Valtiovarainministeri Petteri Orpo palautti Suomen velanlyhentämisen tielle – Valtionvelka pienenee tänä vuonna ensimmäistä kertaa 10 vuoteen

Blogi, maanantaina 17.12.2018

Valtiontaloutta on laitettu tällä kaudella määrätietoisesti kuntoon. Tämä oli yksi keskeisin lupaus ja sopimus kun talousasioista nelisen vuotta sitten Säätytalolla hallitusneuvotteluissa sovittiin. Kiitosta täytyy antaa siis hallituskumppaneille keskustalle ja sinisille. On ollut hyvinvointiyhteiskuntamme ja sen tärkeimpien palveluiden kannalta ensiarvoisen tärkeää, että on löytynyt vastuunkantajapuolueita. Kädet oli pakko ottaa pois lasten ja lastenlasten taskuista ja laittaa loppu velaksielämiselle.

Suomen valtionvelka pieneneekin tänä vuonna ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2008. Valtion velka on kasvanut vuodesta toiseen aina vuoden 2008 finanssikriisin puhkeamisesta lähtien eli arjen palveluiden pyörittämiseen on jouduttu ottamaan ns. syömävelkaa. Kotitalouksien arjessa tilannetta voisi verrata vähintäänkin kulutusluotoilla elämiseen jos ei jopa pikavippeihin. Velkaa on tämän vuoden päätteeksi noin 105 miljardia euroa. Se on vajaat miljardi euroa vähemmän kuin vuoden 2017 lopussa. Lisävelanottamisesta on siis laiva nyt kääntynyt ainakin hetkeksi velanlyhentämisen virtaan. Tilanne ei kuitenkaan tällaisena pysy jos emme jatka talouden tarkkaa aikaa ja huolehdi ennen muuta työllisyyden myönteisestä kehityksestä. Julkisen sektorin velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on tänä vuonna laskenut alle 60%. Sen kuitenkin ennakoidaan kääntyvän nousuun jälleen 2020-luvulla.

Tänään Valtiovarainministeriö julkaisi myös tuoreen taloudellisen katsauksensa. Talouden korkeasuhdanne on taittumassa ja talouskasvu hidastumassa jopa aiempaa ennustettua vaimeammaksi. Maamme talous kasvaa tänä vuonna 2,5 prosenttia, mutta samaan aikaan maailmankauppa hidastuu kaupan esteiden lisääntyessä, mikä sitten hidastaa viennin kasvua ja näkyy myös investointiodotuksissa. Ensi vuonna 2019 talouskasvun odotetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Tämän jälkeen talous kasvaa 1,3 prosenttia vuonna 2020 ja 1,1 prosenttia vuonna 2021. Ja sitten ns. keskipitkällä aikavälillä kasvu jää alle prosenttiin. Tämä on potentiaalisen tuotannon kasvua hitaampaa.

Hyvä suhdannetilanne ja menojen kasvua hillitsevät toimet vahvistavat kuitenkin julkisen talouden tasapainon tuntumaan. Myös julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen (BKT) laskee lähivuosina. Julkinen talous alkaa kuitenkin vähitellen heikentyä 2020-luvun alkuvuosina.

Julkinen talous alkaa kuitenkin vähitellen heikentyä 2020-luvun alkuvuosina. Kun ikäsidonnaiset menot kasvavat ja talouskasvu jää vaimeaksi, syntyy julkisen talouden menojen ja tulojen välille pitkällä aikavälillä epätasapaino eli kestävyysvaje, jonka mittaluokka on lähes 4 prosenttia suhteessa BKT:hen.

Talouden tuoreimman katsauksen mukaan kestävyysvajearviota ovat kasvattaneet muun muassa Tilastokeskuksen julkaisema uusi aiempaa pidempi väestöennuste ja sen sisältämät aiempaa alhaisemmat oletukset syntyvyydestä ja maahanmuutosta.

Myönteistä on se, että työllisyysaste nousee 73,3 prosenttiin ja työttömyysaste laskee 6,6 prosenttiin vuonna 2021. Hyvä trendi siis jatkuu. ”Talouskasvun hidastumisesta huolimatta reaalipalkkojen maltillinen kehitys ylläpitää työvoiman kysyntää. Työvoiman tarjonta ei koko talouden tasolla vielä rajoita työllisyyden ja talouden kasvua.”

Maailmantalouden nopeimman kasvun vaihe on tältä erää ohi ja kasvu hidastuu lähivuosina. Tavanomaisen suhdannekierron ohella maailmantalouden kasvua hidastaa keskeisten talouksien välisten kauppakonfliktien osittainen toteutuminen.

Muutama johtopäätös tästä: Korkeasuhdanteesta ollaan siis nyt palaamassa normaaliin kasvuvauhtiin. Ongelma on kuitenkin se, että tämä kasvuvauhti (noin 1%) on riittämätön rahoittamaan erityisesti väestön ikääntymisestä seuraavat menopaineet. Tarvitaan siis korkeampaa työllisyyttä ja vahvempaa kasvua. Tämä onnistuu vain nostamalla talouden tuotantopotentiaalia: Lisää työvoimaa, lisää investointeja sekä lisää tuottavuutta korkealla osaamisella. Ja tarvitaan myös rakenteelliset uudistuksia, jotka lisäävät talouden voimavaroja ja laittavat nykyiset tehokkaampaan käyttöön.

…..

Tänään eduskunnassa pitkä päivä talousasioiden parissa. Olin tänään ensimmäistä kertaa vastuussa Kokoomuksen osalta tästä budjettikeskustelusta Valtiovarainvaliokunnan vastaavana. Nostin esille myös veteraanien rintamalisään tehdyn indeksileikkauksen. Sovimmekin, että tämä pieni leikkaus korjataan heti alkuvuodesta. Siinä kyse tosin vain muutamasta kymmenestä sentistä kuukaudessa, mutta veteraaneille ei pidä tehdä sellaistakaan. Kiitos Valtiovarainministeri Petteri Orpolle, että tämäkin asia nyt korjataan.

….

Kello 22.57 ja kotona. Tänään illalla vielä pitkän istunnon jälkeen kävimme Petterin kanssa perinteisellä joulukuun pizzalla. Tänään tosin molemmilla muuta kuin pizzaa lautasella. Käytiin läpi iso määrä asioita ja myös paljon paljon kaikkea muuta. Tärkeää tässä työssä myös pitää huoli siitä kaikesta muustakin.

Eduskunnassa tänään siis mielenkiintoinen avaus tälle budjetin päätöksenteon viikolle. Tyytyväinen avauspäivään ainakin itse ja huomenna sitten ensimmäisiä äänestyksiä ja esittelyssä myös minun vetämä jaosto eli asunto- ja ympäristöosuus. Aamulla jatkamme.

Kommentit