Kotilieden ja OAJ:n tutkimus: Opettajat uupuvat ja oppilaat oireilevat

Uutiset, tiistaina 08.04.2008

Kotilieden ja OAJ:n teettämä tutkimus 1000 luokanopettajalle paljastaa, että kouluissa ei kaikki ole hyvin. Helmikuussa tehdyn tutkimuksen mukaan jopa yli puolet luokanopettajista toteavat oppilaiden muuttuneen kielteisempään suuntaan. Opettajien mukaan 7 – 12-vuotiaat koululaiset ovat tänään levottomampia, itsekeskeisempiä ja lyhytjännitteisempiä.

– Tutkimuksessa esillenousseet tosiasiat eivät yllättäneet. Opettajana tiedän ne hyvin. Kyllä koulun arjessa näkyy ylisuuret opetusryhmät ja myös ongelmat kodeissa. Nämä nousivat myös tässä tutkimuksessa pintaan, totesi sivistysvaliokunna jäsen, kansanedustaja Timo Heinonen.

Heinonen kertoi, että hänen kotikunnassaan ongelmiin puututtiin kovalla kädellä. Kokoomuksen esityksestä kouluihin määriteltiin maksiluokkakoot.

– Osa on arvostellut ratkaisua kalliiksi. Toki niinkin voi yksin palkkasaraketta näyttämällä todeta. Mutta samaan aikaan erityisopetuksen määrä on pysynyt aisoissa ja erityiskoulun kasvu on myös hallittua vaikka kunta kasvaa kovaa vauhtia. Ja myös koulunkäyntiavustajien määrää on saatu hillittyä. Puhumattakaan siitä ennaltaehkäisevästä roolista joka asialla on. Sitä on vaikeampi todistaa, mutta itse uskon näin. Opettajilla on enemmän aikaa lapsille, totesi Heinonen, joka ajoi aktiivisesti ryhmäkokoasiaa läpi heti siirryttyään pois kunnan opettajanvirasta.

Tällä viikolla julkistettu suurtutkimus paljastaa, että reilusti yli puolella tutkimukseen osallistuneista luokanopettajista oli luokallaan yksi tai useampi erityisoppilas.

– Tutkimuksen mukaan erityisoppilailla ei kuitenkaan ole ollut ryhmäkokoa pienentävää vaikutusta. Lähes 90 prosenttia tutkimukseen vastanneista totesi näin. On totta, että perusopetusasetus ei vaadi pienentämään luokkakokoa kuin pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen myötä. Esimerkiksi ADHD-diagnosoidulla tai sopeutumisvaikeuksilla ei ole tällaista sitovaa velvoitetta, totesi Heinonen ja painotti, että tärkeintä olisi saattaa resurssit sellaisiksi, että kouluissa jäisi aikaa oikeaan opettajan työhön.

– Nyt esillä on ollut todella pieniäkin maksimiluokkakokoja. Ehkä puhutaan silloin ihanteesta tai jostain sellaisesta. Meillä Lopella haluttiin tehdä ratkaisu jolla voidaan elää. Päätimme maksimikooksi 27 ja opettajat sitoutuivat siihen. Jos raja rikkoutuu niin luokka jaetaan automaattisesti kahdelle eri opettajalle. Pelisäännöt ovat selvät ja homma toimii. On totta, että rajalla oleva 27 oppilaan luokka on jo kyllä aivan kipurajoilla. Myönnän sen, mutta olen kuitenkin kuntamme omaan ratkaisuun tyytyväinen ja niin ovat kaikki muutkin olleet.

Opettajat miettivät uranvaihtoa

Kotilieden ja OAJ:n tutkimuksen mukaan yli 40 prosenttia luokanopettajista on viimeisen vuoden aikana harkinnut alan vaihtoa. Syinä muille aloille katseluun ovat olleet kehno palkkaus, uupumus ja työn vaativuus. Tilastojen mukaan juuri opettajat eläköityvätkin muita ammattiryhmiä enemmän uupumisen ja mielenterveysongelmien vuoksi.

– On totta, että työnvaativuus ja palkka eivät tälläkään naisvaltaisella kunta-alalla kohtaa. Työtä tämän eteen on jatkettava. Viime syksynä tulleet korotukset eivät ole riittäviä luokanopettajille eikä muillekaan kunta-alan toimijoille.

– Silmiin pistävää tutkimuksessa oli myös se, että myös oppilaiden vanhemmat häiriköivät opettajia. Tutkimus paljastaa, että nimittelyä ja haukkumista oli kokenut vähintään vuosittain jopa 60 prosenttia opettajista. Kyllä nämä luvut ovat kokonaisuutena sellaisia, että työtä todella riittää.

Heinonen on kuitenkin tyytyväinen, että opetusministeri Sari Sarkomaan johdolla koulumaailmassa puhaltaa jo viimeinen kauan odotetut tuulet. Heinonen on aiemmin arvostellut aiemmin käytettyjä hankkeita ja vaatinut toimia nimenomaan ongelmien syiden korjaamiseen.

– Nyt Sarkomaan johdolla panostetaan erityisesti tuki- ja erityisopetukseen ja myös luokkakokojen pienentämiseen. On pöyrityttävää, että ennen ei ole edes tilastoitu tai edes selvitetty sitä minkä kokoisissa luokissa Suomessa opetetaan. Nyt Sarkomaa selvittää sekin ja puuttuu asiaan, kiitteli Heinonen.

– Itse olen sitoutunut 110 prosenttisesti tähän työhön ja tulemme toimimaan, lupasi Heinonen ja muistutti lopuksi, että maininnan arvoista on myös se, että nyt opettajille suodaan lain turvin myös oikeus täydennyskoulutukseen.

Kotilieden ja OAJ:n luokanopettajakysely tehtiin 1 000 opettajalle helmikuussa. Vastauksia tuli 536.

Kommentit