Kansanedustaja Timo Heinonen: Sakon muuntorangaistuksen laajentaminen lisää oikeusjärjestelmän uskottavuutta

Uutiset, torstaina 11.10.2018

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen pitää tänään eduskunnalle annettua esitystä sakon muuntorangaistuksen käyttöalan laajentamisesta perusteltuna. Esitys sisältyy osaksi oikeusministeriAntti Häkkäsen rangaistusten kiristämispakettia.

-Uudistuksella lisätään merkittävästi rikosoikeusjärjestelmän uskottavuutta, lain kieltojen ja käskyjen noudattamista sekä yleistä lainkuuliaisuutta. Sakkojen maksamatta jättäminen ei ole enää keino vapautua sanktioista, Heinonen toteaa.

Jatkossa sakkorangaistus on määrättävä tuomioistuimessa, mikäli rikoksentekijän aiemmat sakkorangaistukset osoittavat ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä. Jos henkilölle on käsiteltävänä olevaa rikkomusta edeltävän vuoden aikana tehtyjen tekojen perusteella määrätty vähintään kuusi sakkorangaistusta, rikkomus käsiteltäisiin tuomioistuimessa. Tämä on edellytys sakkojen muuntamiseksi vankeusrangaistukseksi.

Poliisin määräämien sakkojen muuntomahdollisuus poistui vuonna 2008 tehtyjen oikeushallinnon säästötoimenpiteiden johdosta. Tuolloin eduskuntakäsittelyssä edellytettiin, että hallitus valmistelee säännökset, joilla turvataan, että rangaistusmääräysmenettelyä ei voida käyttää, jos sakotettu ei piittaa lain käskyistä ja kielloista.

-Jatkossakin on tärkeää huolehtia tietysti myös siitä, että päihdeongelmaisia sakon muuntorangaistuksen suorittajia voidaan sijoittaa ulkopuolisena laitossijoituksena päihdehuollon laitoksiin. Myöskään alle 18-vuotiaiden sakkoja ei tulevaisuudessakaan voida muuntaa vankeudeksi, Heinonen toteaa.

Tällä hetkellä rangaistusjärjestelmässä on aukko sellaisten pikkurikollisten osalta, jotka eivät maksa saamiaan sakkoja. Pahimmillaan tilanne on ollut jopa sellainen, että kaljavaras repii poliisilta saamansa sakon tämän nenän edessä. Jatkossa taloudellisen sanktion maksamatta jättämisestä ei selviä seuraamuksista. Esityksen mukaan maksamatta jääneet sakot muunnetaan määrätyllä kertoimella vankeusrangaistukseksi.

-Sakon muuntorangaistuksen käyttöalan laajentaminen on kauan kaivattu uudistus. Tähän saakka lukuisat kauppiaat ovat olleet helisemässä laista piittaamattomien näpistelijöiden kanssa. Lain kouran ulottaminen sakkomaksujen laiminlyöjiin tulee osaltaan lisäämään kansalaisten luottamusta oikeusjärjestelmään, Heinonen toteaa.

Kommentit