Välissä on hyvä tarkastella. Välilläkin.

Blogi, torstaina 28.02.2013

Tänään on aika tarkastella hallituksemme taivalta puolivälinriihessä. Maailma muuttuu ja vaikka ei muuttuisikaan suuresti kahdessa vuodessa niin tilanteet muuttuvat joka tapauksessa. Tuoreimmat VM:n arviot taloudesta antavat suuntaviivat sille mitä pitää tehdä ja minusta nyt pitää olla näiden lukujen kanssa rehellinen. Enää toista kertaa ei voi talouttamme ja tekojamme rakentaa ylioptimististen kasvuodotusten varaan vaan ratkaisut tulee tehdä nyt tuoreimpien lukujen mukaan. VM antaa siis luvut sopeuttamistarpeeseen ja niistä pitää minusta pitää nyt kiinnikin. Uskoisin, että tällä kertaa tämä on kaikille päivän selvää kun tiedämme mitä on tapahtunut.

Hallitusohjelmassa on selkeät kolme kulmakiveä joihin olemme yhdessä sitoutuneet. 1) Vuoteen 2015 mennessä velka suhteessa BKT:n kääntyy laskuun, 2) Alijäämä ei ole enempää kuin -1% ja 3) maamme säilyttää kolmen a:n eli AAA-luokituksensa. Nämä vaativat nyt lisätoimia ja ne pitää nyt tehdä tänään ja maaliskuun kehysriihessä.

Minusta järkevin linja on nyt lähteä neuvotteluun tänään sillä asenteella, että ei sanota ei yhdellekään sellaiselle toimenpiteelle jotka luovat tähän maahan kasvua ja lisää työpaikkoja. Olemme neljässä vuodessa menettäneet jopa yli 60 000 työpaikkaa ja nyt tarvitaan uusia. Tuki siis kaikille kasvua ja työllisyyttä edistäville toimille. Minusta jossain todettiin hyvin toisaalta sekin, että aivan pienten askelten politiikalla ei talouttamme nosteta ja työllisyyttä paranneta ja siksi pitää nyt olla rohkeutta ja uskallusta tehdä ratkaisuja. Ja mielessä kannattaa pitää sekin, että aiemmat viime vuotiset veronmuutokset eivät lisänneet työllisyyttä vaan VAT;n mukaan jopa lisäsivät työttömyyttä. Tällaista kehitystä emme enää toista kertaa kestä.

Yritysverotusta on syytä tarkastella niin, että kannustamme myös pienempiä yrityksiä työllistämään ja kasvamaan. Pelkästään suuriin yrityksiin ei siis saa katsetta asettaa ainakaan niin, että samaan aikaan pienten yritysten tilanne vaikenisi. Mutta tärkeintä on nyt saada maamme kasvu-uralle ja tehdä se vastuullisesti.

Aamulla pääministeri Jyrki Katainen kiteytti neuvottelut toteamalla: ”Kaikki lähtee työstä. Me menetämme tällä hetkellä valitettavasti yksityisen sektorin työpaikkoja ja meidän pitää olla kykeneviä tekemään ratkaisuja, jotta saadaan uusia työpaikkoja”.

Mutta tältä päivältä odotetaan linjauksia ja ratkaisuja tulevasta. Raharatkaisut sitten tulevat osana tätä maaliskuun lopun kehysbudjettineuvotteluista.

Kello 21.21.

Lopputulos hyvä. Etten sanoisi erinomainen.

Voisin lyhyesti käydä päivän neuvottelutulosta läpi. Tämän pohjalta hallituksemme ns. sekstetti valmistelee konkreettiset esitykset hallituksen kehysriiheen. Tärkein viesti ehkä se, että hallitus on yksituumaisesti sitoutunut uudistuksiin ja keskittyy maaliskuun kehysriihessä erityisesti kasvuun ja työn määrän lisäämiseen, rakenneuudistuksiin ja julkisen talouden kuntoon saattamiseen. Niistähän aamulla tänne kirjoitinkin.

Maaliskuussa tulossa ei ole siis mikään ns. normaali kehysriihi, vaan nimenomaan koko hallituskauden puoliväliriihi. Tuolloin on välttämätöntä tehdä isoja päätöksiä. Voisi siis hyvin todeta, että se todellinen puristus on siis vielä edessä.

Keskeistä tämänpäiväisessä on se, että...
1) Hallituksen suuri talouslinja pysyy • Hallitus on sitoutunut kestävyysvajeen purkuun, tämä merkitsee tuntuvien ratkaisujen tekemistä loppuvaalikaudella. • Hallitusohjelman perälautakirjauksista pidetään kiinni. • Velkaantumisen leikkaamisesta on sovittu. Jos rakenteellisissa toimissa ei edetä, merkitsee se suurempia sopeutustoimia. 2)Hallitus uskoo suomalaiseen työhön • Hallitus sitoutuu kehysriihessä työtä ja kasvua luoviin päätöksiin. • Hallitus tekee kehysriihessä veroratkaisuja talouden kasvupotentiaalin vahvistamiseksi. • Jo tänään tehtiin isoja linjauksia kasvun kannalta: yksityisrahoitteisten työpaikkojen lisäys, pääomamarkkinatoimenpiteet, rikkidirektiivin kompensaatio ja Pekka Ala-Pietilän ICT-raportin toimet. • Puolivälitarkastelussa linjattiin myös, että hallitus välttää tällä hallituskaudella lisäämästä uusia kustannuksia tai sääntelyä teollisuudelle. • Myös kaikki päätetyt työllisyystoimet tukevat kasvua ja lisäävät työn tarjontaa: opintotuen uudistaminen, työn- ja perhe-elämän yhteensovittaminen, työelämän tasa-arvo, osatyökykyiset, matalapalkkatöiden tukipaketti, nuorten koulutussopimuksen selvittäminen jne. • Hallitus on sitoutunut työurien pidentämiseen. Hallitus linjasi puolivälitiedotteessaan: “Hallitus on yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa sitoutunut eläkeuudistuksen sisällölliseen valmisteluun siten, että se tulee lainsäädännöllisesti voimaan viimeistän 1.1.2017. “ Pääministeri vetosi tiedotustilaisuudessa erikseen työmarkkinajärjestöihin: "Sopikaa." 3) Hallitus vie läpi rakenteellisia uudistuksia • Kuntien velvoitteita ja normeja vähennetään. • Kehysriiheen valmistellaan konkreettiset toimet isojen kaupunkiseutujen kuntaliitosselvitysten ja kuntaliitosten vauhdittamiseksi.

Tässä jotain ja vielä haluan kyllä nostaa esille senkin, että nyt saatiin ratkaisu myös opintotuen kannustavuuden lisäämisestä ja myös siitä, että lasten päivähoidon maksut porrastetaan käytön mukaan. Siis jatkossa jokainen maksaa vain siitä mitä tarvitsee. Tämä ollut meille kokoomuksessa keskeisen tärkeä tavoite. Kun muut ovat ajaneet mallia jossa tärkeämpää on rakenteet ja käytännössä kaikille sitä samaa ajattelu olemme me kantaneet huolta siitä, että lasten hoitopalveluitakin pitää kehittää ennen muuta lasten ja perheiden tarpeiden mukaan eikä järjestelmäkeskeisesti. Nyt siis iso uudistus ja parannus koko maahan.

Mutta aiheeseen palaan tässä kolmen viikon aikana varmasti useamminkin, mutta tässä näin lyhyesti alkuun jotain.

Täysistunnossa tänään puhuin itse mm. makeisten verotuksesta ja siitä miten sitä pitäisi kehittää niin, että mukaan saataisiin myös täysin vastaavat keksit ja muut ja toisaalta veron piiristä pois terveyttä edistävät tuotteet kuten xylitolilla makeutetut tuotteet ja aloitteen tehneen Ilkka Kanervan esittämät kolesterolia alentavat tuotteet. Se oli muuten tänään Ilkka Kanervan 38 vuotisen kansanedustajauran ensimmäinen lakialoite 🙂 Lopputulemana itse siis rajaisin pois terveyttä edistävät tuotteet ja pienet esimerkiksi maatilan kotijäätelöpisteet ja kivennäisvedet ja sitten muuten loisin porrastetun sokeriveromallin jossa tuotteita verotettaisiin sen mukaan kuinka paljon niissä on lisättyä sokeria. Se kannustaisi yrityksiä vähentämään sokeria. Sillä olisi aitoa merkitystä kulutuskäyttäytymiseemme ja myös terveyteemme.

Toisena aiheena puhuin salissa vielä aselain uudistamis- tai korjaamistarpeesta. Esitin, että nyt kun lakia tarkastellaan ja korjataan niin aseidein näyttövelvoitteesta voitaisiin tai pitäisi luopua aseliikkeistä ostettujen aseiden osalta. Se on suuri turvallisuusriski kun nytkin tiettynä julkisena ja tiedossa olevana aikana poliisiasemille mennään näyttämään kymmeniä aseita samaan aikaan ja toisaalta myös kohtuuton ja täysin turha toimenpide. Itse esitin, että jatkossa riittäisi, että vain yksityishenkilöltä ostetut aseet käytäisiin näyttämässä. Esitykseni sain runsaasti tukea mm. perussuomalaisista. Toivottavasti se myös etenee.

Mutta huomenna jatketaan. Aamusta vieras Italiasta ja siitä se sitten alkaa. Ja huomenna myös starttaa tuo ”Kaksi viikkoa vain suomalaista ruokaa” -kampanjani. Mukana jo nyt lähes 2000 suomalaisen ruuan ystävää ja homma laajenee koko ajan. Kurkatkaapa: Kaksi viikkoa VAIN SUOMALAISTA RUOKAA – Hyvää Suomesta 1.3.-15.3.2013

 

Kommentit