Panostuksia sivistykseen, turvallisuuteen ja työllisyyteen – Puolivälinriihestä pitää löytää ratkaisuja

Blogi, maanantaina 24.04.2017

Tänään neuvotellaan hallituskauden ns. puolivälinriihen pöydissä. Paljon on tällä kaudella tehty ja saatu aikaankin. Uskallan sanoa, että jopa enemmän kuin julkisessa keskustelussa ja jopa mediassa annetaan ymmärtää. Ja mikä tärkeintä käänne taloudessa on nyt väännetty ja vuosien jälleen talous kasvaa, työllisyys paranee ja samaan aikaan myös työttömyys helpottaa. Tavoitteisiin ei kuitenkaan nykymenolla vielä päästä eikä nykyinen talouskasvukaan ongelmia ratkaise ja siksi tänään on neuvoteltu erityisesti työtä ja työllisyyttä parantavista ratkaisuista. Kliseinen tosiasia kun kuitenkin on se, että vain työtä tekemällä tämä hyvinvointiyhteiskunta pelastetaan ja säilyy ja yli 72 prosentin työllisyysasteella sitä päästään vasta kehittämään ja parantamaankin.

Tänään on jo ratkaisu saatu aikaan suuresta toisenasteen ammatillisen koulutuksen uudistuksesta. Tätä yritti jo edellinenkin hallitus ja edelliset opetusministerit, mutta silloin siinä ei onnistuttu. Nyt päätös on saatu aikaan ja historiallisen iso uudistus nyt lausuntokierrokselle. Tätä amiskenttä on odottanut ja kaivannut jo pitkään.

Koko ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö, rahoitus- ja tutkintojärjestelmä siis nyt uudistetaan. Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään ja käyttöön otetaan uusi koulutussopimus. Koulutuksen byrokratiaa vähennetään ja koulutuksen järjestäjien vapautta lisätään. Tavoitteena on, että uusi ammatillinen koulutus vastaisi nykyistä paremmin työelämän muutoksiin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Amisuudistus turvaa koulutustakuun toteutumisen koko peruskoulun päättävälle ikäluokalle ja laadukkaan ammatillisen koulutuksen alueellisen saavutettavuuden. Lisäksi uusi rahoitusmalli kannustaa vähentämään koulutuksen keskeyttämistä ja parantamaan koulutuksen vaikuttavuutta. Uuden lain on määrä astua voimaan 1.1.2018.

Nyt tehtävä kehyspäätös tulee olemaan hallitusohjelmaan kirjatun menokehyssäännön mukainen. 10 miljardin euron kestävyysvaje katetaan neljä miljardin euron säästöillä, neljän miljardin euron uudistuksilla ja toimilla, jotka vauhdittavat kasvua ja parantavat työllisyyttä. Tänään linjattiin myös apteekkisääntelyn joustavoittamisesta.

Tänään on tarkasteltu myös hieman jo tehtyä. Neljän miljardin säästötavoite on toteutumassa ja myös uudistukset ovat tuottamassa tavoitellut kustannussäästöt, sillä kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsinta on edennyt suunnitellusti, ja siitä päätettiin tänään. Työllisyyden ja kasvun tavoitteet edellyttävät vielä lisätoimia. Niihin liittyviä päätöksiä tehdään huomenna.

Tänään hallitus täsmensi myös hallitusohjelmassa asetettua yhden miljardin euron säästötavoitteen toteuttamista. Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi vuosi sitten, että säästöohjelmaa laajennetaan kuntien lisäksi koko julkiseen talouteen. Tavoitteena on vähentää kustannuksia vuoteen 2029 mennessä. Nyt tehtyjen linjausten mukaisesti kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen toimenpideohjelmaa jatketaan, julkisen sektorin tuottavuutta edistetään erityisesti hyödyntämällä täysmääräisesti digitalisaatiota sekä julkisen sektorin tilankäyttöä tehostamalla. Lisäksi kunnille luodaan kannustinjärjestelmä palvelujen kustannusten alentamiseksi.

Apteekkien määrää lisätään ja lupakäytäntöjä myös joustavoitetaan. Tavoitteena on lisätä apteekkien määrää maassamme ja purkaa myös apteekkilupiin liittyvää sääntelyä nykyjärjestelmän puitteissa. Lääkkeiden yhdenvertainen saatavuus ja lääketurvallisuus ovat jatkossakin suomalaisen apteekkitoiminnan ytimessä. Lääkehuollon alueellinen kattavuus turvataan apteekkiverkostolla ja lääkevarastoilla.

Apteekkipalvelujen saatavuutta lisätään nostamalla apteekkien toimipistelupien määrää. Apteekkisääntelyä joustavoitetaan, mutta apteekkitoiminta säilyy luvanvaraisena. Apteekkilupaan kuuluu jatkossakin sijainnin sääntely. Tämä turvaa lääkkeiden saatavuuden kaikkialla Suomessa. Luvan määräytymisen prosessia joustavoitetaan ja siitä tehdään nykyistä läpinäkyvämpää. Jatkossa apteekkeja kannustetaan myös terveyspistetoimintaan.

Apteekkien määrän kasvua seurataan. Mikäli alueellinen saatavuus ei parane, selvitetään tarveharkintajärjestelmän toimivuutta. Lisäksi selvitetään mahdollisuus apteekin perustamiseen myös sairaaloiden ja päivystysten yhteyteen.

Apteekin pääomistajana on jatkossakin päävastuullinen proviisori, joka työskentelee itse apteekissa. Tämän lisäksi esitetään selvitettävän apteekkitoiminnan harjoittamisen mahdollistamista tietyin reunaehdoin myös avoimen yhtiön muodossa, joka mahdollistaisi omistuspohjan laajentamisen myös apteekissa työskenteleviin ammattihenkilöihin.

Lisäksi selvitetään tiettyjen itsehoitolääkkeiden myynnin mahdollista laajentamista päivittäistavarakauppaan maltillisesti lääketurvallisuutta painottaen esimerkiksi lääkerasvat, mutta ei särkylääkkeet.

Tässä nyt lyhyesti se mitä tältä päivältä julkisuuteen annettu. Huomenna neuvottelut jatkuvat ja palaan asiaan kun kokonaisuus valmis.

Tänään ehdin aamupäivällä vierailla myös Kormu Kartanossa. Raija Juvosen johdolla sinne on syntynyt lämminhenkinen ja kodinomainen ikäihmisten palvelutalo. Nyt yritys suunnittelee laajennusta ja etsii paikkaa hauskalle ideallaan ”Mummo Kommuunista”. Syntyisi siis kodinomainen hoivakoti tai kotien alue missä olisi apu ja hoito lähellä, mutta myös mahdollisuuksia tehdä ja toimia. Parkkipaikan tilalle siis voitaisiin rakentaa puutarha jne. Erinomainen idea ja uskon, että tilausta ja tarvetta olisi laajemmaltakin alueelta. Katsotaan miten idea etenee, mutta itse innostuin.

Illalla oli tänään vielä kunnanhallituksen kokous ja sitä ennen puheenjohtajisto ja ryhmä. En nyt kunnan asioihin tämän enempää mene. Kello jo 23.35 ja hieman pitkäksi meni tämä päivä. Huomenna aamusta Helsinkiin ja aamusta tapaaminen tasavallan presidentin kanssa Mäntyniemessä ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioiden parissa.

Kommentit