Yksikin silpominen on liikaa – THL tutkimus paljasti Suomessakin kymmeniä laittomia tyttöjen silpomisia

Blogi, perjantaina 12.06.2020

Tyttöjen sukuelinten silpomisesta on puhuttu Suomessakin pitkään. Asian estämiseksi on tehty lukuisia esityksiä, mutta tosiasiallisesti tilannetta ei ole saatu haltuun. Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen tulisi kieltää omana rikosnimikkeenään, mutta myös asiasta tietävien velvollisuutta puuttua siihen vahvistaa.

Kuvituskuva

Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos THL julkaisi juuri tuoreimman kouluterveysraporttinsa. Toisen asteen kahden ensimmäisen vuoden opiskelijoille tehdyssä kyselyssä selvitettiin vasta nyt ensimmäistä kertaa sitä, onko vastaaja joutu ympärileikatuksi eli onko hänen sukuelimensä silvottu. Vastaus oli karu ja julma. Peräti 51 kyselyyn vastannutta nimenomaan Suomessa syntynyttä tyttöä kertoi joutuneensa silvotuksi.  Ongelma on siis vakava.

Maailmanlaajuisesti naisista ja tytöistä noin 200 miljoonaa on ympärileikattu. Suomessa on THL:n laskelmien perusteella 10 000 silpomisen kokenutta tyttöä ja naista. Ja tälläkin hetkellä jopa 3100 tyttöä elää ympärileikkauksen uhan piirissä. Heistä valtaosan vanhemmat ovat joko Somaliasta tai kurdialueilta. Ihmisoikeusliiton tietojen mukaan tyttöjen sukuelimiä silvotaan myös muissa Afrikan maissa, mutta myös paikoin Lähi-idässä ja Aasiassa. Pakolaisten ja siirtolaisten myötä väkivaltainen ja julma käytäntö on levinnyt myös muihin maihin. Myös siis meille Suomeen.

Asian kriminalisoimiseksi omana rikosnimikkeenä lakiin on tehty lukusia esityksiä. Ne eivät ole kuitenkaan johtaneet toivottuun lopputulokseen. Ehkä syynä se, että lukuisat rikosoikeuden asiantuntijat eivät ole pitäneet tarpeellisena tyttöjen ympärileikkauksen erillistä kriminalisointia rikoslaissa. Itse olen eri mieltä.

Googlella löytyy valtava määrä kuvia jotka kertovat ongelman laajuudesta ja toimenpiteen julmuudesta.

Ongelmaa käsiteltiin nimittäin Länsi-Suomen käräjäoikeudessa viime vuoden 2019 lopulla. Kyse oli tapauksesta, jossa isää syytettiin tyttärensä ympärileikkauttamisesta. Oikeus antoi tuomionsa maamme oikeushistoriassa poikkeuksellisessa tapauksessa, joka koski naisen ympärileikkausta. Silpomisoikeudenkäynti päättyi lopulta syytteen hylkäämiseen.

”Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen loukkaa ihmis- ja itsemääräämisoikeuksia, heikentää naisten tasa-arvoa sekä aiheuttaa terveydellisiä, sosiaalisia ja seksuaalisia haittoja.”

Näin totesivat kollegani Sari Sarkomaa ja Saara-Sofia Siren aiheesta antamassaan kannanotossa. Olen Kokoomusnaisten ja kollegoitteni kanssa samaa mieltä siitä, että meidän on onnistuttava nykyistä tehokkaammin suojelemaan silpomisuhan alla eläviä tyttöjä ja ryhdyttävä toimiin näiden törkeiden ja epäinhimillisten rikosten torjumiseksi ja uhrien auttamiseksi sekä tekoihin syyllistyneiden saattamiseksi vastuuseen.

Eduskunnassa on käsitelty myös ilman tulosta kansalaisaloitetta, jossa vaaditaan nimenomaan erillislakia silpomisen kieltämiseksi. Sofia Vikmanin johdolla on tehty myös lakialoite jossa esitetään, että rikoslakiin lisättäisiin uusi naisen sukuelinten silpomista koskeva rangaistussäädös, jonka minimi olisi 2 vuotta vankeutta. Tämäkään ei ole edennyt ja tyttöjen silpominen on voinut jatkua. Vikmanin erinomaisessa aloitteessa esitettiin myös uusia pykäliä selkiyttämään sitä, että terveydenhoito-, sosiaali- ja kouluviranomaisilla olisi velvollisuus ilmoittaa poliisille tai lastensuojeluun, kun havaitsevat mahdollisia silpomistekoja tai epäilevät, että joku on riskissä joutua tällaisen teon uhriksi. Tästä tulee koko ajan viestiä, että ongelmaan ei puututa eikä ilmiantoja tehdä. Kouluista ja kouluterveydenhoidosta ei siis tehdä aina lastensuojeluilmoituksia. Ja pitää myös kysyä, että onko kouluilla tarpeeksi tietoa ja toimivat toimintamallit näitä epäilyjä ja tilanteita varten? Viranomaistoiminta ei siis toimi ja korjausliikettä tarvitaan. Kaikessa pitäisi nyt asettaa lasten etu ykköseksi.

Tyttöjen sukuelintensilpomisen kieltämisen kirjaaminen lakiin vahvistaisi myös tietoa näiden törkeiden tekojen rangaistavuudesta. Samalla olisi tarpeen korottaa teoista määrättävää rangaistusta ja parantaa syyllisten saattamista vastuuseen teoistaan.

Sukupuolielinten silpominen rikkoo ihmisoikeuksia ja vahvistaa tyttöjen epätasa-arvoa. Kipu ja järkytys voivat aiheuttaa tytöille elinikäisen trauman. Siksi tämä pitää saada loppumaan.

Kello 21.50 ja työviikko päätökseen. Ja mitä parhaimmalla tavalla, kun Pelto-Seppälän tilaravintola Mulli ja Mallas avasi kesäkauteen. Aina perjantaisin auki ja myös upea tilapuoti palvelee. Kannattaa ajella kauempaakin! 100% suomalaista ja melkeinpä kaikki loppilaistakin. Suosittelen!

 

Kommentit