Hämeen Kansanedustajilta 12 talousarvioaloitetta vuodelle 2018 – Liikennehankkeita, riista-aitoja, 5G:tä ja luonnonsuojelua

Blogi, perjantaina 29.09.2017

Tänä vuonna jätimme Hämeen vaalipiirin kansanedustajien kanssa yhteensä kaksitoista yhteistä talousarvioaloitetta vuoden 2018 valtion talousarvioesitykseen. Talousarvioesitys sisältää Kanta- ja Päijät-Hämeen kannalta myönteisiä määrärahaesityksiä mm. pääradan kehittämiseen liittyen, mutta myös joitain puutteita joita halusimme esityksillämme esiin nostaa. Meidän talousarvioaloitteemme kohdistuvat suuren määrään väylähankkeita ja itseasiassa niillä on myös laajempaa alueellista vaikutusta. Maakuntien kehittymisen kannalta yksi peruskysymyksistä on väyläverkoston toimivuus ja edelleen kehittäminen, myös uuden teknologian kokeilujen avulla. Lisäksi alueen kulttuuriperinnön hyödyntämiseen vetovoimatekijänä on tarve kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.

Talousarvioesityksinä esitetään Kanta-Hämettä erityisesti kehittävinä hankkeina määrärahaa:

Lisäraiteiden yleissuunnitelman laatimiseksi pääradalla välillä Riihimäki – Hämeenlinna
Moreenin-Rastikankaan eritasoliittymän toteuttamiseen valtatiellä 3
Suomen ensimmäisen maakuntarajat ylittävän, liikkuvan 5G-kokeilualueen valmisteluun
Valtatien 2 Helsinki-Pori tiehankkeen lisätöihin Humppilan kohdalla
Aulangon puistometsän kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja kunnostusvelan vähentämiseen
Valtatien 10 parantamiseen Hämeenlinnan alueella välillä Katuman liittymä – Eteläinen
Kantatien 54 parantamiseen välillä Tammela – Hollola.

Useimmat näistä meidän Kanta-Hämeen väylähankkeet eivät ole vain Kanta-Hämeen alueen tarpeita palvelevia, vaan alueen läpikulkevina niiden parantaminen parantaa myös monien muiden, pääradan osalta myös koko pohjoisen Suomen, kehittymisen edellytyksiä. Siksi mukana niin pohjois-etelä-suuntaista liikennettä tukeva esitys pääradan välityskyvyn parantamisesta seuraavaksi Riihimäeltä Hämeenlinnaan ja siitä pohjoiseen ja myös itä-länsi-suuntaista liikennettä palvelevana kantatie 54:n perusparannus ja leventämishanke Hollolasta Riihimäen kautta Lopelle ja täältä sitten Tammelaan ja Forssaan. Itse halusin mukaan myös hirviaitojen rakentamisen tälle tieosuudelle sillä kantatie 54 on yksi pahimpia hirvieläin kolareiden tapahtumapaikkoja.

Talousarvioesityksinä esitetään Päijät-Hämettä erityisesti kehittävinä hankkeina määrärahaa:

Valtatie 12 yhteysvälin Lahti-Kouvola parantamiseen
Tuuliharjan eritasoliittymä ja yhdystie valtatien 4 ja seututien 140 väliin
Kevyen liikenteen väylän rakentamiseen maantielle 313 Vääksyn ja Vierumäen välille
Tieturvallisuuden parantamiseen Kurhila-Hillilä-Asikkalan kirkonkylä välillä
Valtatien 24 tiesuunnitelman laatimiseen

Valtatie 12 on myös merkittävä poikittaisliikenteen väylä Rauma – Tampere – Lahti – Kouvola välillä. Valtatien 12 parannuksia ollaankin aloittamassa Lahden eteläisen kehätien osalta mikä on tämän hallituskauden yksi suurimmista liikennehankkeista sekä Iitissä Kymiringin liittymissä. Valtatielle 24 on valmistunut aluevaraussuunnitelma välille Karisto – Kalliola. Hankkeen alustava kustannusarvio ilman lunastuskustannuksia on noin 38 miljoonaa euroa. Liikennetaloudellisten tarkastelujen perusteella hanke on erittäin kannattava. Hankkeen toteuttamisesta ei ole tehty päätöksiä eikä sille ole olemassa vielä rahoitusta.

Nämä siis nyt meiltä eteenpäin ja toivottavasti saamme niitä eteenpäin mahdollisimman pian.

….

Tänään eduskuntaan pukeuduimme punaiseen. Kansainvälinen Sydänpäivä näkyi hienosti punaisena täysistunnossa ja meidän Kokoomusryhmä vahvasti edustettuna.

Päivään mahtui tänään aamusta puheenjohtajana Valtiovarainvaliokunnan Asunto- ja ympäristöjaoston kokouksen johtaminen missä tänään kävimme läpi mm. erityisryhmien asumista. Tehtävää vielä riittää mm. kehitysvammaisten laitosasumisesta luopumiseksi ja toisaalta sen rinnalla pitää kantaa huolta siitä, ettei yksinäisyys tule uudeksi ongelmaksi. Näihin etsitään nyt ratkaisuja ryhmäasumisen keinoin.

Eduskuntaviikko päättyi sitten lyhyeen perjantain täysistuntoon ja nyt illaksi Hämeenlinnaan. Siellä tänään kivijalkakaupan ”pimeän kaupan ilta”.

Kommentit