Valtiovarainministeri Petteri Orpolta tänään hyviä uutisia – Verotulot ylittyvät tänä vuonna ainakin 1 miljardilla eurolla

Blogi, torstaina 21.09.2017

Valtiovarainministeri Petteri Orpo kertoi tänään sellaisia talousuutisia mitä olemme pitkään saaneet odottaa. Talous kasvaa, työllisyys paranee, työttömyys vähenee ja tämä  kautta maamme yhteiset verotulot kasvavat. Orpon esittelemässä lisätalousarviossa korotettiin verotuloarvioita yli miljardilla eurolla tälle vuodelle. Verotulojen merkittävä kasvu vähentää samalla siis valtion nettolainanoton tarvetta noin miljardilla eurolla.

Maamme talous on nyt siis nopeassa kasvuvaiheessa. Tänä vuonna bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan 2,9 prosenttia ja osa ennusteista on jo reilusti yli 3 prosentin kasvun. Ja mikä arvokasta alkuvuoden myönteisen suhdanteen jatkumisesta on tullut uusia merkkejä mm. teollisuuden uusien tilausten ja yksityisen palvelutuotannon liikevaihdon kasvun muodossa ja myös kasvukeskusten vahvana jatkuvana rakennustoimintana.

”Varsinaisten tulojen arviota korotetaan lisätalousarvioesityksessä nettomääräisesti 1,047 miljardilla eurolla. Verotuloarviota korotetaan 1,035 miljardilla eurolla. Kehityksen taustalla on yleinen taloudellisen aktiviteetin vahvistuminen sekä kertaluontoisia tekijöitä, jotka kasvattavat verokertymää aiemmin arvioitua suuremmaksi. Merkittävimmät lisäykset koskevat yhteisöveroa sekä perintö- ja lahjaveroa. Yhteisöveroarviota korotetaan 810 miljoonalla eurolla ja perintö- ja lahjaveroa 200 miljoonalla eurolla. Verohallinnosta saatujen tietojen perusteella molempien verojen kohdalla on kyse suurimmalta osin tilapäisestä tulojen lisäyksestä, jolla ei ole vaikutusta vuoden 2018 kertymään. Perintö- ja lahjaveron tuottoa kasvattaa tänä vuonna perintö- ja lahjaveroerien tehostettu käsittely Verohallinnossa. Kuluttajien myönteisesti kehittynyt luottamus näkyy ennustetussa kulutuskäyttäytymisessä ja heijastuu myös arvonlisäveron ja autoveron kertymiin, joita korotetaan.”

Petteri Orpon esittelemään lisätalousarvioesitykseen liittyy myös yksi todella tärkeä määrärahalisäys. Sotiemme Veteraanien kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin lisätään yhteensä 11,6 milj. euroa lisämäärärahaa, jotta kaikilla veteraaneilla ja heidän puolisollaan on mahdollisuus päästä heille tarkoitettujen palveluiden
piiriin.

Lisämääräraha katetaan Raha-automaattiyhdistyksen käyttämättä jääneiden varojen tuloutuksesta. Lisämäärärahasta 2,98 milj. euroa kohdennetaan rintamaveteraanien kuntoutukseen ja 8,66 milj. euroa kotona asumista tukeviin palveluihin.

Petteri Orpo on itseasiassa ensimmäinen valtiovarainministeri joka hoitaa nämä veteraanirahat automaattisesti ja suoraan kuntoon ilman, että niitä täytyy erilaisten delegaatioiden käydä eduskunnassa kerjäämässä. Näitä rahoja ei pidä kerjätä vaan ne pitää näille kunniakansalaisille aina ja automaatisesti varata.

….

Tänään aamulla jo hallinto- ja turvallisuusjaoston kokous ja sitten jatkoimme budjetin käsittelyä istunnossa. Itse tänään jo puhunut mm. ruuan alkuperämerkinnöistä ja siitä että niitä pitää Suomessa kaupoissa ja ravintoloissa vahvistaa ja toisessa puheenvuorossani peräänkuulutin lisää poliiseja kentälle ja myös näkymään maaseudulle.

Nyt Kokoomuksen työvaliokunta ja eduskuntaryhmän ryhmäkokous ennen kyselytuntia ja sitten illalla jatkamme budjetin käsittelyä.

….

Kello 23.16 ja eduskunnasta kämpille. Tänään oli pakko jäädä kaupunkiin yöksi kun budjettikeskustelu venyi myöhään. Illalla vielä puhuin poliisin ja puolustusvoimien budjeteista. Huomenna aamusta aikaisin jatkamme, mutta ennen istuntoa kuitenkin valiokunnat ja jaostot. Työsyksy.

 

Kommentit