Lopen kunnanvaltuusto esittää liikuntahallille rakentamisrahaa – Kokoomus jätti kolme valtuustoaloitetta

Blogi, maanantaina 28.09.2020

Kotikuntapäivä. Tänään Lopen kunnavaltuusto kokoontui syksyn avauskokoukseen. Esityslista ei ollut kovinkaan pitkä, mutta sitäkin mielenkiintoisempi. Kuntatalous puhuttaa maanlaajuisesti. Meillä onneksi Lopella pidetty taloutta kunnossa matkan varrella varsin hyvin ja tehty tasaisesti myös peruskorjauksia ja investointeja ja näin näyttäisimme kestävämme aika hyvin myös koronaiskua. Toki se näkyy taloudessamme ja pitkittyessään tulee myös vaikeuttamaan tilannettamme.

Kokous alkoi perinteen mukaan kunnanjohtaja Mikko Salmelan ajankohtaiskatsauksella. Kuntamme tilanne on koronavuotenakin talouden näkökulmasta varsin vakaa, mutta pitkittyessään korona kuitenkin tulee näkymään meidänkin taloudessa.

Valtuusto tänään käsitteli talouden puolenvuoden osavuosikatsauksen ja tämän jälkeen teki päätöksen myös uuden liikuntahallin rakentamisesta. Tässä vaiheessa siis kyse määrärahan varaamisesta jo vuoden 2021 talousarvioon. Tavoitteena tehdä enintään 2,5 miljoonan euron liikuntahalli koulukeskuksen yhteyteen ns. B-koulun ja urheilualueiden varastorakannuksen väliin. Ehtona rakentamiselle on kuitenkin se, että hallin tulee saada ennen lopullista rakentamispäätöstä vielä täysi 30% valtiontuki mikä siis enimmillään voi olla 750 000 euroa. Tämä summa siis pitää saada valtiolta ennen kuin kuokka maahan lyötäisiin.

Uuteen halliin tulisi siis täysikokoinen kenttä salibandylle ja itseasiassa hieman enemmänkin. Hallin leveys on suunniteltu niin reiluksi, että pituussuunnassa hallin reunaan jäisi noin kymmenen metrin kaistale mm. juoksusuoraksi ja muuhun vastaavaan. Tämä juoksusuora on siis erikseen käytettävissä myös silloinkin, kun halli jaetaan kolmeen pienempään loossiin. Lisäksi halliin tulee ylös kiinteä katsomo ja kahvilatila ja erittäin tärkeänä juttuna myös pukuhuoneet luistelualueen sekä hiihtoa ja Iso-korkean muuta käyttöä varten.

Ja merkittävää tässä on myös se, että tämä halli sitten vapauttaa tietenkin nykyisen Elmolan tiloja mm. salibandyltä ja muilta isoa tilaa tarvitsevilta lajeilta esimerkiksi tanssille, jumpille ja voimistelulle, mutta myös painille ja muille vastaaville lajeille tarpeiden mukaan. Liikuntatilat siis tulisivat uuden palloiluhallin myötä merkittävästi kasvamaan ja myös monipuolistumaan.

Kunnanjohtaja Mikko Salmelan kanssa kuuntelemassa valtuuston kokousta. Lopen kunnanvaltuuston kokoonutui kokoukseen poikkeusjärjestelyin.

Tänään siis ensimmäinen iso askel kohti tätä hallin rakentamista. Samalla päätimme palkata hallin rakentamishanketta vetämään ulkopuolisen rakennettujan. Näin teimme aikanaan myös Läyliäisten koulun ja sieltä kokemukset erinomaisen hyviä. Ja toivotaan sitten, että saisimme jo ensi vuodelle valtion liikuntapaikkarakentamisen tuen hallille ja näin nykyinen valtuusto tai kevään vaalien jälkeen työnsä aloittava valtuusto voisi tehdä rakentamispäätöksen jo ennen kesälomia. Muuten projekti sitten siirtyy vähintään vuodella eteenpäin.

Susa Lehtinen nuorisovaltuustosta tekniseen lautakuntaan

Valtuusto päätti tänään myös muutamista muutoksista kuntamme luottamushenkilöorganisaatioon. SDP:ltä kunnanhallitukseen nousi tänään Salomaan Ari ja myös sivistyslautakuntaan tuli muutamia muutoksia. Meidän paikkavaihdos koski teknistälautakuntaa. Oksasen Minna muutti Hausjärvelle ja näin paikka teklassa täytyi täyttää. Me valitsimme paikalle vielä tämän illan kokouksen alussa nuorisovaltuustossa toimineen Susa Lehtisen. Susa on nyt siis jo täysikäinen ja halusi ottaa kuntapäätöksenteossa nuva:sta seuraavan askeleen eteenpäin. Susahan on toiminut jo useamman vuoden nuorisovaltuuston edustajana juuri teklassa ja näin valinta oli enemmänkin luontainen jatkumo tälle työlle. Onnea Susa! Ja onnea Lopen kunta! Hienoa saada tällaisia nuoria mukaan kuntapäätöksentekoon!

Niin ja onnea myös Hausjärvelle ja Minnalle. Minna siis lähtee nyt uudessa kotikunnassaan suoraan kuntavaaleihin mukaan ja toivottavasti paikka naapurikunnan kunnanvaltuustossa irtoaisia heti siellä ensi yrittämällä. Erinomainen osaaja ja tekijä nyt tarjolla hausjärveläisille äänestäjille!

Kolme valtuustoaloitetta kokoomukselta

Kokouksen lopulla jätimme vielä kolme valtuustoaloitetta. Haluamme ensi vuoden budjettiin erillisen määrärahan kunnan yleisilmeen ehostamiseksi ja tätä silmälläpitäen teimme Eeva Pyhälammin johdolla aloitteen otsikolla ”Kauniimpi ja viihtyisämpi Loppi”.

Tätä tavoitetta tukeaksemme…

Osa Lopen Kokoomuksen valtuutetuista kokouksen jälkeen vielä yhteiskunnassa. Oikealta Tiina Seppälä, Antti Mikkola, Riitta Joutsi-Hänninen, Eeva Pyhälammi ja valtuustoryhmän puheenjohtaja ja valtuuston varapuheenjohtaja Jarmo Laukkanen. Kuvasta puuttuu Rosa Laine ja minä.

-esitimme, että vuoden 2021 budjettiin ja alkavalle valtuustokaudelle 2021-2024 Lopen kunnan talousarvioon varataan erillinen kohdennettu määräraha yleisilmeen ehostamiseksi. Määräraha voisi ensimmäisinä vuosina olla esimerkiksi 50 000 euroa millä kunnostettaisiin nurmialueita, piha- ja parkkialueita, lisättäisiin kukka- ja puuistutuksia ja myös kiinteitä penkkejä.

-ja, että kunta aloittaa vuonna 2021 hankkeen, johon haastetaan mukaan myös taajamissa ja kylissä toimivat yritykset ja kiinteistönomistajat. Yhteishankkeissa voidaan kunnan kanssa perusparantaa alueita, jotka ovat kiinteässä yhteydessä kunnan omistamiin ja vastuulla oleviin alueisiin.

-ja vielä, että kunta palkkaa tuleviksi kesiksi 3-5 nuorta kesätyöntekijöiksi huolehtimaan kunnan julkisivusta. Kesätyötehtäviin kuuluisi viheralueiden hoitoa ja ehostusta. Kunta tekisi myös ELY-keskuksen kanssa sopimuksen taajama-alueella olevien nykyisin ELY:n vastuulle kuuluvien viherkaistojen hoitamisesta kunnan toimena. Kesätyöntekijöiden työpanosta olisi mahdollista myös myydä pitämään huolta yritysten ja kiinteistönomistajien vastuulle kuuluvien kuntakuvaan keskeisesti vaikuttavien alueiden hoitamiseksi.

Valtuutettumme Tiina Seppälä teki aloitteen diabeetikkolasten oikeudesta lähikouluun. Esitimme, että Lopen kunta tekee riittävät toimenpiteet sen varmistamiseksi, että syyslukukauden 2021 alusta lähtien myös diabeetikkolapsille voidaan osoittaa koulupaikka omasta lähikoulusta.

Ja kolmannessa kokoomuksen aloitteessa esitimme valtuustoryhmämme puheenjohtajan Jarmo Laukkasen johdolla, että Loppijärven säännöstelyn purkamista. Esitimme, että Lopen Kunta aloittaa vuoden 2021 aikana toimenpiteet Loppijärven vanhan säännöstelypäätöksen purkamiseksi ja vanhan padon purkamiseksi ja uudistamiseksi. Kunta ottaa näin vetovastuun vanhan säännöstelypäätöksen purkamiseksi ja varaa tähän riittävät määrärahat tuleville vuosille. Toimenpiteen tavoitteena tulee olla Loppijärven vedenpinnan nostaminen pysyvämmin ja näin järven vesitilanteen parantaminen ja vakauttaminen.

Sellaisia askelia paremman Lopen puolesta tänään. Ja huomenna sitten taas valtakunnan asioiden pariin. Eduskuntaviikko käyntiin.

Kommentit