Lasten ja nuorten, mutta myös ikäihmisten harrastustoiminta pyrittävä pitämään käynnissä -Ryhmäliikunta on monelle tärkeää juuri sen sosiaalisuuden vuoksi

Blogi, torstaina 22.10.2020

Viime keväänä onnistuttiin koronan leviämisen hillitsemisessä hyvin. Siitä pitää antaa kiitosta. Taloudenkin kanssa onnistuttiin kohtuullisesti, vaikka parannettavaakin jäi. Tämä ei siis ole yksin jälkiviisautta, mikä olisikin viisauden lajeista helpoin, vaan me kokoomuksesta esitimme jo heti koronan iskettyä monia toimia etunojassa. Ohjeemme oli silloin maamme hallitukselle, että mieluummin enemmän ja nopeasti, kuin liian vähän ja liian myöhään.

Katse tällaisenakin aikana on hyvä pitää mieluummin eteenpäin. Olimmekin pettyneitä, kun koronan näkökulmasta hiljaista kesää ei käytettykään tehokkaasti toiseen aaltoon valmistautumiseen. Näytti siltä, että keväisistä kokemuksista ei juurikaan oltu otettu opiksi ja siten koronan toinenkin aalto pääsi yllättämään.

Suurin huoli on kuitenkin edelleen sekavassa tiedottamisessa. Marinin (sd.) hallitus on esitellyt suosituksia ja tehnyt rajoitustoimia. Usein epäselväksi on jäänyt se mitkä ovat suosituksia ja mitkä määräyksiä. Myös epäselväksi on valitettavan usein jäänyt myös se mitä alueita toimet koskevat.

Esimerkiksi aikuisten ryhmäharrastustoimintaa koskevat ohjeistukset ovat olleet enemmän kuin sekavia. Vielä viikonloppuna oli jopa epäselvää se, että tekeekö näistä toimista päätökset Aluehallintovirastot vai kunnat ja kaupungit? Epäselvää oli myös se mitkä kaikki harrastukset kuuluvat ns. korkean leviämisriskin harrastuksiin, jotka pitäisi Marin hallituksen antaman suosituksen myötä aikuisten osalta keskeyttää koronan kiihtymisvaiheessa. Ja rajoituksethan eivät koske pelkästään urheilua ja liikuntaa vaan muitakin ryhmäharrastuksia.

Itse pidän erittäin tärkeänä, että uusissa rajoituksissa kuitenkin lasten ja nuorten harrastustoimintaa käsitellään erillään. Meidän tulee tehdä kaikki mahdollinen, että emme enää joutuisi sulkemaan kouluja, mutta emme myöskään lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Tässä iso vastuu on myös meillä vanhemmilla ja toimintaa pyörittävillä aikuisilla.

Mutta olen huolissani siitä, että jos ja kun kieltoja lähdetään tekemään kategorisesti esimerkiksi aikuisten ja ikäihmistenkin ryhmäliikuntaan niin vaikutukset voivat olla moninaisia. Ryhmäjumpat ja muut ovat tärkeitä monille myös sosiaalisuuden takia. Näissä pitääkin tehdä kaikki toimet toiminnan jatkamiseksi ennen viimesijaista toiminnan alasajoa. Turvavälein, maskein ja pleksein voidaan tehdä paljon ja myös ryhmäkokoja rajaamalla ja toimintaa jakamalla useampiin ryhmään.

Ryhmäliikunta mm. tuolijumpat ja kuntosalitoiminta ovat omiaan parantamaan varsinkin vanhemman väestön kansanterveyttä. Ja monelle ryhmäliikuntahetket ovat arjen henkireikä. Ne parantavat fyysisen hyvinvoinnin lisäksi myös psyykkistä hyvinvointia. Ryhmäliikunta onkin monelle tärkeää juuri sen sosiaalisuuden vuoksi.

Nyt eduskunnan perustuslakivaliokunta on jo puuttunut Marinin hallituksen ravintoloita koskeviin rajoituksiin. Rajoituksien tulee jatkossa olla selvästi alueellisia ja vahvasti alueen koronatilanteen edellyttämiä. Myöskään koko toimialaa yhtenevästi koskevia rajoituksia ei enää voida toteuttaa. Tämä perustuslakivaliokunnan linjaus on hyvä pitää mielessä myös harrastustoiminnan mahdollisia rajoituksia Aveissa ja kunnissa pohdittaessa.

Pyritään pitämään ihmiset liikkeessä ja vastuullisesti harrastamassa.

Eilen kävimme näitä asioita läpi myös Valtion Liikuntaneuvoston kokouksessa. Yhteinen huolemme oli juuri tätä mistä tässäkin kirjoitan. Meidän tulee tehdä nyt kaikkemme, että emme aja alas kaikkea lasten ja nuorten, mutta emme myöskään aikuisten ja erityisesti ikäihmisten harrastus- ja liikuntatoimintaa. Vastuullisesti toimien voimme varmasti jatkaa valtaosaa toiminnasta myös loppuvuoden aikana. Se kuitenkin vaatii nimenomana sitä yhteistä vastuullisuutta ja ohjeiden ja suositusten noudattamista.

Kello 21.26 ja kämpillä. Pitkästä aikaa yö Helsingissä ja vettä sataa. Pimeää ja synkkää. Mutta onneksi pitkä päivä jo takana. Illalla vielä nostin esille eduskunnan oikeusasiamiehen keskustelussa sen, että koronakriisin aikana osan puolisoista pääsy jopa oman elämänkumppanin hautajaisiin on estetty ja myös pariskuntien oikeutta tavata toisia on rajattu tai kuukausiksi jopa kielletty. Oikeusasiamiehelle oli itseasiassa jo elokuussa tullut yli 700 kantelua koronakriisin toimista ja niistä osa tällaisia joita ei edes käsittelyn jälkeen voida enää korjata. Perään kuulutinkin nyt sitä, että pitäisi tehdä toimia, ettei tällaisia peruuttamattomia virheitä enää tehtäisi. Myös osassa pitkiä parisuhteita on tällaisia elementtejä, kun esimerkiksi muistisairaudesta kärsivä ei ole saanut tavata puolisoaan. Tällainen pakkoerossa pito on joissain tapauksissa ”unohduttanut” puolison kokonaan eikä toista ole eristyksen jälkeen enää tunnettu. Lohdutonta, surullista ja anteeksiantamatonta.

Pitää siis tehdä tapaamistupia ja rakentaa järjestelmät, että tapaamiset onnistuvat ja myös onneksi oikeusasiamies linjasi, että hautajaisiin pitää kaikkien läheisten päästä.

Osa kanteluista koski myös mm. korona-ajan tiedotusta ja myös etäkoulua ja montaa muuta. Niitä voidaan nyt vielä korjata ja ottaa opiksi ja onneksi niissä ei aivan peruuttamatonta kuitenkaan ole päässyt tapahtumaan. Ei ainakaan valtaosassa.

Kyselytunnilla tänään isossa roolissa Kokoomus esitys ns. Lex Vestman. Esitämme kansanedustaja Heikki Vestamanin lakialoitteen kautta, että lainsäädännöllä puututaan nyt kohtuuttomiin sähkön siirtohintoihin. Olikin mukava kuulla, kun Marinin hallitus kertoi, että esitys eduskuntaan on tulossa. Lex Vestman siis etenee ja mikä hienointa laajalla kannatuksella eduskunnan salin vasemmalta oikealle. Arvostan.

Hallitus on siis nyt tuomassa eduskuntaan esityksen, jolla pyritään suitsimaan jatkuvaa siirtohintojen nousua hallitusohjelman mukaisesti. Vestmanin johdolla tehdyssä esityksessä esitämme, että…

Lex Vestman – Sähkön siirtohinnat kuriin

1) Verkkoyhtiöiden tuottoa on leikattava

Lakiin on säädettävä yleiset vaatimukset hinnoittelun valvontamenetelmien sisällöstä, koska Energiaviraston määräämät hinnoittelun valvontamenetelmät ratkaisevat siirtohintatason.
Kokoomus lisäisi lakiin vaatimuksen, että verkkotoimintaan sitoutuneen pääoman arvo ei voi oleellisesti erota tasearvoista. Nykyisin verkkoyhtiöt saavat tuottoa ”tyhjästä” laskennallisen verkonarvon perusteella.

Tuottoasteen on heijastettava verkkotoiminnan vähäistä riskiä ja kunkin yhtiön tosiasiallista pääomarakennetta. Nykyisin kiinteä tuottoasteen laskentatapa, joka antaa ylituottoa tietyille yhtiöille.
Tuotto voi kaikkien verkkoyhtiöiden osalta jopa puolittua eli asiakkaiden kannalta laskea jopa 400 milj. euroa vuodessa. Carunan kohdalla tuotto voi pudota jopa 70 prosenttia. Tämä näkyisi suoraan asiakkaiden lompakossa.

2) Lopetetaan verkkoyhtiöiden yli-investoinnit ja annetaan ihmisten päättää säävarmuuden tasosta

Kokoomus esittää vaatimusta lakiin, että siirtopalvelu on tuotettava mahdollisimman kustannustehokkaasti. Muutoksella olisi saavutettavissa tutkitusti yli 900 miljoonan euron säästö tulevissa investoinneissa, jos valitaan kustannustehokkaimmat säävarmuusratkaisut.

Asutuskeskuksissa jakeluverkon on perusteltua olla maan alla. Mutta mitä syvemmälle latva-alueille mennään, sitä järjettömämmäksi maakaapelointi muuttuu.

Haja-asutusalueiden asiakkaille on säädettävä mahdollisuus poiketa vapaaehtoisesti säävarmuuden laatutasosta verkkoyhtiön maksamaa korvausta vastaan (säävarmuuspalvelu). Noin joka viidennellä haja-asutusalueiden asunnoista on jokin hankittu myrskyvalmius, kuten aggregaatti.

Säävarmuuspoikkeukset on hyödynnettävä täysimääräisesti: Saarissa sijaitsevat käyttöpaikat sekä kalliita investointeja vaativat vapaa-ajan asunnot on jätettävä tiukan säävarmuusvaatimuksen ulkopuolelle. Näin korkeat kustannukset eivät vyöry muiden asiakkaiden maksettaviksi.

Valvontamenetelmistä on poistettava kannustimet kustannustehottomiin maakaapelointeihin. Lakiin on lisättävä vaatimus siitä, että valvontamenetelmiin asetetaan kannustin välttää turhia investointeja.

3) Leikataan sähkönkäyttäjien piilovelat ja pysäytetään korotukset

Perutaan hallituksen suunnittelema alijäämän tasoitusjakson pidennys 4+4 vuodesta 8+4 vuoteen. Muutos olisi asiakkaiden etujen vastaista, sillä se kerryttäisi sähkönkäyttöpaikoille ja sähkönkäyttäjien maksettavaksi tulevaa piilovelkaa tulevaisuuteen.

Kokoomus esittää korotuskaton laskemista 5 prosenttiin. Hallituksen esitysluonnoksessa korotuskatto lasketaan 12,5 prosenttiin nykyisestä 15 prosentista.

4) Pientuotannon verkot on vapautettava monopolista

Laajennetaan sähkönkäyttäjien oikeutta rakentaa kiinteistön rajat ylittävä sähkölinja. Nykyisin rakentaminen on monopolin piirissä ja verkkoyhtiön suostumuksesta kiinni.

Muutos parantaa erityisesti pientuotannon sekä uusiutuvalla energianlähteellä tuotetun sähkön edellytyksiä ja vahvistaa asiakkaiden mahdollisuuksia yhteistuotantoon.

Esimerkiksi useammat maatilat, omakotitalot tai taloyhtiöt voisivat rakentaa yhteisen aurinkovoimalan, johon osakkaat liitetään suoraa sähköntoimitusta varten ohi jakeluverkon siirtomaksujen. Helpotus koskee myös suuria voimaloita.

5) Verkkoyhtiöiltä on vaadittava yhteiskuntavastuuta

Välttämättömyyshyödykettä tarjoavalta monopolilta pitää vaatia yhteiskuntavastuuta.

Julkisyhteisöjen omistamat verkkoyhtiöt maksoivat osinkoja ja konserniavustuksia pelkästään vuonna 2018 yhteensä 366,5 miljoonaa euroa!

Muutamat verkkoyhtiöt ovat jo ilmoittaneet laskevansa siirtohintoja koronakriisin vuoksi.
Omistajaohjauksen avulla tulee luopua sähkönkäyttäjien piiloverosta. Esimerkkinä vastuullisuudesta Keravan Energia, joka ei maksanut osinkoja lainkaan vuonan 2018, sillä yhtiön strategiassa on linjattu, että kaupunki tuottaa siirtopalveluja kaupunkilaisille mahdollisimman alhaisin hinnoin.

Kommentit