Uusi hankintalaki mahdollistaa vammaisille turvallisemman arjen ja kunnille mahdollisuuden paikallisten palveluiden käyttämiseen

Blogi, keskiviikkona 07.09.2016

Eduskunnassa tänään käsittelimme lähetekeskustelussa hallituksen suurta hankilain uudistuskokonaisuutta. Esitys on hyvä esimerkki siitä, että tulosta syntyy ja päätöksiä saadaan aikaan kun toimeen ryhdytään. Hankintalakia nimittäin yritettiin jo muuttaa ministeri Lauri Ihalaisen toimesta, mutta silloin ei uudistus edennyt. Nyt ministeri Jari Lindström sai uudistuksen maaliin ja eduskunnan käsittelyyn ja isoja parannuksia tuleekin.

Uudistuksessa nostetaan merkittävästi kilpailutuksen alarajoja eli hankintojen hintaa milloin ne tulee kilpailuttaa. Tämä mahdollistaa entistä paremmin esimerkiksi kunnille mahdollisuuden tehdä erilaisia hankintoja paikallisesti ja läheltä. Tavara- ja palveluhankintojen kansallinen kynnysarvo nousee nyt 60.000 euroon, sosiaali- ja terveyspalveluiden 400.000 euroon ja rakennusurakoiden on 150.000 euroa ja koulutuspalveluhankintojen 100.000 euroa. Kynnysarvojen alle jäävät hankinnat jäävät edelleen hankintalainsäädännön ulkopuolelle.

Hankintoja suositellaan kilpailutettavaksi lisäksi myös pienempinä osina. Ja myös ympäristö- ja sosiaalisia näkökohtia pitäisi huomioida aiempaa enemmän. Uudistus keventääkin merkittävästi kansallisten kynnysarvojen mukaisia kilpailuttamismenettelyjä ja selkeyttää lain keskeisiä käsitteitä.

Laki mahdollistaa myös joustoja tarjousten arviointiin. Kokonaisuudistuksen tavoitteena on siis kaiken kaikkiaan yksinkertaistaa hankintamenettelyjä ja viranomaisille ja kunnille haluttaan nykyistä paremmat mahdollisuudet ottaa huomioon hankintojen laatu ja se, että ne tukevat esimerkiksi työllisyyttä, työoloja, terveyttä ja ympäristönsuojelua. Itse toivoisin näistä myös vielä tiukempia kirjauksia lakiin eli velvoittavia, mutta hyvä, että mahdollisuuksia kuitenkin edes lisätään. Pelkästä hintakilpailutuksesta pitäisi siis päästä eroon.

Istunnossa nostin esille myös hankitalain yhden merkittävän uudistuksen. Laki tuo Kokoomuksen pitkään esittämiä ja kaipaamia muutoksia vammaisten ihmisten palveluiden kilpailuttamiseen. Nykyinen hankintalakihan on ollut aivan järjetön vammaisten kannalta ja sotkenut monin tavoin heidän arkea ja luonut epävarmuutta. Enää jatkossa vammaisten asumista ei tarvitse kilpailuttaa määräajoin. Muutaman vuoden välein lain vaatima kilpailutus on ollut täysin kohtuuton ja luonut koko ajan pelkoa oman kodin vaihtumisesta.

EU:n uuden hankintadirektiivin voimaantulon jälkeen useissa EU-jäsenvaltioissa onkin nyt linjattu, että hankintalakia ei sovelleta vammaisten ihmisten ns. elämänmittaisiin palveluihin. Eli siis palveluihin mitä ihmiset tarvitsevat koko elämänsä ajan. Nyt hallituksen hankintalakiuudistus vastaa tähän tarpeeseen myös meillä Suomessa.

Lain voimaantuntua ei hankintalaki enää siten velvoita kuntia kilpailuttamaan tietyin väliajoin vammaisen henkilön hoitopaikkaa. Sopimukset voidaan näin tehdä toistaiseksi voimassa oleviksi niin, että jatkuvuus omassa kodissa ja arjessa turvataan. Hankinnoissa tulee jatkossa noudattaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä, kuten vammaispalvelulakia.

Erittäin iso juttu ja tärkeä korjaus. Hatunnosto asiaa ajaneelle Anne-Mari Virolaisen ja hallituksen esityksestä vastanneelle Jari Lindströmille!

Nyt kello 16.44 ja tänään aikalailla ajoissa kotiin. Aamusta aloitimme ennen täysistuntoa puolustusvaliokunnan syyskauden kokoukset ja päivällä RAY:n puheenjohtajiston kokous uuden Veikkaus-peliyhtiön tulevista asioista. Nyt vielä kuitenkin kotona töitä ja yritetään illalla ehtiä hieman ulkoilemaankin.

Tagit: hankintalaki,

Kommentit