Tagi: Forvaring

Suomen vankiloissa on Rikosseuraamuslaitoksen mukaan 5-10 sellaista vankia, joiden arvioidaan olevan erittäin vaarallisia toisen ihmisen terveydelle, hengelle tai vapaudelle. Heitä ei kuitenkaan nykyisen lainsäädännön turvin voida tuomion päätyttyä enää eristää muista ihmisistä ellei heillä ole vakavia mielenterveydellisiä sairauksia. Jos mielenterveydellisiä syitä olisi, henkilö voitaisiin määrätä pakkohoitoon, eli  tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon. Nämä vaaralliset henkilöt tulevat… [ Lue lisää ]