Vain yhdeksän prosenttia keskustalaisista pitää Rinnettä mieluisana pääministerinä

Blogi, maanantaina 17.06.2019

Aamun Helsingin Sanomissa silmiin pisti tutkimus missä on selvitetty suomalaisten suhtautumista uuteen Antti Rinteen hallitusohjelmaan. Ehkä huomionarvoisinta oli se, että keskustan kannattajista suuri osa suhtautuu hallitusohjelmaan kielteisesti. Yli puolet keskustan kannattajista on Rinteen hallituksen kanssa eri linjoilla mm. verotuksesta ja julkisesta taloudesta. Ja lähes joka toinen (42%) keskustalaisista epäilee, hallituksen koossa pysymistä vaalikauden loppuun asti.

Keskustalaiset eivät siis näytä oikein hyväksyvän puolue-eliitin tekemää päätöstä lähteä tukipuolueeksi vihervasemmistolaiseen hallitukseen. Tätä osattiin toki odottaakin jo eduskunta ja eurovaalien tulosten myötä, mutta nyt tämä Hesarin gallup vahvistaa käsitystä. Rinteen hallitusta on kuvattu myös sosialistihallitukseksi ja sen ohjelma ja myös puolueiden sille antama tukikin näyttävät tätä ajattelua tukevan. HS:n kyselyn kaikkien teemojen kohdalla keskustalaiset vastaavat nimittäin selvästi kielteisemmin kuin muiden hallituspuolueiden SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat.

Itseasiassa keskustalaisista vain alle joka kymmenes (9%) pitää Rinnettä mieluisana pääministerinä ja tutkimuksen tehneen Kanta TNS:n tutkimuspäällikkö kysyikin lehdessä pohtien, että ”Tämän gallupin perusteella voi jopa kysyä, kuinka sitoutuneita keskustalaiset ovat hallitusohjelmaan”.

Keskustan rinnalla näyttää siltä, että myöskään RKP:n kannattajat eivät koe Rinteen hallitusta osakseen. RKP:nkin kannattajat antavat varsin kielteiset arviot uudelle hallitukselle.

Yhden huomion nostan esille vielä liittyen tutkimuksen kaikkia suomalaisia koskeviin tuloksiin. Siellä nimittäin työllisyys jakaa suomalaisten arviot kahtia. Peräti lähes kolmasosa (31%) suomalaisista pelkää Rinteen hallituksen kääntävän työllisyydessä kurssin huonompaan. Huoli on siis ilmeinen ja merkittäväkin, sillä hallitusohjelman suuret menolisäykset on rakennettu jo tässä vaiheessa ylioptimisten talouskasvuodotuksen varaan. Pohja on siis höttöinen ja tullee pettämään. Rinteen hallituksen linjaukset verotuksesta sekä julkisen talouden ja velan määrän hoidosta saavat suomalaisilta synkimmät ennusteet. Lähes puolet vastaajista uskoo, että näillä aloilla Rinteen hallitus vie Suomen huonompaan suuntaan.

Helsingin Sanomille tutkimuksen teki Kantar TNS Helsingin Sanomien toimeksiannosta. Tutkimukseen osallistui 1 027 suomalaista. Aineisto on koottu internetpaneelissa 7.–13.6.2019. Virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tänään myös julkaistiin VM:n Taloudellinen katsaus. Tämän mukaan maamme talouskasvu jää tulevina vuosina viime vuosia maltillisemmaksi. Valtiovarainministeriö ennustaa, että talous kasvaa enää 1,6 prosenttia tänä vuonna. Kes­kipitkällä aikavälillä eli tämän vaalikauden aikana vuosina 2022–2023 talouskasvu hidastuu alle yhteen prosenttiin. Hyvä tässä muistuttaa, että Rinteen hallitusohjelman menolisäykset on laskettu 2% talouskasvulle. Sellaista ei siis ole näköpiirissä.

Rinteen hallituskaudella ensi vuoden jälkeen julkisen talouden rahoitusasema alkaa jälleen vähitellen heikentyä. Myös julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kääntyy 2020-luvun alkuvuosina uudelleen kasvuun.

Myönteistä on se, että työllisyysaste nousee 73,5 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä. Samalla työttömyysaste laskee 6,2 prosenttiin. Mutta tämänkin jälkeen ollaan kaukana tarvittavasta vähintään 75 prosentin työllisyysasteesta. ”Taloudellisessa katsauksessa on esitetty laskelma hallitusohjelman toimenpiteistä ja tavoitteista. Hallitusohjelmassa talouspolitiikan yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi asetetaan julkisen talouden tasapainottaminen normaalin kansainvälisen talouden tilanteessa vuoteen 2023 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että hallitusohjelmassa tavoiteltu 75 prosentin työllisyysaste toteutuu hallituskauden aikana. Työllisyysasteen vahvistaminen puolestaan edellyttää merkittäviä rakenteellisia uudistuksia, jotka lisäävät sekä työvoiman tarjontaa että kysyntää.”

Pahalta siis näyttää tilanne ja keskustankin kannattajat ovat enemmän kuin aiheesta huolissaan uuden hallituksen toimista.

Päivään mahtui tänään aamupäivänmittainen Hämeen Maakuntahallituksen kokous. Käsittelyssä mm. Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt. Paljon rakennuksia ja muita ympäri Hämeen listalla. Päätimme tämän jättää vielä pöydälle eli kannattaa tutustua jos selvitykseen haluatte vielä jotain lisättävän tai jotain sieltä poistettavan. Maakuntahallituksessa päätökseen myös iso määrä rahoituksia erilaisille kehittämishankkeille.

Illalla sitten vielä Lopen kunnanhallitus ja sitä ennen kunnan puheenjohtajisto ja Kokoomuksen ryhmäkokous. KH:ssa tänään päätettiin mm. kunnan välirahoituksesta isolle Järventaustan valokuituhankkeelle. Myös katsetta käännettiin jo ensi vuoden talousarvion valmisteluun ja odotettu pieni iso asia oli päätös siitä, että Lopen kunta liittyy Riihimäen perässä vanhusten Riksa-pyörä kunnaksi. Aikanaan sain sellaista Riihimäellä Sinivuoren Timon johdolla kokeilla ja ikäihmiset ovat olleet toimintaan enemmän kuin tyytyväisiä. Nyt meidän kunnan perintönä ja testamenttien kautta saaduilla varoilla hankitaan Riksa-pyörä millä vapaaehtoiset voivat viedä mm. muistisairaita ja muitakin mm. ikäihmisiä pyöräretkille. 24 vaihteinen sähköavusteinen Riksa saadaan siis Riksun mallia käyttäen Lopellekin.

Muuten tuo esityslista ja pian myös pöytäkirja löytyvät Lopen kunnan kotisivuilta. Siellä myös muutamia kaava- ja talousasioita ja jos kysymyksiä tai ajatuksia ja palautetta nousee niin yhteyttä saa aina ottaa.

Huomenna sitten avataan yksi Suomen suurimmista Tokmanneista. Ja paikka on siis Lopen Launosissa. Ja siellä toimintaansa jatkaa myös upea lähiruokatori Pehtoori.

Kommentit