Kokoomuksen Valtiovarainvaliokunnan vastaava Timo Heinonen: Marinin perinnöksi saama valtionbudjetti lisää työttömyyttä

Uutiset, torstaina 12.12.2019

Kokoomuksen kansanedustaja ja Valtiovarainvaliokunnan vastaava Timo Heinonen on pettynyt Valtiovarainvaliokunnan hallituspuolueiden tekemiin muutoksiin vuoden 2020 valtion talousarvioon. Eduskuntakäsittelyssä ei budjetin suuria ongelmia haluttu korjata ja muutokset jäivät lähinnä kosmeettisiksi pienten joululahjarahojen jakamiseksi.

-Tilanne on muuttunut nopeasti. Talous on mennyt huonompaan suuntaan ja työllisyyden hyvä kehitys hidastunut tai jopa pysähtynyt. Tämä budjetti ei vastaa näihin haasteisiin vaan jopa huonontaa edelleen tilannetta. Marinin hallituksen ensi vuoden talousarvio asiantuntija-arvioiden mukaan lisää työttömyyttä jopa 5000 työttömällä. Tällaista budjettia emme ole ennen nähneet, hämmästelee Timo Heinonen.

Kuvituskuva

Heinonen kertoi Kokoomuksen kaivanneen talousarvioesitykseen nimenomaan konkreettisia toimia työllisyyden parantamiseksi. Niitä ei esitykseen haluttu mukaan ottaa.

-Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti sisältää konkreettiset toimet jopa 60 000 työpaikan syntymiseen. Myönteinen työllisyyskehitys on ainoa tae turvata hyvät hyvinvointipalvelut myös tulevaisuudessa. Työttömyydestä takaisin töihin pääsy on myös aivan varmasti kaikkien työttömänä olevien toive.

Heinosen mukaan ensi vuoden valtion talousarvion muutkin ongelmat ovat perustavaalaatua olevia. Kokoomus olisi kaivannut pysyviä lisäpanostuksia mm. peruskouluun ja toisenasteen ammatilliseen koulutuksen lisäopettajiin.

-Ammattikoulujen ongelmat eivät korjaannu hetken lisärahalla vaan nyt pitäisi vahvistaa perusrahoitusta ja sitä kautta saada lisäopettajia nuorille. Tästä kokoomus teki esityksen budjettiin. Me haluaisimme lisätä pysyvämmin rahoitusta opettajien palkkaamiseen.

Vastaanvanlaisia ongelmia Kokoomuksen mielestä on myös monien muiden lisäpanostusten kanssa. Marinin hallitus lisää rahoitusta vain pariksi kolmeksi vuodeksi vaikka tarpeet monessa ovat pysyvämpiä.

-Olemme myös huolissamme siitä, että Marinin hallitus ei lupauksista huolimatta nyt panosta riittävästi vanhustenhoitoon. Tämän huolen kaikki puolueet ovat jakaneet, mutta nyt lisärahoitusta ei budjetissa puheista huolimatta juurikaan ole. SDP-vetoinen hallitus lisää vanhustenhoitoon vain 5 miljoonaa. Kokoomus esitti 150 miljoonaa euroa lisää vanhustenhoitoon jo ensi vuodelle. Tällä saataisiin jo vuonna 2020 lisää hoitajia – 1000 hoitajaa kotihoitoon ja toiset 1000 ympärivuorokautiseen asumispalveluun. Eduskunta äänestää tästä vielä ennen joulua, totesi Heinonen.

Myös poliisien ja maanpuolustuksen määrärahat ovat Marinin talousarviossa alakantissa. Kokoomus lisäisi poliisien määrärahoja niin, että päästäisiin puheiden sijaan myös tosiasiallisesti yli 8000 poliisiin tällä vaalikaudella.

-Teimme valtiovarainvaliokunnassa oman esityksen – vastalauseemme, Marinin hallituksen talousarvion vaihtoehdoksi. Toivomme, että eduskunta sen äänestyksissä hyväksyy sillä se on Suomelle ja suomalaisille parempi, toteaa Heinonen.

Kommentit