Vaikeatkin asiat pitää uskaltaa viedä päätöksiksi

Kynästä, torstaina 10.12.2015

Suomen talous on ollut poikkeuksellisen huonossa tilassa jo pian kahdeksan vuotta. Talouskasvu on ollut sekä historiallisesti että kansainvälisesti vertailtuna hidasta. Maamme talouden tilanne on siis erittäin vakava. Talouskasvu on lähellä nollaa, työttömyys kasvaa ja työttömyysjaksot pitenevät. Pyörä pyörii väärään suuntaan.

Muun Euroopan talouskasvu näyttää sen sijaan jo vahvistuvan. Orastava talouskasvu ei kuitenkaan ole näkynyt meillä ja itse asiassa tänä vuonna vain Suomen ennustetta on jouduttu huonontamaan. Vuonna 2017 julkinen velka kasvanee jo 67 prosenttiin BKT:stä. Näin velka-asteemme on lähes kaksinkertaistunut vuoteen 2007 verrattuna. Velkaantuminen on edelleen kiihtyvällä uralla. Alijäämä on suuri, talouskehitys heikkoa ja ikäsidonnaiset menot kasvavat nopeasti. Pahimmillaan Suomi näyttää rikkovan EU:n kasvu- ja vakaussopimuksen kriteereitäkin ja tämä kaikki voi johtaa komission tehostettuun talousohjaukseen. Tällöin menettäisimme omaa talouden päätösvaltaamme.

Siksi nyt on viimeistään tärkeää laittaa itse omat asiamme kuntoon. Ja näin on myös sovittu hallituspuolueiden kesken viime keväänä hallitusneuvotteluissa. Toimina on työllisyyttä, työntekoa ja yrittäjyyttä kannustava verolinja ja talouskasvun tukeminen sekä rakenteelliset uudistukset ja talouden sopeuttaminen. Nämä hallitusohjelman sopeutustoimet kääntävätkin julkisen velan BKT-suhteen laskuun hallituskauden loppuun mennessä. Mutta se vaatii sitä, että päätökset pannaan myös toimeen.

Onnistuessamme talouspolitiikassa talous alkaa tulevina vuosina vientimarkkinoiden piristyessä kasvaa hiljalleen. Osaltamme tilannetta helpottaa ainakin toistaiseksi vielä EU:n rahapolitiikan säilyminen keveänä. Mutta jos emme pääse mukaan muun euroalueen elpymisvauhtiin niin tilanteemme voi muuttua dramaattisesti rahapolitiikan kiristyessä.

Maamme julkinen talous on muuttunut siis pysyvästi alijäämäiseksi tällä vuosikymmenellä pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen sekä pidempiaikaisten rakenneongelmien vuoksi. Talouskasvu on nykyisen ennustejakson lopussa ollut siis jo lähes 10 vuotta pysähdyksissä eikä rakenteellisiin ongelmiin ole nopeaa ja helppoa ratkaisua. Mutta nekin on tehtävä. Hallituksen ja meidän poliitikkojen on kannettava sille annettu vastuu maamme taloudesta ja tulevaisuudesta vaikka se välillä voi tuntuakin epämieluisaltakin.

Timo Heinonen
kansanedustaja
Valtiovarainvaliokunnan jäsen

Tagit: BKT, Euroalue, talous,

Kommentit