Yksityistäminen ja ulkoistaminen on eriasia

Blogi, maanantaina 19.11.2012

Julkisessa keskustelussa näyttää menevän iloisesti sekaisin kaksi termiä; ulkoistaminen ja yksityistäminen. Ei sinänsä ihme, kun jopa niistä päättävät ministerit ja kansanedustajatkin ne sotkevat. Uskoisin, että osa sekoittaa termit tietämättään ja osa tahallaan.

Onneksi kuntavaalit menivät jälleen. Se nimittäin helpottaa tilannetta jälleen hetkeksi. Ainakin SDP laittoi samantien tämän pelotekortin piiloon ja jatkoi samaa tuttua toimivaa mallia kuin tähänkin asti. Mutta olen varma, että jälleen seuraavissa eduskuntavaaleissa ja kuntavaaleissa tästä leiristä yksityistämisulkoistamis-kortti vedetään esiin yhtälailla kuin Nato-korttikin. Vaalien välissä kumpaakin asiaa demarit vievät eteenpäin, mutta vaaleissa sillä on ”tehokas” pelotella ihmisiä ja tunkea näitä kortteja vuoroin kokoomuksen tai keskustan suusta alas. Onneksi sen pelaamisen näkee jo sokea Reettakin ja ainakin kuntavaaleissa pelotekortti sakkasi pahan kerran ja SDP:n vaalitulos heikkeni ennakkoäänestyksen jälkeen vaalipäivään tultaessa. 

Mutta siis…

Julkisuudessa on siis kuntavaalien alla ja hieman muulloinkin väitetty, että kokoomus olisi estänyt sote-lakiin kirjaamasta lausetta sosiaali- ja terveyspalveluiden yksityistämisen estämisestä. Tämä ei pidä paikkaansa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden yksityistämisen eli myymisen yrityksille estää jos yksinkertaisesti lakikin. Kunnat ovat laissa velvoitettuja kyseiset tehtävät hoitamaan nyt ja tulevaisuudessakin. Se on itsestään selvää.

Nyt pitää nimittäin erottaa yksityistäminen ja ulkoistaminen toisistaan. Ne ovat kaksi täysin eri asiaa.

Yksityistäminen tarkoittaa sitä, että kunta yhtiöittää jonkin tuottamansa palvelun ja myy sen pois. Näin on aikanaan toimittu vaikkapa lukuisten kunnallisten puhelinyhtiöiden osalta. Tai esimerkkinä voisi mainita vaikkapa Espoon ja moni muukin kaupunki myi energiayhtiönsä eli yksityisti energian tuotantonsa. Espoon kaupungilta ja muilta energiayhtiönsä myynneiltä kaupungeilta katosi näin järjestämisvastuu sähkön toimittamisesta yrityksille ja kotitalouksiin. Ja tämän jälkeen palvelusta vastaavat yksin markkinat, ei enää kunta miltään osin.

Ulkoistamisesta taas oli kyse, kun esimerkiksi omalla seutukunnallani 40-vuotta toiminut Riihimäen Seudun Terveyskeskuskuntayhtymä kilpailutti (täysin yksituumaisesti kaikkien puolueiden tuella) terveysasemiensa palvelujen tuottajia. Kunnat säilyttivät TK:n kautta järjestämisvastuun itsellään, mutta ostivat tuottamisen. Vastaavia ratkaisuja on tehty demarien johdolla monessa muussakin paikassa. Terveyskeskustoiminta tai siitä osa esimerkiksi lääkärinvastaanotto tai laboratorio ulkoistettiin, ei siis yksityistetty. Kunnilla säilyi siis täysi vastuu palveluista tämänkin jälkeen.

Ulkoistamisessa kunta siis säilyy edelleen palveluiden järjestäjänä. Ostaessaan palvelun kunta luonnollisesti määrittää, mitä se haluaa. Esimerkiksi vanhustenhoidossa iso osa toteutetaan tänäkin päivänä yksityisten palvelutarjoajien toimesta. Myös esimerkiksi koululaisten iltapäivähoito monessa kunnassa on kolmannen sektorin eli esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton tehtävänä tai jossain urheiluseura vastaa liikuntapalveluista tai kerhotoiminnasta. Kunta siis ostaa osan palveluista näiltä toimijoilta ja valvoo palveluita.

Olen varma, että ostopalveluja eli ulkoistamista tullaan jatkossakin käyttämään kaikissa kunnissa. Ja yleensä nämä päätökset ulkoistamisesta ovat syntyneet kunnissa yksimielisesti. Ratkaisuja ovat siis tukeneet niin kokoomuslaiset kuin demarit ja vasemmistoliittokin. Ratkaisevaa on ollut yleensä se, että palvelut on voitu turvata.

Ei terveyspalveluiden yksityistämisellä

Haluan nyt alleviivata ja oikaista, että kokoomus ei aja sosiaali- ja terveyspalveluiden tai erikoissairaanhoidon tai esimerkiksi koulupalveluiden tai muiden vastaavien yksityistämistä. Yksityistäminen on lisäksi useimpien kunnallisten palveluiden kohdalla jopa laitonta, koska kuntalain mukaan kunnalla on järjestämisvastuu. Siksi on epärehellistä, jostain puolueesta sellaista väittää ja levittää.

Mikko Komulainen on tehnyt väitöskirjan aiheesta “Ulkoistaminen kunnissa”. Se kannattaa varmasti lukea. Komulaisen yksi selkeä viesti on käsitteiden osaamisessa. ”Käsitteiden täsmentämättömyys voi olla vaaraksi myös kunnalliselle demokraattiselle päätöksenteolle: miten voidaan punnita eri vaihtoehtoja, jos valmistelussa ei voida tai haluta erotella yksityistämisen ja ulkoistamisen keskeisiä eroja?”

Jos joku muu sitten vastustaa ideologisesti tai muusta syystä yleensä ulkoistamista eli esimerkiksi 4H:n tai Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämää koululaisten iltapäivätoimintaa tai kerhotoimintaa. Tai sitä, että osa päivähoitopaikoista ostetaan esimerkiksi yksityiseltä perhepäivähoitajalta. Tai sitä, että vanhustenhoitoon ostetaan paikkoja esimerkiksi Kotokartano-säätiöltä. Tai esimerkiksi terveyskeskuksen lääkärivastaanotto turvataan ostopalveluna. Tai koulukuljetuksia tai sosiaalipuolen kuljetuksia ostetaan paikallisilta taksiyrittäjiltä. Niin se kannattaa rehellisesti kertoa ja toimia sitten kunnissa myös sen mukaan päätöksiä tehtäessä. Jos nämä ovat pahasta niin silloin ne kannattaa esittää lopetettavaksi.

Me sanomme sen sijaan kokoomuksessa KYLLÄ näillekin laadukkaille ja hyville lähipalveluille. Niitä voidaan meidän puolesta jatkossakin tuottaa myös esimerkiksi yhdistysten ja yritystenkin kanssa. Mutta päävastuu, ja aina 100% valvontavastuu, näistäkin palveluista tulee jatkossakin olemaan kunnilla.

Että sellaista peliä Suomessakin pelataan. Onneksi vilpillä ei tässäkään pelissä voittoja ole saavutettu vaan rehellisyyden nimissä vaalitappioiden sarja joka on SDP:tä Jutta Urpilaisen kaudella seurannut toinen toistaan.

Kello kohta kahdeksan ja uuteen viikkoon. Isyysvapaa näin pidetty ja tästä sitten alkaa tiukka rutistus kohti vuodenvaihdetta. Töitä aivan valtavasti kasassa ja ne pitää nyt hoitaa pois alta niin kotikunnassa, maakunnassa kuin eduskunnassakin.

Tänään aamusta vielä Hyvinkäälle asioita hoitamaan ja sitten kunnan asioita loppupäivä. Palaan ensi vuoden Lopen kunnan budjettiin kun saamme sen hyväksyttyä ensin kh:ssa. Sen jälkeen se osaltamme julkinen ja lähtee valtuuston käsittelyyn.

….

Kunnanhallitus takana ja päivän kaikki muutkin kolme muuta kokousta. Kunnanhallituksen suurin työ tänään oli ensi vuoden budjetin hyväksyminen kunnanhallituksen osalta ja myös Kirkonkylän Eskari-talon rakentamispäätös. Kummastakin olen enemmän kuin iloinen.

Eskari-talon osalta meidän oli kunnanhallituksessa pakko käydä hanketta läpi yksi ylimääräinen kokous. Hankke ei aivan sillä tavalla edennyt kuin tuon koko luokan hankkeen pitäisi ja oli tarpeen hieman käydä suunnittelua ja muuta läpi. Tänään kuitenkin teimme yksimielisesti päätöksen, että talo rakennetaan suunnitellussa muodossa ja tarkoitus niin, että ensi vuonna jo talo olisi valmis ja ottaisi vastaan kirkonkylän esioppilaat ja myös päivähoidon 5-vuotiaat eli ns. viskarit. Saamme näin kuntaamme hienon ja ajanmukaisen eskaritalon ja mikä parasta hienoon paikkaan aivan Loppisalin ja liikuntatilojen ja koulunkin kainaloon.

Ja kova juttu on senkin takia, että vaikka tällaisella tahdilla investoimme ja teemme niin kuntamme velkamäärää samaan aikaan pystymme vähentämään. Osa kunnista on nyt iloinnut siitä, että ”kyllä me velkaannumme mutta vain investointivelalla. Emme siis ota velkaa palveluiden pyörittämiseen.” Minusta se on kyllä varsin lyhytnäköistä toimintaa sekin. Kyllä joku ne rakentamisvelatkin joutuu aina maksamaan. Jos emme me nyt toimi vastuullisesti ja elä rahojemme mukaan niin velan maksaa sitten lapsemme ja lapsenlapsemme. Ja onhan meillä valtiotasolla ja kuntatasollakin esimerkkejä mitä tapahtuu kun taloutta ei hoideta vastuullisesti. Joku voisi sanoa sitä Kreikankin tieksi.

Me emme siis Lopella veroja nosta. Emme kunnallisveroa emmekä kiinteistöveroakaan. Tulemme tekemään tältä vuodelta erittäin hyvän tuloksen. Ylijäämää siis jälleen. Ja myös tänään valtuustolle lähettämämme ensi vuodenkin budjetti on rakennettu niin, että teemme aiempaa reilummat poistot ja samaan aikaan viivan alle jää jälleen hyvä plussa. Ja mikä tärkeintä lyhennämme velkaamme koko ajan. Vuoden 2011 lopussa velkaa oli 2166 euroa jokaista loppilaista kohden. Nyt painamme sen alle kahden tonnin ja ensi vuoden jälkeen jos kaikki hoidetaan jatkossakin hyvin on velkaa enää 1853 euroa asukasta kohden. Ja tarkoitus on niin että velkaa vähennämme myös seuraavina vuosina vaikka rakennamme eskaritalon nyt Kirkolle ja sitten teemme suuren kouluremontin ja esiopetustalon Launosiin ja sen perään vastaavat urakat Läyliäisiin. Ja lisäksi paljon muitakin isoja ja pienempiäkin investointeja.

Arvovalintoja on myös se, että ensi kesä kunta tukee 20 nuoren kesätyöllistymistä yrityksiin, panostamme lukiomme vetovoimaisuuteen, palkaamme kuntaa uuden nuorisotyöhön suunnatun kerho-ohjaajan nuorisotilatyöhön, korotamme yksityistiemäärärahoja ja panostamme myös liikuntaan ja kulttuuriin lisää. Itseasiassa tänään vielä kunnanhallituksessa tein esityksen urheilukentän pienestä perusparantamisesta. Ja nyt tarkoitus niin, että nykyistä kenttää korjataan jo ensi kesänä ja jatketaan parina seuraavana vuotena sitten lisää. Näin saamme kentästä jälleen edes kohtuullisen. Luvattoman huonoon kuntoon se onkin päästetty. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen ja nyt se menee valtuustolle vahvistettavaksi.

Niin ja vähän lisää vanhustenhoitoonkin ja omaishoitoon. Ja monta muuta asiaa eteenpäin.

Mutta tämä siis nyt vasta kunnanhallituksen esitys. Lopullisesti päätöksen tekee joulukuun kunnanvaltuusto. Mutta noin isona kuvana voi olla tyytyväinen budjettiin. Olemme sen eteen ja talouden tervehdyttämiseksi tehneet nyt muutaman vuoden kovasti töitä ja mukava kun se tuottaa nyt hedelmää.

Kunnanhallituksessa myös esillä iso määrä muita asioita. Ne löytyvät varmaan jo huomenista päätöspöytäkirjana kuntamme kotisivuilta. Mielelläni vastaan niistä nouseviin kysymyksiin. Ja muutamaan asiaan palaamme vielä valtuustotasolla.

Luottamuspaikkaneuvottelut etenivät myös miesmuistiin parhaassa hengessä. Nyt vetovastuu on SDP:n Sakari Vuorisella ja täytyy todeta, että siinä on mies paikallaan. Nytkin kaikki asiat ratkaisuun ja sopuun niin lautakuntien paikkajaosta kuin kaikista puheenjohtajuuksistakin. Enää siis auki jäivät seudulliset ja muutama konsernipaikat. Niihin palaamme parin viikon päästä.

Mutta nyt päivä päätökseen. Huomenna eduskuntaan. Aamusta se sekin päivä alkaa.

 

Kommentit