lapsen ns. sisaralennus oli vain 10 prosenttia. Seuraavien lasten sisaralennus on tänä vuonna 80 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli maksu kolmannesta lapsesta on enintään 58 euroa. Toisen lapsen alennus kohdistuu siis kaikkiin niihin perheisiin, joilla on vähintään kaksi lasta varhaiskasvatuksessa. Asiakasmaksut alenivat vuodenvaihteessa näillä perheillä siis riippumatta perheen tulotasosta.

Varhaiskasvatuksen enimmäismaksu on nyt 290 euroa ja alin perittävä maksu säilyy ennallaan eli alle 27 euron maksua ei peritä.

Kaiken kaikkiaan tavoitteenamme on siis varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen. Meillä varhaiskasvatuksen osallistumisaste on nimittäin merkittävästi muita Pohjoismaita alemmalla tasolla. Osallistumisen lisäämiseen tähdätään myös varhaiskasvatuksen laatua ja saavutettavuutta parantamalla. Varhaiskasvatuksen maksuja alennettiin nyt jo toistamiseen tällä hallituskaudella.

Palvelujen korkean laadun ja osaavan henkilökunnan takaamiseksi sovittiin samalla tuhannen uuden lastentarhanopettajan kouluttamisesta. Lisäksi käynnistettiin 5-vuotiaille suunnatun maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu. Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat pedagogista, tavoitteellista kasvatusta tukeva asiakirja, joka tuli velvoittavana voimaan elokuussa.

Tärkeitä ratkaisuja. Varhaiskasvatus on nimittäin ehdottomasti vaikuttavin osa elinikäisen oppimisen ja kasvun polkua. Alkupäässä tehdään paljon ja annetaan se mahdollisuus mahdollisimman monelle lapselle.

….

Kello 22.54 ja kotona jälleen. Nyt lomat loppui ja huomenna sitten takaisin töiden ja toimien pariin. Mukavat päivät siis Keski-Suomessa Himoksella ja paljon lunta ja raikasta ilmaa yhdessä perheen ja kummitytön kanssa. Hienoja hetkiä.

Huomenna sitten päivällä presidentti Sauli Niinistön kanssa nyt vuorostaan Forssaan. Tervetuloa mukaan!

Kommentit