Yrittäjät arvioivat kuntien elinkeinopolitiikkaa Kanta-Hämeessä pärjättiin maan keskiarvoa paremmin

Uutiset, torstaina 10.04.2008

Kolmatta kertaa järjestetty Suomen Yrittäjien kysely tiedusteli kuntien harjoittaman elinkeinopolitiikan yrittäjämyönteisyyttä yrittäjiltä. Vastaajina kyselyssä olivat yrittäjäyhdistysten hallituksen jäseniä ja yrittäjävaltuutettuja ympäri Suomea. Hämeen alueella kyselyyn vastasi 110 yrittäjää. Kyselyn tulokset ovat parantuneet jokaisella kysymyskerralla, ja tämänvuotisessa kyselyssä koko Suomen keskiarvo jää vain hieman negatiivisen puolelle. Kanta-Hämeessä sen sijaan ollaan positiivisella puolella ja hieman maan keskiarvon yläpuolella.

Kanta-Hämeen kuntien arvioissa on alueellisesti suuria eroja. Viiden parhaan kunnan joukossa ovat Humppila, Jokioinen, Loppi, Tammela ja Tuulos, joista etenkin Humppila, Jokioinen ja Loppi ovat nostaneet pisteitään edelliseen kyselyyn verrattuna. Humppila löytyy myös koko Suomen kymmenen parhaan joukosta, sijalta kuusi. Valtakunnallisesti kymmenen parasta kuntaa ovat:
1. Alavus (Etelä-Pohjanmaa)
2. Töysä (Etelä-Pohjanmaa)
3. Uusikaupunki (Varsinais-Suomi)
4. Kontiolahti (Pohjois-Karjala)
5. Muurame (Keski-Suomi)
6. Humppila (Kanta-Häme)
7. Kaunianen (Pääkaupunkiseutu)
8. Ranua (Lappi)
9. Sotkamo (Kainuu)
10. Lempäälä (Pirkanmaa)

Hämeen seutukunnista esiin nousivat Riihimäen ja Forssan seutu, jotka ovat parantaneet toimintaansa erityisesti seudullisen suunnittelun ja toteuttamisen osalta. Yrittäjien mahdollisuuksissa vaikuttaa seudulliseen suunnitteluun Riihimäen seutu nähtiin kyselyssä erityisen positiivisena muihin kuntiin verrattuna.

Positiivisen arvion Kanta-Hämeen yrittäjät antoivat erityisesti yrittäjien ja kunnan yhteistyön sujuvuudelle, sekä kunnan tontti- ja tilatarpeiden sekä kunnallistekniikan toteutukselle yrittäjämyönteisesti. Lisäksi yrittäjät kokivat edellisvuosiin verrattuna kunnan elinkeinopolitiikan muuttuneen yrittäjämyönteisemmäksi.

Negatiivisia arvioita hämäläiset yrittäjät antoivat kunnille muun muassa julkisten palveluiden järjestämisestä ja hankintapolitiikasta. Nämä ongelmat näkyvät myös koko maan tilastoissa. Toinen erityisen kritiikin kohde oli koulutus. Kyselyn tuloksissa Kanta-Hämeen koulutustilanne yritysten näkökulmasta on jopa huonompi kuin Suomessa keskimäärin. Erityisesti oppilaitosten yrittäjyyskasvatus ja yhteistyömahdollisuudet nähdään heikkoina. Myös kunnan toimet ammattitaitoisen työvoiman saamiseksi arvioidaan huonoiksi. Ainoastaan yritysten mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen nähtiin Kanta-Hämeessä kohtuullisena.

Kommentit