Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen: Suomen liput salkoihin suomalaisen ruuan päivänä 4.9.

Uutiset, lauantaina 24.08.2019

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen on tehnyt maamme hallitukselle esityksen liputtamisesta 4.9.2019, kun maassamme vietetään suomalaisen ruoan päivää ensimmäistä kertaa. Päivän tarkoituksena on lisätä suomalaisen ruoan tunnettuutta, vahvistaa kuluttajien tietoutta ruoan alkuperästä sekä juhlistaa suomalaisia raaka-aineita ja makuja.

-Minusta meidän tulee nostaa Suomen liput salkoihin tuona päivänä ja juhlistaa ja kunnioittaa tälläkin tavalla suomalaista ruokaa ja ruuantuotantoa, ehdottaa Timo Heinonen ja kertoo jättäneensä asiasta esityksen maamme hallitukselle ja ruoasta vastaavalle maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle ja liputtamisesta vastaavalla sisäministeri Maria Ohisalolle.

Suomalainen ruoka on vastuullista ja ruoantuotannossa huomioidaan ihmisten, eläinten ja luonnon hyvinvointi.

-Tuotamme turvallista, maailman puhtaimpiin lukeutuvaa ruokaa, jonka elinkaari tiedetään pellosta pöytään. Tämä ei kuitenkaan olisi mahdollista ilman korkeita laatuvaatimuksia, kehittynyttä elintarviketuotantoa, puhdasta maaperää ja vettä sekä ennen muuta sitoutuneita ja osaavia maanviljelijöitä. Tämä liputus olisi kiitos ja arvostus myös heille, muistuttaa Heinonen.

Maanviljelijöiden ammattitaito on yksi suomalaisen ruoantuotannon tärkeimmistä resursseista ja heidän panostuksensa alkutuotannossa takaavat laadukkaat tuotteet jokaisen suomalaisen ruokapöytään.

-Puhtaat ja laadukkaat raaka-aineet sekä luonnonantimien kunnioittaminen ovat suomalaisen makumaailman kulmakiviä. Suomalainen ruoka on myös tärkeä osa meidän suomalaisten historiaa, kulttuuria sekä kansallista identiteettiä.

Taloustutkimuksen vuonna 2018 tekemän Suomi syö 2018-tutkimuksen mukaan 78 prosenttia tutkimukseen osallistuneista piti kotimaisen ruoan syömistä tärkeänä. Ruuan alkuperämerkintöjä onkin lisätty viime aikoina niin kaupan kuin ravintoloidenkin ruokiin.

-Ruoka-ala on lisäksi äärimmäisen tärkeä työllistäjä. Ala työllistää jopa 340 000 henkeä joista 250 000 henkeä työskentelee suoraan alalla ja 86 000 työllistyy kotimaan hankintojen kautta välillisesti. On myös arvioitu, että jos jokainen suomalainen käyttäisi 10 euroa kuukaudessa lisää kotimaisiin tuotteisiin, loisi se maahamme 10 000 uutta työpaikkaa.

Suomalaisen ruuan puolesta pitkään toiminut ja työtä ja myös erilaisia tempauksia toteuttanut kansanedustaja Timo Heinonen onkin nyt tehnyt esityksen, että sisäministeriö antaisi vielä liputussuosituksen suomalaisen ruoan päivälle 04.09. suomalaisen ruoan hyväksi.

-Aikataulu on tiukka ja siksi tänä vuonna voisimme edetä vain annettavalla suorituksella, mutta toivon, että jatkossa suomalaisen ruoan päivästä tehdään virallinen liputuspäivä.

Kommentit