Suomen otettava käyttöön Norjasta tuttu varmuusvankeus – Pitää olla keinot pitää vaarallisiksi arvioidut henkilöt ”kivensisällä”

Blogi, lauantaina 07.03.2020

Suomen vankiloissa on Rikosseuraamuslaitoksen mukaan 5-10 sellaista vankia, joiden arvioidaan olevan erittäin vaarallisia toisen ihmisen terveydelle, hengelle tai vapaudelle. Heitä ei kuitenkaan nykyisen lainsäädännön turvin voida tuomion päätyttyä enää eristää muista ihmisistä ellei heillä ole vakavia mielenterveydellisiä sairauksia. Jos mielenterveydellisiä syitä olisi, henkilö voitaisiin määrätä pakkohoitoon, eli  tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon. Nämä vaaralliset henkilöt tulevat siis vapautumaan korkeasta uhasta huolimatta eikä meidän järjestelmässä ole mitään mahdollisuutta nykylainsäädännön kautta sitä estää.

Kyseisillä vangeilla arvioidaan siis olevan korkea riski uusiin väkivaltarikoksiin, mutta heille edellisestä väkivaltarikoksesta annettu tuomio ei mahdollista muusta yhteiskunnasta eristämistä vaikka kaikki arviot näyttävät punaista  ja hälyttäisivät. Tällöin riskit uusiin rikoksiin ovat äärimmäisen korkeat. Kyseisten rikollisten tuomio aiemmasta rikoksesta ei siis ole elinkautinen vaan joku muu tuomio. Vain elinkautiseen tuomitun vapautumisen voi tällä hetkellä estää vaarallisuusarvioinnin perusteella.  Muissa tuomioissa vapautuminen koittaa lopulta vaarallisuudesta riippumatta kun tuomio on istuttu päivästä päivään.

Meidän tulisikin nyt uudistaa rikoslakiamme niin, että käyttöön otettaisiin ns. varmuusvankeus.

Norjassa (alkaen 2002) ja Tanskassa (alkaen 1973) on käytössä tällainen forvaring-niminen rangaistusmalli eli kestoltaan ennalta määrittelemätön seuraamus, jonka tarkoituksena on nimenomaan estää vakavien rikosten uusiminen. Tuomioistuin määrää seuraamukselle vähimmäis- ja myös enimmäiskeston, mutta se voi myöhemmin pidentää rangaistusaikaa enintään viidellä vuodella kerrallaan. Varmuusvankeusjärjestelmän pidentämismahdollisuuden vuoksi forvaring-rangaistusta pidetäänkin Norjan oikeusjärjestelmän ankarimpana seuraamuksena.

Tanskassa vastaavantyyppinen varmuusvankeus otettiin käyttöön siis jo paljon aiemmin vuonna 1973. Kestoltaan tuomio on Tanskassa rajoittamaton. Lisäksi tuomioistuin voi päättää, että forvaring-tuomio pannaan täytäntöön psykiatrisessa laitoksessa, mutta tämän tarpeellisuutta tulee arvioida tuomion jatkuessa uudelleen erikseen. Forvaring-rangaistukseen tuomitsemisen edellytyksenä  Tanskassa on toistuva syyllistyminen toisen henkeen tai terveyteen kohdistuvaan rikokseen taikka seksuaalirikokseen ja arvio siitä, että tekijä on vaaraksi muiden ihmisten hengelle. Forvaring-rangaistukseen tuomitaan Tanskassa vuosittain muutama vanki.

Tuorein tieto minkä löysin kertoi, että vuonna 2014 yhteensä 43 vankia suoritti forvaring-rangaistusta. Yhtäkään vankia ei päästetty ehdonalaiseen vapauteen. Elinkautisvankien määrä oli samana vuonna 22, ja heistä yksi pääsi ehdonalaiseen vapauteen. Norjan tieto minkä löysin oli vuodelta 2016 ja silloin tammikuuhun mennessä forvaring-rangaistuksia oli Norjassa tuomittu yhteensä 237 kappaletta 234 rikolliselle. Tuomituista myöhemmin 89 oli vapautettu ja ehdonalaiseen vapauteen oli päästetty 27. Tuomio ei siis kaikissa tapauksissa ole tarkoittanut tosiasiallista elinkautista eikä sellaiseen tällaisen järjestelmän kautta ole tarvettakaan.

Meillä vakavimmista rikoksista tuomituille vangeille tehdään siis jo tänä päivänä oikeuspsykiatrinen väkivaltariskiarvio. Helsingin hovioikeuden ei kuitenkaan tarvitse huomioida näitä vaarallisuusarvioita vaan oikeus voi vapauttaa vaaralliseksi arvioidun vangin vastoin asiantuntijoiden lausuntoa. Oikeusministeriö kertoikin, että vuosina 2011-2018 Helsingin hovioikeus vapautti yhteensä seitsemän sellaista elinkautisvankia, joiden väkivaltariski arvioitiin suureksi ja joiden vapauttamista Rikosseuraamuslaitos vastusti. Kysyä pitääkin, että miksi? Ja tämän lisäksi siis kaikki tuomionsa päivästä päivään istuneet vapautuivat vaarallisuusarvioista riipumatta sinä päivänä kun tuomio tuli kuitatuksi.

Varmuusvankeustuomio tulisi minusta siis ottaa käyttöön Norjan ja Tanskan tapaan myös Suomessa. Tällainen tuomio olisi omiaan terrorismirikoksista sekä toistuvista väkivalta- ja seksuaalirikoksista, koulusurmista ja muista poikkeuksellisen törkeistä väkivaltarikoksista. Varmuusvankeus siis olisi toimiva vaihtoehto myös esitetylle ns. ikuiselle elinkautiselle. Varmuusvankeudesta kun olisi myös mahdollista vapautua.

….

Kello 18.16 ja tänään jatkettu vielä Kymppisynttäreitä. Eilen sukulaiset ja ystävät ja tänään sitten koulukaverit. Hauskaa oli pelata itsekin lasten kanssa ja enkös minäkin tässä sankarina, kun samalla kymmenen vuotta isyyttä täyteen.

Päivällä ehdimme vielä Santerin perhettä auttamaan risusavotassa ja huomenna sitten olisi tarkoitus jatkaa Pekkalan laituria. Jos jää meitä vaan kantaa.

 

 

 

 

 

Kommentit