Valtion omaisuus tuottamaan työtä ja kasvua – Ennen omaisuutta myytiin budjetin tilkkeeksi

Blogi, perjantaina 20.05.2016

Tällä viikolla eduskunnassa on käyty vilkasta keskustelua maamme suunnasta ja tulevaisuudesta. Populistisessa retoriikassaan SDP on halunnut levittää käsitystä siitä, että nyt ”kaikki valtion omistama on myynnissä, ja vielä halvalla ja varmaankin Panamaan”. Eihän näin suinkaan ole ja kun katsoo hieman historiaa niin huomaa, että SDP:n aikana valtiomme omaisuutta on myyty ylivoimaisesti eniten ja vieläpä ns. budjetin tilkkeeksi. Nyt jos lopulta päädytään jotain myymään niin se tehdään niin, että saatu raha sijoitetaan tuottamaan lisää uutta ja hyvää, työtä ja työpaikkoja tähän maahan. Tase laitetaan siis ns. töihin.

Tässä piirakka missä näkyy mitä kukin puolue on tehnyt valtionomaisuuden myynnissä pääministeripuolueena.

Tässä piirakka missä näkyy mitä kukin puolue on tehnyt valtionomaisuuden myynnissä pääministeripuolueena. SDP on myynyt siis lähes 10 miljardilla valtion omaisuutta ollessaan vetovastuussa.

Viime viikon perjantaina hallitus linjasi talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa uudelleen maamme  omistajaohjauspolitiikkaa. Tämä kosketaa meitä ihan jokaista suomalaista sillä kyse on meidän jokaisen omistamasta meidän yhteisestä omaisuudesta. Hallitusohjelman visio velvoittaa jo meitä tekemään valtion omistamisesta yhteiskunnan aktiivisen uudistamisen välineen. Pääministerin sanoin, ”pääomien käyttöä on tehostettava ja nykyistä omistusta aktivoitava. Suomeen on saatava uutta taloudellista aktiviteettia.”

 

Tällaisia aktivoinnin mahdollisuuksia valtio-omistajalla on esimerkiksi alustatalouden kehittämisessä. Alustatalouteen panostaminen luo uusia edellytyksiä yksityisen yritystoiminnan syntymiselle ja johtajuuden ottamiselle uusilla alueilla. Tämä taas palvelee työllisyystavoitteen saavuttamista pitkällä aikavälillä.

Uudistuksessa luodaan samalla uusi valtion kokonaan omistama kehitysyhtiö. Valtion omistamien yhtiöiden arvo maassamme on itseasiassa Euroopan suurin suhteessa bruttokansantuotteeseen, mutta se ei ole tuottanut ”hyvää” siinä määrin kuin omaisuus voisi. Hallitus linjasikin, että yhtiöomaisuustase on saatava nykyistä paremmin palvelemaan kasvua ja työllisyyttä. Ja tätä varten valtio-omistajan pitää tarjota omistamilleen yhtiöille luonnollisia kehityspolkuja kasvun aikaansaamiseksi. Budjettitalouden ulkopuolella toimiva kehitysyhtiö mahdollistaa irrotettujen pääomien käyttämisen uuden yritystoiminnan synnyttämisen, kehitysyhtiön salkussa olevien yhtiöiden pääomarakenteen vahvistamisen ja yritysjärjestelyiden tehokkaan toteuttamisen. Mahdollisia myyntituottoja ei siis laiteta alijäämäisen budjetin tilkkeeksi vaan niin että hyvää yhteisestä omaisuudesta tulisi pidempäänkin. Ehkä vertaukseksi sopisi se pienelle pojalle annettu ohje, että ei pissa housussa lämmitä kuin hetken ja sitten on kylmempi 🙂

Kehitysyhtiöön siirtyvät nyt ensivaiheessa Altia Oyj, Arctia Oy (50,1 % ylittävältä osuudelta), Ekokem Oy, Kemijoki Oy, Neste Oyj (33,4 % ylittävä osuus osakkeista), Nordic Morning Oyj, Posti Group Oyj, (50,1 % ylittävältä osuudelta), Raskone Oy ja Vapo Oy (33,4 % ylittävä osuus osakkeista).

Uudistus on siinämäärin suuri ja kauaskantoinen, että valtion omistajapolitiikka vaatii yli vaalikausien ulottuvaa parlamentaarista sitoutumista. Muutoksen hallitun läpiviemisen varmistamiseksi ja eduskuntamme roolin vahvistamiseksi, esitetään valtioneuvoston kanslian yhteyteen perustettavaksi parlamentaarinen neuvottelukunta. Siine siis tulevat edustetuiksi kaikki eduskunnan puolueet. Valvomaan ja seuraamaan mitä yhteisen omaisuutemme kanssa tehdään. Sen tehtävänä on käsitellä neuvoa-antavasti valtion yhtiöomistuksen toimintapolitiikkaa, omistajaohjauksen toimintaperiaatteita ja eduskuntavaltuuksien rajoja yleisellä tasolla koskevia kysymyksiä.

Lisäksi valtiolla on merkittävä yhtiöomaisuus yhtiöissä, joille on määritelty ns. strateginen intressi. Tämä tarkoittaa sitä, että valtio pitää enemmistön tai koko osakekannan omistuksessaan jonkin tärkeän tehtävän takaamiseksi. Strategista intressiä on toteutettu joko täydellä omistuksella (100 %) tai enemmistöomistuksella (50,1 %). Omistusrajoista ja niiden muutoksista päättää eduskunta.  Hallitus esittää strategisen intressin toteuttamisen alarajaksi 33,4 %, jolla voidaan turvata muun muassa veto-oikeus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen.

Tämän mukaisesti hallitus esittää eduskunnalle seuraavia omistusrajojen muutoksia vuoden 2016 toisen lisätalousarvionkäsittelyn yhteydessä: Gasum Oy (0%->50,1%), Fingrid Oyj (0%->50,1%), Vapo Oy (50,1%->33,4%), Arctia Oy (100%->50,1%), Neste Oyj (50,1%->33,4%), Posti Group Oyj (100%->50,1%) ja Kemijoki Oy (50,1%->0%). Ehdotetut yhtiökohtaiset omistusrajat perustuvat yhtiöiden strategisen aseman tarkasteluun. Kannattaa huomata siis sekin, että Gasumin ja Fingridin kohdalla raja nostetaan yli 50 prosentin eli haluamme varmistaa, että nämä tärkeät toiminnot säilyvät jatkossakin valtion hyppymissä.

Tässä yhteydessä tarkasteltiin myös kunkin yhtiön omistajaohjauksesta vastaavaa ministeriötä. Ohjausvastuu esitetään siirrettäväksi valtioneuvoston kansliaan jo aiemmin päätetyn peliyhtiön lisäksi seuraavissa yhtiöissä: Finavia Oyj (LVM:stä), Finnpilot Pilotage Oy (LVM:stä) ja Suomen Ilmailuopisto Oy (OKM:stä). Finrail Oy:n omistajaohjaus ehdotetaan siirrettäväksi valtioneuvoston kansliasta liikenne- ja viestintäministeriöön.

Pörssiyhtiöihin tulee myös muutoksia. Valtio pörssiyhtiöiden omistajana haluaa jatkossa vahvistaa kansankapitalismia kannustamalla henkilöstöä omistamaan työnantajayhtiön osakkeita. Valtio omistajana kannustaa pörssinoteerattujen yhtiöiden johtoa sekä rekrytointitilanteissa että muutoin sijoittamaan omaa varallisuuttaan johtamansa yhtiön osakkeisiin. Näin johto osoittaa sitoutumista, yrittäjyyttä sekä uskoa johtamansa yhtiön kasvuun ja kehitykseen. Samaan aikaan yhtiöiden johdon irtisanomiskorvauksia pienennetään. Yritysjohdon irtisanomiskorvaukset ehdotetaan puolitettavaksi. Uusissa sopimuksissa pörssiyhtiöissä ja pörssiyhtiöihin rinnastettavissa listaamattomissa yhtiöissä irtisanomisajan palkan ja erokorvauksen yhteenlaskettu suuruus ei saisi ylittää 12 kuukauden kiinteää palkkaa. Otetaan siis kohtuutta ja tolkkua tännekin – tässäkin siis merkittävä muutos aiempaan omistajaohjaukseen mitä edellisessä hallituksessa johtivat Pekka Haavisto (vihr) ja Sirpa Paatero (sdp).

Valtionyhtiöiden perusarvoksi nostetaan samalla yhteiskuntavastuu. Nämä muodostavat maaperän, mihin kaikki päätöksenteko perustuu ja valtionyhtiöiden on näytettävä esimerkkiä arvojohtamisessa ja yhteiskuntavastuun kantamisessa. Yhteiskuntavastuun kantaminen lähtee periaatteesta, että yritys osana yhteiskuntaa pärjää sitä paremmin, mitä paremmin ympäröivä yhteiskunta voi. Globaalissa taloudessa on tärkeää, että valtion omistamat yhtiöt rakentavat kilpailukykyään pitkäjänteisesti. Yhtenä osana pitkäjänteisen kilpailukyvyn kasvattamista on myös yhteiskuntavastuun kantaminen. Yhteiskuntavastuun kantamisen tulee näkyä esimerkiksi periaatteena, että verot maksetaan siihen maahan, missä tulos syntyy ja esimerkiksi verotuksen minimointi esimerkiksi veroparatiiseja käyttäen ei ole hyväksyttävää. Myös yrityksen uusiutumiskyvystä ja henkilöstöstä tulee pitää hyvää huolta.

Summasummarum. Valtion omistajapolitiikan muutos edellyttää muutoksia omistajaohjauksen toimintatapoihin ja rakenteisiin. Tämän toteuttamiseksi hallitus esittää kahdeksan kohdan muutosohjelmaa:

Pääomia irrotetaan uuden synnyttämiseksi
Perustetaan kehitysyhtiö uudistamisen työkaluksi
Omistajaohjauksen tueksi valitaan parlamentaarinen neuvottelukunta
Strategisen intressin turvaamiseksi perustetaan uusi omistusraja (33,4 %)
Yhtiökohtaisiin omistusrajoihin ehdotetaan muutoksia
Yhteiskuntavastuu valtionyhtiöiden perusarvoksi
Pörssiyhtiöiden johtoa ja henkilöstöä kannustetaan omistamiseen
Yhtiöiden johdon irtisanomiskorvauksia pienennetään

Olemme siis vahvasti sitoutuneet maamme uudistamiseen. Talouden vaikeina aikoina talouden liikkumavara on olematon ja siksi myöskin tase eli omaisuus laitetaan töihin. Tämä omalta osaltaan auttaa hallitusta saavuttamaan työllisyystavoitteensa eli 110 000 uuden työpaikan syntymisen.

Nyt kello 8.05 ja aika suunnata eduskuntaan. Valiokunnat odottavat ja viikon viimeinen täysistuntokin.

13267880_10154221748296670_3786938769730848844_n

Suomen Kuvalehdessä erinomainen juttu Petteristä. Kannattaa lukea.

13244769_10154221746326670_3294140024831553582_n

Ja nyt täällä. Ei sanoja.

13221630_10154221747156670_4902823025589303009_n

Ja uutta Lopen Perunaa! Oman ämpärin Timoja.

Kello 19.52 ja täällä Loppijärven rannassa. Pekkalaan se Timo aina kaipaa näin keväisin ja olikin mukava laittaa Kiramin paljuun valkeet ja sauna lämpenemään. Pihassa oli yöllä vieraillut ilveskin. Oli siinä lapsilla ihmettelemistä mitä iso kissa hiekkalaatikollamme teki.

Tänään eduskunnassa vauhdikas päivä ja kokousten lomassa mukava lounastauko hyvien ystävien kanssa. Kun paljon tekee ja saanut tehdä niin monesta jutusta on ystäviä itselleen saanut. Tänäänkin kaksi mainiota kaveria lounaalla joista toiseen tutustuin jo 15 vuotta sitten ja toiseen viime vuonna Neste Rallyssa.

Istunnossa tänään keskustelussa jälleen kerran hieman ulkopolitiikkaakin. Venäjän toimet Ukrainassa ja Krimillä puhuttavat ja huoli siitä, että saadaanko tilannetta koskaan rauhoittumaan. Pakotteiden helpottamisestakin jotkut jo puhuvat, mutta onneksi ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja tänään totesi, että ei heidänkään keskusteluissa tällaista ole ollut esillä. Eikä pidäkään olla sillä Venäjä on rikkonut kaikkia kansainvälisiä sopimuksia ja vallannut osan Ukrainaa ja ainoa tie tilanteen normalisoitumiseen on rauha Itä-Ukrainaan ja Krimin palauttaminen. Toivottavasti tässä saataisiin askelia oikeaan suuntaan ja tänään itse alleviivasinkin keskusteluyhteyden tärkeyttä Venäjään. On hyvä, että meillä on erinomainen keskusteluyhteys erityisesti Tasavallan presidenttimme Sauli Niinistön kautta Venäjäänkin ja tätä yhteyttä myös EU käyttää hyväkseen.

Huomenna sitten mielenkiintoinen päivä. Aamusta ensin Riihimäen Kokoomusnuorten kanssa pitämään ravintolapäivän Kakkukahvilaa Riihimäelle. Kahvilamme on Hämeenkadun varressa Seurahuoneen risteyksessä entisen lamppuliikkeen tilassa. Tulkaahan kakulle kello 11-13. Iltapäivällä sitten käy tuomaroimassa Lopen Tassuttelijoiden eli uuden koiraseuran lasten koirakisaa ja iltapäivällä kello 13 otan käteeni meklarin nuijan ja huutokauppakeisarina Lopen Sajaniemessä. Myymme yhden vanhan talon koko irtaimiston eli kannattaa tulla kauempaakin katsomaan mitä kaikkea vanha talo pitää sisällään.

Nyt menen Pekkalan saunan lämpimään.

Kommentit