Vastenmielistä toimintaa netissä – Lasten houkutteluun pitää puuttua tehokkaammin

Blogi, sunnuntaina 20.01.2019

Oulun seksuaalirikokset ovat nostaneet esille jo pidempään jatkuneen ongelman. Sosiaalinen media ja sen erilaiset kuva- ja viestittelypalvelut, mutta laajemminkin internetin leviäminen lähes koko arkemme kattavaksi on antanut uusia keinoja seksuaaliselle häirinnälle ja ahdistelijoille. Nykyinen lainsäädäntö ei näytä riittävän tähän estämiseen eikä antavan poliisille riittäviä keinoja asioihin puuttumiseen.

Ennen huolta kannettiin koulujen ympäristöissä pyörivistä autoista ja niiden tarjoamista kyydeistä lapsille ja nuorille. Yleinen ohje oli ja on edelleen, että tällaisiin vieraiden autoihin ei pidä nousta ja niistä tulee ilmoittaa aikuisille. Tästä kannattaa edelleen lapsia ja nuoria muistuttaa.

Grooming on uusi termi millä tarkoitetaan tätä mm. netissä tapahtuvaa lasten ja nuorten seksuaalista houkuttelua. Grooming tähtää lopulta seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja tämä netissä alkava viestittely pitää yleensä sisällään juurikin tämän houkutteluvaiheen missä aikuinen pyrkii rakentamaan lapseen tai nuoreen luottamussuhdetta.

Juuri viikonloppuna oli uutisiin avattu eräs tapahtumasarja missä aikuinen lähestyi lapsia ja nuoria netissä. Alkuun viestittely lähti kehuista yms, mutta eteni pian vaiheeseen missä ehdotettiin tapaamista ja räikeimmillään myös seksiä. Grooming-vaihe saattaa kestää pisimmillään jopa kuukausia ja lasten saalistajalla on usein useampia lapsia ja nuoria pyörityksessä samaan aikaan.

Lastenhyväksikäyttäjä harvoin antaa itsestään ainakaan täysin oikeaa kuvaa nettikeskustelussa. Ikä valehdellaan alaspäin lähemmäksi kohdetta yms. ja muutenkin luodaan kuvaa muka ”normaalista kiinnostuksesta” kehujen ja imartelun kautta. Myös väärä valokuva ahdistelijan profiilissa on mahdollinen tai ainakin vanha missä henkilö on kuvattuna nykyhetkeä nuorempana. Myös kuvilla ja niiden lähettelyllä luodaan luottamuksellista suhdetta, mikä on kuitenkin perusviritykseltään sairas. Omien kuvien lähettelystä vastauksina kannattaakin varoittaa jokaista lasta ja nuorta ja kannustaa ja vaatia myös ilmoittamaan tällaisista yhteydenotoista aina aikuiselle. Kuvia voidaan käyttää myöhemmin myös kiristykseen ja uhkailuun ja myös asioiden julkitulemisen salailuun.

Tilanne menee netissä koko ajan hullummaksi. Tämä ilmiö oli jo esillä 2000-luvun alussa kun itse toimin opettajana ja ensimmäiset silloin ns. chat-palstat tulivat käyttöön ja nuorten suosioon. Muistan kuinka jo silloin opetimme nuorille, että keskusteluun tuleva henkilö ei välttämättä ole se tai sitä miksi hän itsensä esittelee. Vajaan kahdenkymmenen vuoden aikana on tapahtunut paljon ja syntynyt myös aivan eritasoisia kanavia ottaa ja pitää yhteyttä. Ongelmat ovat vain pahentuneet.

Meidän nuorisojärjestömme Kokoomusnuoret tekivätkin nyt esityksen, että tällainen toiminta kriminalisoitaisiin nykyistä tiukemmin. Kokoomusnuoret totesivat aivan oikein, että ”terveellä järjellä on havaittavissa, mikä on lasten seksuaalista häirintää”. Olen samaa mieltä ja minusta yksi oleellinen asia tässä ja tämän vahvemmassa kriminalisoimisessa on se, että viestittelijä esiintyy jonain muuna lähestyessään lapsia kuin mitä oikeasti on ja kohteena on lapsi ja alaikäinen nuori.

Olen Kokoomusnuorten kanssa täysin samaa mieltä, että poliisilla tulee olla riittävän kovat keinot puuttua tällaiseen toimintaan. Kokoomusnuorten puheenjohtajan Henrik Vuornoksen sanoin ”yhdelläkään ihmisellä ei ole tarvetta lähettää seksuaalisävytteistä viestiä lapsille”. Tällainen viestittely kun olisi nykyistä tiukemmin rangaistavaa niin monta lopulta seksuaalisiin hyväksikäyttöihin ja raiskauksiin johtanutta tapahtumasarjaa voitaisiin pysäyttää ajoissa. Pelastakaa Lapset ry:n puolesta todettiin silloin, että lakia tulee ainakin korjata vastaamaan nykyteknologian mukanaan tuomia haasteita.

Jo voimassa oleva lakihan kieltää siis lapsen houkuttelun seksuaalisiin tekoihin, mutta aukkoja tässä ainakin minusta edelleen on. Ongelma on esimerkiksi se, että vajaan kymmenen vuotta voimassa olleen grooming-lain mukaan tällaisesta toiminnasta eli vasta houkutteluasteella olevasta toiminnasta voidaan langettaa vain enintään vuoden vankeustuomio. Kun maksimituomio on näin alhainen niin poliisi ei saa esimerkiksi käyttää rikoksen selvittelyssä pakkokeinolain mukaista televalvontaa. Tämä taasen tarkoittaa sitä, että poliisilla ei ole mahdollisuutta saada esimerkiksi tietoonsa tekijän ip-osoitetta ja näin tutkinta päättyy yleensä alkuunsa.

Tämän uuden grooming-lain myötä on saattanut myös tapahtua sitä, että käytännössä jo itseasiassa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistön internetissä täyttävä ”pelkkä seksuaalissävytteinen keskustelu alle 16-vuotiaan kanssa” on saattanut jäädä tutkimatta seksuaalisista hyväksikäytöstä lievemmän grooming-pykälän alle.

Tilanne siis vaatii korjausliikkeitä. Lain tulee elää ajassa ja nyt on ilmiselvää, että nykyinen laki elää vanhassa ajassa.

….

Flunssa hieman kiusannut viikonloppuna. Ollut pakko mennä hieman pienemmällä vaihteella. Huomenna sitten taas täydessä vedossa ja järjestyksessään jo kymmenes Oikea Suunta -seminaarini. Kyseessä siis kampanjani talousseminaari ja hienosti loppuunmyyty. Tiimi tehnyt erinomaista työtä ja huomenna luvassa hieno seminaari. Palaan sen tunnelmiin huomenna.

Tänään laivalla Petteri irti vahvan linjapuheen kokoomusväelle. Ensimmäistä kertaa kävi muuten niin, että puheenjohtajamme joutui pitämään saman puheen kahteen kertaan kun väki ei mahtunut Silja Europan suurimpaan saliin. Ehkäpä ihan ainutlaatuista poliittisessa historiassamme.

Huomenna jatketaan. Hyvä pöhinä ja noste nyt Kokoomuksessa ja puhe meidän ympärillä.

Kommentit