Yrityksissä ei enää pystytty odottamaan – Poliitikkojen päättämättömyys laittoi Metsäteollisuudesta liikkeelle voimat, jotka voivat muuttaa isosti työelämää

Blogi, perjantaina 02.10.2020

Eduskunta äänesti tällä viikolla kumoon Kokoomuksen johdollani tekemäni esityksen missä hallitus olisi edellytetty ryhtymään toimiin reilun paikallisen sopimisen mahdollistamiseksi kaikissa suomalaisissa yrityksissä. Esitystä vastaan äänesti Keskusta yhdessä vasemmistohallituksen kanssa. Paikallinen sopiminen ei siis ole etenemässä ei hallituksen toimesta eikä varmastikaan työmarkkinajärjestöjen pöydissä.

Eilen tilanne eskaloitui ja Metsäteollisuus ilmoitti luopuvansa neuvotteluasemastaan ja siirtävänsä työehtoneuvottelu yritystasolla. Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja Ilkka Hämälä totesi Ylellä 1.10.2020, että ”Meidän täytyy monella sektorilla uusiutua”. Hämälä jatkoi, että ”toimialan erilaisten ja erilaisessa tilanteessa olevien yritysten tarpeisiin pystytään nykyistä paremmin vastaamaan yritys- ja tuoteryhmätason työehdoilla”.

Metsäteollisuuden irtautuminen työehtosopimustoiminnasta on merkittävä avaus. Se on toistaiseksi suurin askel kohti yritys- ja työpaikkakohtaista sopimista eli ns. paikallista sopimista. Uusi tilanne kosketaa suoraan yli 150 suomalaista metsäteollisuuden tehdasta.

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Mikael Pentikäinen totesikin samalla, että ”kyseessä on selkeä viesti siitä, että yrityskohtaisen sopimisen edistäminen lakeja muuttamalla on välttämätöntä yritysten ja työpaikkojen kannalta.”

Kuva: Suomen Yrittäjät ja myös blogin tietolähteenä yrittäjien tiedote.

Viestin pitäisi olla selvä myös eduskunnalle. Jos työmarkkinajärjestöt eivät kerran pysty uudistumaan ja uudistamaan työelämää, niin silloin vastuu palaa  maamme hallitukselle ja eduskunnalle. Näin on nyt tapahtumassa.

Tuore tutkimuskin tukee tätä. Nimittäin peräti 67 prosenttia työelämässä olevista on sitä mieltä, että työpaikoilla pitää olla sopimisen vapaus työehdoista, jos sekä työnantaja että työntekijät sitä haluavat. Onkin täysin mahdoton ymmärtää, että miksi tällaisissa tilanteissa ei paikallisesti saisi sopia?

2.10.2020 julkistetun Työelämägallupin mukaan myös ammattiliittojen jäsenistäkin jopa 62 prosenttia, haluaa antaa työpaikoille sopimisen vapauden. Yli puolet haluaa sopia paikallisesti työajoista (54 %), palkoista, korvauksista ja lisistä (52 %), ja liki puolet myös lomista ja vapaista (44 %). Kysymykseen saattoi valita useamman vaihtoehdon.

Suosituin vaihtoehto sopijaosapuoleksi työntekijöiden puolella on koko henkilöstön valitsema luottamusvaltuutettu (40 % vastaajista). Seuraavaksi suositun vaihtoehto on, että koko henkilöstö sopisi yhdessä (31 %). Luottamusmiestä kannattaa 17 prosenttia vastaajista. Luottamusmies on siis liiton jäsenten valitsema liiton edustaja työpaikalla, kun taas uottamusvaltuutettu on koko henkilöstön valitsema henkilöstön edustaja, joka voi tietenkin halutessaan kuulua liittoon. Merkittävä huomio oli myös se, että kolme neljästä työntekijöistä kertoo haluavansa, että työntekijät ovat sopimisessa samanarvoisia riippumatta siitä, kuuluvatko he ammattiliittoon vai eivät. Enää vain 15 prosenttia vastusti ajatusta.

Tuntuu siis aivan hullulta, että tätä harataan Hakaniemessä tai Valtioneuvoston linnassa nelinraajoin vastaan. Miksi emme luottaisi suomalaisiin työntekijöihin ja työnantajiin? Kannattaisi luottaa.

Itse uskon, että Metsäteollisuuden päänavaus tulee saamaan seuraa. Suomalaisessa työelämässä ei enää voida jättää tekemättä. Kyse on lopulta suomalaisten työpaikkojen tulevaisuudesta. Lopulta jopa siitä, että onko niitä vai eikö niitä ole.

Ja muistetaan nyt vielä, että muissakin Pohjoismaissa on palkkaneuvotteluja käyty yritystasolla paikallisesti jo pitkään ja tärkein huomio on se, että koskaan yritystasolle siirtymisen tuloksena ei ole ollut ehtojen heikentyminen.

Kello 14.19 ja kotia kohden.

Tänään aamulla Hämeen koronatilanteen päivitykset Teams-palaverina ja sitten valtiovarainvaliokunta ja välikysymysäänestys. Marinin hallitus sai vielä luottamuksen. 102 kansanedustajaa 200:sta mahdollisesta äänesti luottamuksen puolesta. Näin siis vasemmistohallitus edelleen jatkaa, mutta alkaa yskiä jo monesta suunnasta. Enää en itse löisi vetoa, että Marin pystyisi hallituksensa kasassa pitämään kevääseen 2023 asti. Katsotaan miten käy.

Kommentit