Virhe oikaistava nuorten eduksi – Itä-Suomen Yliopisto hyväksyi opiskelemaan ja perui paikan sitten

Blogi, torstaina 29.06.2017

Eilen päivällä oli mukana kirjoittaa yhden tutun nuoren Facebook-sivuille, että ”Hienoa! Onnea Erika! Opettajat on parhaita!”, kun hän oli päivittänyt elämää ja iloa täynnä olleen päivityksen sivuille. Siinä hän kirjoitti, että ”Ihmeitä voi näköjään tapahtua.. vielä eilen olin ihan menettäny toivoni kouluun pääsemisestä, mutta tänään tuli tieto että syksyllä kutsuu Joensuun Luokanopettaja koulutus!!????????”

Kuusi tuntia myöhemmin opiskelupaikan jo vastaanottanut ja maksut maksanut nuori sai märän rätin silmilleen oheilla kuvassa näkyvällä sähköpostiviestillä ja nuori joutui päivittämään nettiin, että ”Okei ei vissiin kannattais hehkuttaa ennen kuin on varma mistään… voisin sanoa että elämä potkii päähän aika pahasti tällä hetkellä!”

Viesti oli minusta aivan kohtuuton nuorille hakijoille ja jo eilen illalla asiaa ryhdyin selvittämään. Sain selville, että ainakin Helsingin Yliopistossa ja Tampereen Yliopistossa on selkeä linja että kenenkään ei tarvitse pelätä opiskelupaikan menettämistä, vaikka olisikin vahingossa saanut paikkansa jopa esimerkiksi toisen henkilön pisteillä. Sellaisissa tapauksissa kuulemma aina käy armo oikeudesta, kunhan valitulla on vain vaadittava korkeakoulukelpoisuus. Aiheesta löysin lehtijutunkin missä toisen yliopiston asioita hoitava henkilö kirjoitti, että ”Jos valinnassa tapahtuu meistä johtuva virhe, meillä on velvoite ottaa hakija opiskelemaan. Silloin vain opiskelijamäärä kasvaa”. Juuri näin!

Hallintolain (2 osa 8 luku 50 pykälä) mukaan viranomaisen päätöstä voidaan korjata asianosaiselle haitallisesti vain tämän suostumuksella. Minusta tämä koskee kyllä tätäkin tapausta ihan niin kuin muissakin yliopistoissa on toimittu. Tähän lainkohtaan perustuu siis yleinen käytäntö että myönnettyä ja tiedoksiannettua opiskelupaikkaa ei voida evätä ellei hakija ole tehnyt selkeästi virhettä ja antanut virheellistä tietoa itsestään.

Aamulla olen aiheesta saanut hieman lisätietoa ja myös vastauksia Itä-Suomen Yliopistosta. He vetoavat siihen, että virheen kohteena on niin suuri määrä nuoria, että heitä ei voida tämän takia ottaa ylimääräisille paikoille. Jos tämän taustalla on kuitenkin tuo hallintolain vaatimus missä asia ratkaistava opiskelijan eduksi niin silloinhan ei tietenkään myöskään määrä voi olla määrittävänä tekijänä vaan lakia on noudatettava jokaisen kohdalla yksilönä.

Olen siis kannustanut nyt Erikaa ja muitakin nuoria pyytämään päätöksen myös virallisesti kirjallisesti ja liitteellä muutoksenhaun ohjeista. Katsotaan mitä tässä tapahtuu. Muistetaan, että nuorissa on kuitenkin tulevaisuus ja kansankynttilät niitä uusia nuoria kasvattava 🙂

….

Perustuslakivaliokunta hyväksyi Soten valinnanvapauden

Perustuslakivaliokunta linjasi tänään, että maakuntien sote-palveluiden yhtiöittämisvelvollisuudesta luovuttava. Perustuslakivaliokunta lausunnossaan arvioi, että toteuttavatko hallituksen ehdotukset perustuslaissa säädetyn julkisen vallan velvollisuuden turvata jokaiselle yhdenvertaisesti riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Sinänsä harmi, että tätä samaa arviota ei valiokunta voinut samalla tehdä sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilasta. Olisi ollut mielenkiintoista kuulla onko nykytilanne tästä kulmasta perustuslainmukainen. Itse epäilen, että ei ole sillä yhdenvertainen ei nykytilanne ole missään määrin. Erot ovat suuria kuntien sisällä, kuntien välillä ja myös siinä, että rahalla pääsee lääkärijonosta samantien hoitoon ja köyhät ja pienituloiset joutuvat jonottamaan lääkäriin jopa neljä viikkoa. Nykytilanne on siis minusta kestämätön. Toki voi kysyä, että onko nykytilanteessa myöskään palveluiden saatavuus yhdenvertaista myöskään sen suhteen, että esimerkiksi omassa kotikunnassani ei ole enää yhtään terveyskeskusta, toisissa kunnissa on ja osassa monta ja parhaissa kymmeniä. Emme siis ole nykymallissakaan mitenkään yhdenvertaisessa tilanteessa vaan asuinpaikkamme vaikuttaa siihen merkittävästi miten ja mistä palveluita saamme.

Perustuslakivaliokunta piti tärkeänä, että sote-palveluiden järjestämisvastuu siirrettäisiin yksittäisiä kuntia suurempien toimijoiden hoidettavaksi. Valiokunta suhtautui myönteisesti myös asiakkaiden valinnanmahdollisuuksien laajentamiseen. Tämä oli tärkeä linjaus eli Soten valinnanvapaus ei ole perustuslainvastainen. Tällaistakin jotkut väittivät ja jopa levittivät. Ei tietenkään valinnanvapaus voi olla perustuslain vastaista sillä onhan maassamme jo nytkin monessa asiassa paljonkin valinnanvapautta ja niin pitää ollakin. Valinnanvapaus ei saa olla sotessa jatkossa enää vain rikkaiden etuoikeus vaan valinnanvapaudesta pitää tulla jokaiselle perusoikeus.

Pev:n mukaan hallituksen esittämä maakunnan velvollisuus yhtiöittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on siis perustuslain vastainen. Valiokunnan mielestä perustuslaki edellyttää, että maakunta voi myös itse tuottaa sote-palveluja. ”Julkisella vallalla tulee olla omalla tuotannollaan tosiasialliset mahdollisuudet turvata riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut tilanteessa, jossa palvelutuotantoa ei markkinaperusteisesti synny.” Tämä on myös minusta tärkeä ja palveluiden toimivuuden näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää.

Perustuslakivaliokunta pitää lisäksi ”uuden palvelujärjestelmän käyttöönottoaikataulua epärealistisena ja peruspalvelut vaarantavana”. ”Lisäksi hallituksen esityksessä on esitetty yksityistettäväksi suuri määrä julkisia tehtäviä sellaisella tavalla, että perustuslain asettamat vaatimukset koskien julkisen hallintotehtävän antamista muulle kuin viranomaiselle eivät täyty.”

Tärkeää kuitenkin se, että valiokunta pitää tärkeänä, että uudistus saadaan lausunnossa esitetyin korjauksin tai muutoin perustuslainmukaisella tavalla toteutettua. Tätä meidän sote-järjestelmämme huutaa. Perustuslakivaliokunta pitää maakuntahallintoa koskevia lakiehdotuksia hyväksyttävinä eikä perustuslaki estä säätämästä uudesta hallinnon tasosta ja siirtämästä kuntien tehtäviä maakunnille.

Nyt siis korjaukset huolella ja rauhassa kuntoon ja asiat eteenpäin. Kiirettä ei ole syytä eikä tarpeen pitää.

Kello 22.37 ja päivä päätökseen. Illalla vielä hieman palaveria eduskunnan työjärjestelyistä ja sitten iltaa Turun miesten kanssa. Mukava kesäillan tuokio Helsingin kesässä.

Kommentit