Tagi: visualsports

Tänään käsittelimme eduskunnan ympäristövaliokunnassa Talvivaaran tilannetta. Saimme ympäristö- ja työ- ja elinkeinoministeriöltä sekä Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta tilannekatsauksen Talvivaara Sotkamo Oy:n julkisselvityksestä sekä ennen muuta kriisissä olevan kaivoksen vesienhallinnasta, ympäristöriskien hallinnasta ja lupatilanteesta. Asiaa olemme seuranneet siis valiokunnassa jo vuodesta 2012 lähtien ja tulemme seuraamaan jatkossakin. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssi jatkuu ns. julkisselvityksenä käräjäoikeuden päätöksen perusteella. Käräjäoikeuden perustelujen… [ Lue lisää ]