Asedirektiivin kansallisessa täytäntöönpanossa käytettävä kaikki liikkumavara ja tulkinnan porsaanreiät – Maanpuolustuksen tarpeet otettava täydellisesti huomioon

Blogi, keskiviikkona 09.05.2018

EU:n asedirektiivin kansallinen täytäntöönpano on etenemässä ja jälleen aihe on nostanut esiin huolestuneita äänenpainoja. Ja syystäkin ja ehkä syystäkin. Itse jaan ne kaikki huolet ja lupaan olla loppuun asti mukana varmistamassa, että esityksestä tulee viimeistään lausuntokierroksen jälkeen hyvä ja sellainen mikä turvaa ehdottomasti vapaaehtoisen maanpuolustustyön, metsästyksen ja myös ampumaurheilun tulevaisuudessakin.

Sisäministeriö ja puolustusministeriö ovat etsineet ratkaisuja EU:n direktiivin täytäntöönpanemiseksi tiiviisti yhdessä sidosryhmien kanssa ja aiheen ympärillä on järjestetty myös erillisiä tapaamisia. Asedirektiivin kansallisessa täytäntöönpanossa on sovittu tehtävän vain ne lakimuutokset, jotka direktiivi tiukimmillaan edellyttää ja tästä on pidettävä edelleen kiinni.

Esillä ja huolena on nyt ja oikeastaan koko ajan ollut tiettyjen maanpuolustuksemme kannalta tärkeiden aseiden siirtyminen kiellettyjen aseiden luokkaan ja niihin jatkossa myönnettävien poikkeuslupien perusteet. Esityksen täytyy olla sellainen, että lupa voidaan myöntää kaikille noin 900 000 reserviläisille tiukan kouluttajarajauksen sijaan. Miten tämä esityksessä toteutuu ja varmistetaan tulee nyt varmistaa.

Tänään asiaa kävimme läpi ja valmisteleva ministeri Kai Mykkänen kertoi, että ”päinvastaisista väärinkäsityksistä huolimatta tämä lakiesitys on siis hänen nimenomaisessa ohjauksessani muokattu sellaiseen muotoon, että se antaa koko 900 000 reserviläisen joukolle mahdollisuuden hakea pääesikunnan puoltoa reserviläispoikkeuksen mukaiseen aseeseen. Tämä tuo reserviläispoikkeuksen piiriin periaatteessa 90-kertaa enemmän reserviläisiä kuin virkamiehemme esittivät.”

Laki on täytynyt kuitenkin tehdä niin, että se kestää myös EU:n direktiivin arvion ja siksi muotoilu näin. Direktiiviin Suomen saama ns. reserviläispoikkeus on myös selvästi rajattu poikkeuksellisuuteen ja yksittäistapausharkintaan ja tämä taiten nyt täytetään ja saadaan poikkeuksen piiriin kaikki. Olen vakuuttunut, että pääesikunta tulee näin toimimaan ja puollon antamaan reserviläisilleen.

Tässä ministerin varsin hyvä ja kattava blogi tilanteesta: Aselain ytimessä on poikkeus koko reserville. https://www.verkkouutiset.fi/aselain-ytimessa-poikkeus-koko-reserville/

EU:n asedirektiivin edellyttämiä muutoksia pannaan täytäntöön nyt siis kaikissa EU:n jäsenmaissa. Meillä hallituksen esitysluonnos ampuma-asedirektiivin täytäntöönpanemiseksi lähetettiin nyt laajalle lausuntokierrokselle toukokuun alussa. EU:n asedirektiivin ähtökohtana on estää erityisen vaarallisten aseiden ja niiden osien päätymistä vääriin käsiin kuitenkin siten, että ei vaikeuteta meidän eurooppalaisittainkin poikkeuksellista reserviläistoimintaa tai muuta aseharrastamista. Esitysluonnoksen on sovittu toteuttavan vain asedirektiivin edellyttämät muutokset ja vielä niin, että ne eivät heikennä reserviläistoiminnan, metsästyksen, urheiluammunnan tai asekeräilyn edellytyksiä. Yhteydenotot ovat nostaneet esille, että esitetyssä mallissa on liikaa tulkinnanvaraisuutta ja epävarmuuksia ja minusta on aivan selvää, että esitystä täytyy korjata lausuntokierroksen jälkeen jos on olemassa pienikin epäily, että nämä meille tärkeät tavoitteet eivät täyty. Myös muutamia muita asioita on lausuntoluonnoksesta nostettu teidän palautteissa esille ja lupaan niitäkin ottaa esille kun valmistelu etenee.

Siksi olen kiitollinen, että teistäkin monet olette minulle jo viestiä asiasta laittaneet. Vien kaikki huolet ja muutosesitykset eteenpäin. Ja nyt pitää varmistaa, että direktiivi ja sitä täyttävä oma kansallinen lainsäädäntö ei vie meillä turvallisuutta väärään suuntaan. Sellainen huoli on nyt ilmassa ja se pitää selvittää ja ratkaista.

Otin asian jo aamulla esille eduskunnan puolustusvaliokunnassa ja eilen myös aiheesta käyty keskusteluja aina ministeriä myöden. Valiokunnassa esillä myös valtiontalouden suunnitelma vuosille 2019-2022. Täysistunnossa äänestettiin hallituksen luottamuksesta työllisyyden hoidossa. Luottamus löytyi totta kai sillä tulokset puhuvat puolestaan. Lähes 100 000 ihmistä on päässyt tällä kaudella jo työttömyydestä työelämään ja myös työllisyysaste on noussut 90-luvun jälkeen parhaisiin lukuihin. Tätä tietä on tärkeä jatkaa.

Mielenkiintoinen hetki eduskunnassa koettiin välikysymyksen äänestyksissä kun lopulta SDP ei äänestänytkään nuorten työehtojen puolesta vaan äänestivät hallitukselle epäluottamusta sen takia, että hallitus ei heistä ole riittävästi sujuvoittanut työmarkkinoita eikä edistänyt paikallista sopimista. Täh? Aivan. Demarit ja vasemmistoliitto vaativat siis lisää joustavuutta työmarkkinoille ja lisää paikallista sopimista. Yllättävä ratkaisu ja täyskäännös heiltä.

Eduskunnassa kävi tänään vieraanani myös luokkaretkellä Lopen Kormun koulun lapsia. Aivan mahtava porukka ja mukava tuokio koululaisten kanssa. Ja myös entisiä kollegoitani mukana opettajina luokkaretkellä. Lapsissa on tulevaisuus!

Ja kiitos myös lukuisista nimipäiväonnitteluista! Sai lahjaksi aivan mahtavan Billebeinon huppari. Kiitos rakas perhe!

 

Kommentit