Kansanedustaja Timo Heinonen: Vesilaskuihin ei pidä mahdollistaa siirtohintoja

Uutiset, lauantaina 01.02.2020

Kokoomuksen kansanedustaja ja pitkään aikanaan myös eduskunnan ympäristövaliokunnassa toiminut ja nykyisin Valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostossa toimiva Timo Heinonen antaa täyden tuen Vesi on meidän -kansalaisaloitteelle. Heinonen toppuutteleekin suunnitelmia pohjavesien ja vesilaitosten yksityistämisestä ja varoittaa tekemästä ”uutta carunaa”. Vesi ja vesilaitokset ovat ns. luonnollisia monopoleja eikä olemassa olevien verkostojen rinnalle ole mahdollista synnyttää kilpailevia verkostoja.

-Kyllä tässä nyt Sanna Marinin (sd.) hallituksen pitäisi kuunnella kansaa ja ottaa myös menneistä opiksi. Jos vesi lasketaa nyt pois yhteisistä käsistä niin varmasti sinne pian tuodaan veden siirtomaksuja ja kaikkea muuta, kun korjausinvestoinnit lähtevät liikkeelle myös vesipuolella, toteaa Timo Heinonen.

Heinonen sanoo oman huolen olevan vesilaitosten vesi- ja viemäriverkostoissa, mutta lisäksi myös pohjaveden ”omistuksessa”. Lainsäädäntöä tulisikin korjata niin, että kuntien ja myös maanomistajien ääni kuuluisi tällaisissa tilanteissa.

-Jos pohjavettä otetaan toisen kunnan alueelta toisen kunnan alueelle tai kunnan sisälläkin niin aina pitäisi varmistaa, että paikalliset vesivarannot riittävät kaivoissa ja myös lammissa ja järvissä. Myös yritysten käyttöön pohjavettä otettaessa on veden paikallinen riittävyys aina varmistettava nykyistä paremmin, vaatii Heinonen.

Heinonen muistuttaa Caruna-kaupoista ja siitä miten sähkön siirtohinnat tämän jälkeen nousivat. Virheistä pitäisikin ottaa opiksi eikä tehdä vastaavaa enää muiden luonnollisten monopolien kuten veden ja vesilaitosten suhteen. Korjausliikkeitä Heinonen kaipaisi myös sähköön.

-Ruotsissa jo energiamarkkinaviranomainen päätti aiemmin leikata tuntuvasti verkkoyhtiöille sallittua tuottoa. Ruotsissa alennettiin asetuksella siirtoyhtiöiden pääoman kohtuullinen tuottoprosentti 3,92 prosenttiin aiemmasta 8,35 prosentista. Mutta meillä sen sijaan edelleen, käytännössä monopoliasemassa toimiville verkkoyhtiöille, on sallittu runsaan 6% tuotto. Meillä sopiva tuotto voisi olla esim. 2 prosenttia. Toivottavasti hallitus ryhtyy tässäkin toimiin.

Heinosen mukaan virheistä olisi nyt otettava opiksi ja niiden korjaamisen lisäksi myös estettävä uusien virheiden tekeminen.

-Tuntuu, että meillä keskustelu pyörii vain siinä, että syytellään ja etsitään kaikkeen aina syyllisiä. Nyt pitäisi katse kääntää tulevaisuuteen ja korjata sähkönsiirrossa tehdyt virheet ja estää vesihuollossa syntymästä uusia ongelmia, totesi Heinonen ja muistutti, että myös vesihuollon verkostoissa on edessä valtavia peruskorjauksia.

Kommentit