Lopen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Timo Heinonen: Lopen yli miljoonan euron ylijäämä kova tulos kuntatalouden kriisivuonna

Uutiset, maanantaina 30.03.2020

Lopen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Timo Heinonen on tyytyväinen kotikuntansa yli miljoonan euron ylijäämään päättyneeltä vuodelta 2019. Viime vuotta kuvailtiin monin paikoin kuntien historian vaikeimmaksi. Lopen kunta pystyi jopa vähenevän väestömäärän aikana vahvistamaan kuitenkin talouttaa ja varautumaan näin tulevaan. Reilusti ylijäämäiset tilinpäätökset eivät Heinosen mukaan ole itseisarvo, mutta varsinkin nyt koronakriisin iskettyä tämä luo hyvää puskuria kuluvalle vuodelle.

-Lopella seurattiin tarkasti miten talous kehittyy viime vuonna. Näin suuri ylijäämä kuitenkin hieman yllätti, mutta toisaalta se on nyt enemmän kuin tärkeä puskuri kuluvalle vuodelle mitä tulee vaikeuttamaan päällä oleva koronavirusepidemia, muistuttaa Timo Heinonen.

Heinonen toteaa samalla, että hyvässä kunnossa pidetty Lopen kuntatalous antoi myös kuluvalle vuodelle mahdollisuuksia parantaa peruspalveluiden laatua. Vuoden 2020 talousarviossa lisättiin mm. koululaisten oppilaskohtaisiin määrärahoihin keskimäärin 50 euroa jokaista oppilasta kohden. Myös vanhustenhoitoon palkattiin reilusti lisää henkilökuntaa.

-Kouluilla on nyt selvästi enemmän määrärahoja mm. oppimateriaalien hankintaan ja myös uusien teknologioiden käyttöönottoon. Tällä rahalla myös varmistettiin se, että tänä vuonna koronan niin salliessa tullaan järjestämään myös kaikki perinteiset koulujen väliset urheilukilpailut ja tapahtunut ja myös joulu- ja kevätkirkko sinne haluaville. Näiden kuljetusrahat on nyt siis varattu tähän lisäsummaan eikä näiden järjestäminen enää jää rahasta kiinni, muistuttaa Heinonen.

Ylijäämäisen tuloksen muodostumiseen vaikutti kunnan verotulojen kasvu (3,9 %) ja valtionosuuksien kasvu (4,5 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Lopen tilikauden tulos muodostui 1 029 209,61 euroa ylijäämäiseksi, kun vuoden 2019 talousarvio hyväksyttiinkin vielä 370 467 euroa alijäämäisenä. Kunnan lainakanta kuitenkin kasvoi ja nyt asukasta kohden laskettu lainamäärä on tilinpäätöksessä 2 824 euroa / asukas.

-Lopen kunnan tilikauden tulos oli vahvasti siis ylijäämäinen, vaikka se oli ollut edellisenä vuotena alijäämäinen. Ja kun tätä edeltävinä yhdeksänä vuonna tulos oli ollut peräkkäin
positiivinen, niin ylijäämä nousee nyt jo lähes 14 miljoonaan.

Kunnalla on taseessa aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää 12 917 625 euroa, joten tilikauden 2019 ylijäämäisen tuloksen mukaan laskien kertyneen ylijäämän määrä kasvaa 13 946 835,04 euroon. Asukasta kohti laskettuna taseen ylijäämän määrä on nyt 1 785 euroa, kun vuoden 2018 tilinpäätöksissä kaikkien kuntien keskiarvo oli 1 712 euroa. Lopen kunnan väkiluku oli vuoden 2019 lopussa 7 815 asukasta. Päättynyt vuosi oli näin ollen jo kuudes perättäinen väestötappiovuosiAiemmin ilmoitetun mukaisesti hallitus on päättänyt jatkaa liikenteen rajoituksia sisä- ja ulkorajoilla 13.5. asti. ja kunnan väkiluku laski edelleen hieman vuoden 2019 aikana asukkaalla.

-Niin sanotuista kriisikunnan kriteereistä meillä täyttyi kaksi viime vuonna kuitenkin kaksi. Lopen tuloveroprosentti 21,5% oli yli 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien
painotettu keskiarvo 19,88 ja myös suhteellinen velkaantuneisuus oli meillä hieman yli  50 % rajan (Lopella 51,6). Tehtävää siis toki riittää. Työttömyys on saatu meillä esimerkillisen pieneen, mutta asukasluvun kehitys edelleen huolettaa ja myös tämä koronakriisi. Tämän vaikutukset työttömyyteen voivat olla vielä dramaattiset.

Kommentit