Rahankeräystä helpotetaan – Tärkeä apu seuroille ja järjestöille

Blogi, perjantaina 09.11.2018

Moni lasten ja nuorten harrastus on erilaisten keräystuottojen varassa. Myös paikallista seura- ja yhdistystoimintaa rahoitetaan pienimuotoisilla keräyksillä. Ja usein keräyksiä järjestetään myös auttaaksemme jotain paikallista toimijaa tai akuutista apuatarvitsevaa tai vaikkapa lähijärveä ja sen kunnostustöiden rahoittamiseksi.

Mikael Jungner nosti aikanaan eduskunnassa tämän raskaan rahankeräysbyrokratian esille. Lehdistä olemme saaneet lukea samaan aikaan monia toinen toistaan hullumpia sääntö-Suomen tilanteita missä hyvää tarkoittavista onkin tullut virkavallan edessä lainrikkojia. Itsekin aikanaan jo esitin mallia missä missä raskaasta lupakäytännöstä siirryttäisiin jälkivalvontaan ja ilmoitusmenettelyyn ja nyt tällainen malli onkin etenemässä.

Sisäministeri Kai Mykkänen esitteli eduskunnassa nyt uuden rahankeräyslainsäädännön. Uudistuksessa korvataan nykyiset määräaikaiset keräyskohtaiset rahankeräysluvat jatkuvasti voimassa olevilla luvilla ja samalla mahdollistetaan nimenomaan ilmoituksenvaraiset pienimuotoiset kansalaiskeräykset. Ministeriön tiedotteen mukaan ”rahankeräyksen järjestämisen edellytyksenä olisi jatkossa joko jatkuvan rahankeräysluvan hakeminen Poliisihallitukselta tai ilmoituksen tekeminen poliisilaitokselle pienkeräyksen järjestämisestä”. Rahankeräyslaissa säädetään jatkossa lisäksi eräistä lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä rahankeräyksistä ja myös vaalikeräyksistä, joihin ei tarvitsisi hakea lupaa tai joista ei tarvitsisi tehdä ilmoitusta.

Ensi syksynä voimaan tulevan uuden lain mukaan rahankeräyslupa myönnettäisiin jatkossa aina toistaiseksi voimassa olevana, ja lupaprosessia kevennettäisiin huomattavasti. Yleishyödyllisyysvaade säilyisi luonnollisesti keräyksen ja kerääjän lähtökohtana ja luvan myöntämisen edellytyksenä. Ja jälkivalvontaa olisi se, että rahankeräyksen järjestäjän tulisi vuosittain tehdä Poliisihallitukselle ilmoitus rahankeräysten järjestämisestä, keräystuotosta ja tuoton käyttämisestä. Samalla pitäisi esittää vuosisuunnitelma tulevista rahankeräyksistä. Minusta kuullostaa aivan järkevältä ja tällä tavalla nipuista ja toimijoista voitaisiin napata tarkempaan valvontaa toimijat joiden papereissa ja toiminnassa olisi jotain kysyttävää.

Erilaisten pienempien ns. kertaluontoisen pienkeräysten järjestämiseen riittäisi pelkkä ilmoitus. Tällainen toiminnan järjestäjältä ei edellytettäisi itseasiassa edes toiminnan tarkoituksen yleishyödyllisyyttä vaan keräyksen voisi järjestää muuhunkin kuin yleishyödylliseen tarkoitukseen. Keräystä ei kuitenkaan voisi tai saisi järjestää elinkeinotoiminnan tukemiseen tai oikeushenkilön varallisuuden kartuttamiseen. Keräystarkoitus tulisi siis kertoa näissäkin tapauksissa ilmoituksessa, ja sen toteutumista valvotaan. Tällaisen pienkeräyksen tuotto saisi olla korkeintaan 10 000 euroa, ja keräyksen saisi järjestää korkeintaan kahdesti vuodessa.

Kai Mykkäsen johdolla valmistellulla uudistuksella toteutetaan siis hallitusohjelmamme tavoite helpottaa vapaaehtoistoimintaa ja rahankeräysmenettelyyn liittyvää hallinnollista taakkaa keventämällä ja sujuvoittamalla lupaprosessia. Eikös kuullosta jälleen aivan järkeenkäyvältä? Minusta ainakin.

Tänään päivä alkoi OAJ:n johdon tapaamisella aamukahvien merkeissä. Keskustelussa niin varhaiskasvatus, peruskoulu, lukio kuin ammatillinenkin koulutus. Kevään vaaleissa nämä teemat toivottavasti laajasti esillä ja toimiakin tarvitaan.

Nyt seuraavaksi ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen kanssa käymme Valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostossa läpi ensi vuoden talousarviota tämän osa-alueen rahojen osalta.

….

Vauhdikas työviikko sai päätöksen kotimetsässä. Retki lasten synttäreillä ja marraskuun hengessä pilkkopimeässä ja taskulamppujen kanssa. Ja se ei ole ollut koskaa poika joka ei pimeässä taskulampun kanssa tekisi tätä 😂 Ihanaa viikonloppua kaikille!

Kommentit