Ympäristövaliokunnassa huoli Talvivaaran tilanteesta – uusia ympäristöruhoja ei saa enää syntyä

Blogi, torstaina 29.01.2015

Tänään käsittelimme eduskunnan ympäristövaliokunnassa Talvivaaran tilannetta. Saimme ympäristö- ja työ- ja elinkeinoministeriöltä sekä Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta tilannekatsauksen Talvivaara Sotkamo Oy:n julkisselvityksestä sekä ennen muuta kriisissä olevan kaivoksen vesienhallinnasta, ympäristöriskien hallinnasta ja lupatilanteesta. Asiaa olemme seuranneet siis valiokunnassa jo vuodesta 2012 lähtien ja tulemme seuraamaan jatkossakin.

Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssi jatkuu ns. julkisselvityksenä käräjäoikeuden päätöksen perusteella. Käräjäoikeuden perustelujen mukaan Talvivaara Sotkamo Oy:n alueelle varastoitujen vesien, jätevesien ja kierrätysliuoksen asianmukaisen käsittelyn turvaaminen ja ympäristövahinkojen estäminen valtion varoin oli konkurssilain 11 luvun 1 §:n mukainen erityinen syy siirtyä konkurssissa julkisselvitykseen. Valiokuntamme olemme erittäin huolissamme toiminnasta aiheutuvasta ympäristövahingon vaarasta sekä sen normaalitoiminnassa että poikkeustilanteessa vesienhallinnan mahdollisesti pettäessä. Vesitaseen hallinta on yksi suurimmista tämän hetken haasteista. Veden jatkuva kertyminen kaivosalueelle aiheuttaa vedenpinnan nousun varastoaltaissa yli patojen ylivedenrajan, jonka saa ylittää vain väliaikaisesti. Raja on nyt ylitetty kahdella padolla. Tilanne tullee pahenemaan lumien keväällä sulaessa ja itse pelkään, että jos pian ei toimiin ryhdytä syntyy uusia tuhoja ylivuotojen kautta. Ratkaisuksi vesienhallintaan on esitetty myös purkuputkea  20 kilometrin päähän Nuasjärveen. Itse en tätä mallia ole kannattamassa sillä on mitä ilmeisintä, että putki tuhoaisi yhden järven lisää.

Korostimme aamulla saamamme selvityksen jälkeen, että konkurssitila ei saa johtaa ympäristönsuojelun laiminlyömiseen ja vahinkojen aiheuttamiseen ympäristölle ja yksittäisille vahingonkärsijöille. Kun yhtiö on määrätty julkisselvitykseen, on valtion varoista tässä vaiheessa maksettava välittömät tarpeelliset kustannukset eli jätevesien kunnollinen puhdistaminen ja ympäristövahinkojen ehkäiseminen. Pitkällä tähtäimellä vastuu on luonnollisesti toiminnanharjoittajalla, jos jatkaja löytyy. Valiokunta korostimme, että kustannukset vahinkojen ennaltaehkäisemisestä jäävät yleensä huomattavasti jälkikäteistä korjaamista alemmiksi. Siksi nyt pitää toimia.

Tämän takia edellytimmekin, että hallitus huolehtii tehokkaasti konkurssipesän hoidossa olevan toiminnan ympäristönsuojelusta edellyttäen viranomaisilta aktiivista toimintaa enempien ympäristövahinkojen ennaltaehkäisemiseksi. Vaadimme myös, että Talvivaaran jätevedet on käsiteltävä siten, että ympäristövahinkoja ei aiheudu.

Annoimme siis aiheesta julkisen kirjelmän ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasoselle ja elinkeinoministeri Jan Vapaavuorelle sekä myös koko hallitukselle. Asia on siis vakava. Valiokuntamme puheenjohtaja Martti Korhonen totesikin, että Talvivaaran ympäristöriskit eivät ole luotettavalla tavalla hallinnassa.

Nyt päivä jatkuu. Ulkoasiainvaliokunnan jälkeen tv-kuvaus ja sitten ryhmäkokous ja kyselytunti. Illalla vielä tarkoitus puhua liikuntalaista salissa. Päivä jatkuu.

Kello 21.42 ja kämpillä. Tänään eduskunnassa istunto päättyi jo hyvissä ajoin. Taisi kello olla hieman vaille seitsemän kun puhemies Pekka Ravin nuija pöytään kolahti. Istunto siis tänään aika lyhyt, mutta mielenkiintoinen. Lopuksi hyvä keskustelu liikuntalain uudistamisesta. Itse käytin pääpuheenvuoroni lisäksi muutaman lyhyemman puheenvuoron ja nostin esille uudistuksen pääkohdat, mutta myös hieman liikuntapaikkarakentamisen uusia suuntaviivoja. En puheenvuoroja nyt lähde täällä läpi käymään. Niitä aiheita olen täällä useammankin kerran käsitellyt ja huomenna aamulla jo nuo puheeni löytyvät sitten Eduskuntatyö-valikon alta. Siellä myös siis kaikki muut minun puheeni.

Päivällä myös hieman tv-kuvauksia VisualSportsin Johanna ja Jorma Hongan kanssa. Mielenkiintoista aikanaan nähdä mitä tuo kuvausaika aikaan sain. Mutta palataan siihen aikanaa. Nyt taidan laittaa tv:n päälle ja mennä ajoissa pitkälleen. Huomenna sitten taas virtaa riittää.

Kommentit