Lukiouudistus ja varhaiskasvatuslaki ovat nyt totta – Koko oppimisen ja osaamisen ketju nyt viritetty tälle vuosikymmenelle

Blogi, torstaina 28.06.2018

Eduskunta on hyväksynyt uuden lukiolain laajalla enemmistöllä. Myös varhaiskasvatuslaki hyväksyttiin eilen. Kaikkien ja erityisesti päiväkoti-ihmisten hämmästykseksi SDP asettui lopulta vastustamaan varhaiskasvatuslakia. Siis lakia mitä on odotettu pian jo kymmenen vuotta ja mikä nyt tuo lapsen kaiken päiväkotitoiminnan keskiöön.

Mutta näin tällä vaalikaudella on käytännössä pystytty uudistamaan siis koko oppimisen ketju varhaiskasvatuksesta aina korkeakouluihin ja täydennyskoulutukseen asti. Osaamiseen halutaan nyt siis panostaa lisää ja varmistaa, että olemme tulevaisuudessakin osaamisen kärkimaa.

Uusi varhaiskasvatuslaki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä. Uuden lain nyt voimaan tullessa päiväkodeissa työskentelee moniammatillisena tiiminä varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja lastenhoitajia. Ja lain punaisena lankana lapsen etu on nostettu kaiken toiminnan keskiöön, ja lasta on suojattava väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Samalla myös tietosuojanormit päivitetään nyt mahdollistamaan digitaalinen yhteydenpito kotien ja päiväkotien välillä. Ja tätä kokonaisuutta tukemaan kehysriihessä päätettiin lisäksi uusista panostuksista varhaiskasvatuksen tasa-arvon edistämiseen ja maksuttomuuskokeiluun.

Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa tuetaan lisäksi uudella 10 milj. euron määrärahalla vuodelle 2019. Rahalla voidaan pienentää päivähoidon ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ja toisaalta myös palkata lisähenkilöstöä haasteellisilla alueilla toimivissa päiväkodeissa.

Varhaiskasvatuslaki vahvistaa myös varhaiskasvatuksen asemaa osana koulutuspolkua. Lapsen, tai oikeastaan perheen niin kuin se tällä hetkellä tosiasiallisesti ennen esiopetusta on, oikeus varhaiskasvatukseen säilyy entisellään. Lapsen etu nostetaan nyt keskiöön varhaiskasvatuksen toteutuksessa. Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava aina lapsen etu.

Varhaiskasvatuksen laatua nostetaan uudella vaka-lailla koulutetumman henkilöstön myötä. Vuonna 2030 päiväkodeissa tulee olla vähintään kahdella kolmasosalla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Samalla myös ammattiryhmien välisiä työtehtäviä ja tehtävänimikkeitä selkeytetään. Varhaiskasvatuksen uudet tehtävänimikkeet ovat varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, perhepäivähoitaja ja päiväkodin johtaja. Ja haluan vielä todeta ja alleviivata, että nyt lain tullessa voimaan nykyisten opettajien, lastenhoitajien sekä johtajien kelpoisuudet nykyisiin tehtäviin säilyvät. Sama koskee myös henkilöitä, jotka lain voimaan tullessa opiskelevat tai on hyväksytty opiskelemaan alaa. Kukaan ei siis menetä pätevyyttään mihinkään sellaiseen mitä nyt saa tehdä tai mihin on jo opiskelemassa.

Varhaiskasvatuksen laatu muodostuu lopulta monesta eri tekijästä, joista henkilöstön koulutus ja osaaminen ovat kiistatta keskeisiä. Vahva, erilaista osaamista omaava varhaiskasvatuksen henkilöstö luo hyvät edellytykset lasten opinpolun ensiaskeleille. Turvallinen syli on monessa paikassa tärkeä, mutta usein lapset tarvitsevat myös ammattilaisen apua ja tukea. Sitä haluamme tulevaisuuden päiväkodeissa entisestään vahvistaa.

Ja vakan jälkeen sitten peruskoulun jälkeen nuoret jatkavat toivottavasti kaikki toiselle asteelle. Aiemmin ammatillista koulutusta on jo uudistettu ja nyt voimaan saadaan myös kiitelty Uusi Lukio -laki.

Uusi lukiolaki vahvistaa lukion yleissivistävää asemaa ja edistää oppiainerajoja ylittäviä opintoja. Lukiolaki myös mahdollistaa lukiolaisille kurkistuksia korkeakouluopintoihin. Tämän korkeakouluopintoihin tutustumisen tavoitteena on selventää korkeakouluopiskelun vaatimustasoa lukiolaisille. Opintoihin tutustumisen uskotaan helpottavan myös alan valintaa ja näin vähentävän välivuosia ja sujuvoittavan jatko-opintoihin siirtymistä.

Jatko-opintoihin pääsemisen stressiä vähennetään lukiolaissa sallimalla useammat yritykset korottaa ylioppilaskokeiden arvosanoja. Uudessa laissa pyritään lisäämään koulutuksen kansainvälisyyttä. Myös henkilökohtaista opintojen ohjausta on pyritty kasvattamaan merkittävästi.

Oppimääriä mitoitetaan uuden lain mukaan opintopisteissä kurssien sijaan. Yhdestä kurssista saa muutoksen jälkeen kaksi opintopistettä.

Uusi Lukiolaki noudattelee hyvinkin tarkasti sitä mitä viime vaalikaudella yhdessä silloisen sivistysvaliokunnan puheenjohtajan Raija Vahasalon kanssa Kokoomuksen lukioraportissa hahmottelimme ja esitimme. Näin asiat pala palalta etenevät kun taustatyönon tehty hyvin ja esitykset selkeitä.

Tänään eduskunnassa vielä kevätkauden viimeiset keskustelut ja sitten pieni kesätauko. Mutta nyt kivilinnaa kohden.

Tänään tavattu ja neuvoteltu liikenneministeri Anne Bernerin kanssa Riihimäen asemanseudun remontista ja asematunnelin jatkon rahoituksesta ja tavattu myös hyvä ystävä lounaan merkeissä. Kesäinen Helsinki on kaunis. Nyt ryhmäkokouksen kautta kesän viimeiselle kyselytunnille. Niin ja samaan aikaan vahvistus Helsinkin huipparille. Donald Trump ja Vladimir Putin tapaavat Helsingissä. Suurvaltojen johtajien huippukokouksen isännöinti on upea osoitus Tasavallan presidentti Sauli Niinistön hyvistä ja henkilökohtaisista suhteista niin Venäjän kuin Yhdysvaltojenkin presidentteihin. Tapaaminen on Helsingissä 16.7.2018.

Kello 22.09 ja mökillä. Saunassa jo kävin ja Helsingin pölyt pois pesin.

Tänään eduskunnasta ajelin ensin Santamäen Kartanoon katsomaan edesmenneen taiteilija Seppo Tammisen kotigallerian kesänäyttelyä ja sieltä sitten Lopen Kesätorille ja illan päätteeksi vielä Santa Pirjoon iltahartauteen. Ihana rauhaisa hetki Encoren iltalaulujen parissa. Teki jotenkin erityisen hyvää tämän viikon jälkeen. Nyt hetki lomaa.

Kommentit