Väkivaltarikoksista ja seksuaalirikoksista pitää tulla kovemmat tuomiot – Oikeusministeriön täytyy ryhtyä toimiin

Blogi, keskiviikkona 21.06.2017

Tänään julkistettiin, nyt jo tehtävänsä jättäneet, oikeusministeri Jari Lindströmin liikkeelle laittama selvitys suomalaisten mielipiteistä liittyen tuomioistuinten antamiin tuomioihin koskien lähinnä väkivalta- ja seksuaalirikoksia. Kyse oli siis ns. oikeustajututkimuksesta eli siitä vastaavatko tuomiot yleistä kansan oikeustajua.

Helsingin yliopiston Oikeusministeriölle tekemä tutkimus paljasti sen, että suomalaisten käsitykset sopivasta rangaistustasosta vaihtelevat huomattavasti. Tutkimus tehtiin niin, että kansalaisia sekä tuomareita pyydettiin antamaan heidän oikeustajun mukaisesti oikea rangaistus heille esitettyihin rikostapauksiin. Yleisesti tutkimus osoitti sen ettei kansan käsitysten ja rangaistuskäytännön välillä ole suuria eroja. Väestön asenteet väkivaltarikoksia ja seksuaalirikoksia kohtaan olivat kuitenkin tuomareita tiukempia ja tässä oikeusministeriön tulee nyt ryhtyä toimiin.

Tutkimuksessa siis esitettiin kansalaisille ja tuomareille seitsemän todenperäistä rikostapausta, joista laadittiin kuvaukset. Kuvausten perusteella kansalaisia pyydettiin valitsemaan sopiva rangaistus annettujen rangaistusvaihtoehtojen pohjalta ja samat tapaukset esitettiin tuomareille ja heitä pyydettiin antamaan oikeuskäytännön mukainen rangaistus.

Rikostapaukset olivat

• väkivalta julkisella paikalla
• sukupuoliyhteys lapsen kanssa
• sukupuoliyhteys nukkuvan kanssa ja pakottamalla
• väkivalta lähisuhteessa
• huumausaineen maahantuonti
• verojen vilpillinen välttäminen
• auton kuljettaminen päihtyneenä.

Annetut rangaistusvaihtoehdot olivat (lievimmästä ankarimpaan)

• tuomitsematta jättäminen
• vain sakko
• vain ehdollinen vankeus
• ehdollinen vankeus ja sakko
• yhdyskuntapalvelu
• valvontarangaistus
• ehdoton vankeus tai ehdoton vankeus ja sakko.

Mielenkiintoinen ja aivan ainutlaatuinenkin tutkimus. Taustalla oli siis hallitusohjelman kirjauksemme, missä halusimme selvittää ja osaltamme varmistaa, että maassamme oikeusturva toteutuu tehokkaasti ja rangaistukset vastaavat yleistä oikeustajua. Jos tutkimus enemmän kiinnostaa niin kannustan tutustumaan siihen Oikeusministeriön sivuilla.

Tänään jo aiemmin annoin julkisuuteen kannanottoni liittyen tähän sekoitukseen missä vaadin Oikeusministeriöltä nopeita ja määrätietoisia toimenpiteitä väkivalta- ka seksuaalirikoksista annettavien tuomioiden koventamiseksi. Tiukennuksille on nyt siis selkeä tuki kansalta. Enää ei ole nimittäin mitään syytä viivästyttää tai mennä mennä erilaisten selvitysten taakse. Järjestelmämme uskottavuuden ja arvostuksen varmistamiseksi on tärkeää, että tuomiot ovat yleisen oikeustajun mukaisia.

Olen tämän aiheen parissa tehnyt työtä jo pidempään ja tehnyt eduskunnassa lakialoitteet mm. siitä, että lasten seksuaalisten hyväksikäyttöjen ns. vanhenemisajoista luovuttaisiin ja tekijät voitaisiin saada näin vastuuseen teoistaan. Toisena olen esittänyt ensikertalaisuusmääritelmien tiukentamista niin, että esimerkiksi väkivaltarikoksissa ei ensikertalaisuuskevennyksiä voisi tuomioihin tulla kuin yhden kerran. Nythän meillä voi käytännössä raiskata ensimmäistä kertaa kolmen vuoden välein. Hullu tilanne.

Nämä ovat sellaisia asioita missä oikeusministeri Antti Häkkäsen täytyy laittaa nyt ministeriön väki toimiin. Lisäksi voisi mainita myös vapautuvien vankien vaarallisuusarviot. Niistä tulisi mielestäni tehdä sitovia eli estää ammattilaisten vaarallisiksi arvioitujen vankien vapautuminen.

Toivottavasti näissä asioissa saadaa ensimmäisiä toimia jo tämän vuoden aikana ja lisää sitten koko loppuvaalikauden ajan. Tekemistä riittää.

….

Tänään eduskunnassa pitkä päivä. Aamusta viimeistelimme materiaalejamme valtiovarainvaliokunnassa ja sitten täysistunto missä tänään esillä mm. puolustusselonteko ja ammattikoulun reformi. Aiheista keskustellaan yöhön asti.

Kommentit