Ulkomaalaiselle raskaalle rekkaliikenteelle tiemaksut – Kotimaiselle kuljetusalalle maksu kompensoidaan käyttövoimaveron alennuksella

Blogi, torstaina 20.12.2018

Ulkomaalaiset rekat alkavat maksaa tienkäyttömaksua myös Suomessa. Eilen päästiin sopimukseen esityksestä raskaiden kuorma-autojen ja rekkojen tienkäyttöverosta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä. Esityksessä lähdetään siitä, että raskas kuorma-autoliikenne maksaa tulevaisuudessa Suomessakin tienkäyttöveroa, mutta kotimaisille rekoille tämä kompensoidaan alentamalla suomalaisilta yrittäjiltä rekkojen ja kuorma-autojen käyttövoimaveroa. Eli rasitus jää siis tosiasiallisesti vain ulkomaalaisille rekoille.

SKAL eli Kuljetus ja logistiikka-alan etujärjestö ajoi tienkäyttömaksuja pitkään ja nyt tehdyllä päätöksellä myös ulkomaalainen raskas liikenne saadaan maksamaan Suomen teiden käytöstä.

Tilanne on ollut nurinkurinen ja kilpailuasemaamme vääristä sillä nykyisinhän suomalaiset raskasliikenne on joutunut maksamaan teiden käytöstä muualla EU:ssa, mutta kun vastaavasti ulkomaalainen rekka saapuu Suomeen niin sen ei  ole tarvinnut maksaa ajamisestaan mitään.

Vuosi sitten kesällä SKAL ry:n järjestämä liikennelaskenta osoitti, että ulkomaisten kuorma-autojen määrä maamme tieverkolla on yli 9 prosenttia. EU:n sisältä tulevien kuorma-autojen osuus on kasvanut 2,5 prosenttiyksikköä vuoteen 2012 nähden, mikä kertoo kabotaasiliikenteen kasvusta. Venäläisten autojen osuus on hieman laskenut. SKAL totesikin, että ”Liikennelaskennan perusteella tieverkkoamme käyttää päivittäin runsas joukko ulkomaisia kuorma-autoja, jotka eivät osallistu tienpidon kustannuksiin. Tiestön rahoituksesta vastaavat suomalaiset yritykset ja veronmaksajat.”

Tienkäyttövero tulee siis kuorma-autoille ja ajoneuvoyhdistelmillle, joiden kokonaismassa on yli 12 tonnia. Halusimme nimenomaan jättää tämän ulkopuolelle pienet ja kevyet, noin 3500-12000 kg painavat autot.

VM:n mukaan ”Vero määrättäisiin veroilmoitusten perusteella. Verovelvollinen voisi ilmoittaa kuorma-auton käyttökaudeksi 1, 7, 30 tai 365 päivää. Veron määrä olisi 400–1122 euroa vuoden käyttökaudelta ajoneuvon euro-päästöluokan ja akseliluvun mukaan. Päivän käyttökaudelta vero olisi kahdeksan euroa kaikille kuorma-autoille.”

Esityksen mukaan raskailta kuorma-autoilta kannettavaa käyttövoimaveroa alennettaisiin mahdollisimman lähelle EU-lainsäädännön edellyttämää minimitasoa ja veron rakennetta muutettaisiin. Käyttövoimavero määräytyisi kuorma-auton kokonaismassan, akselien lukumäärän ja jousitustyypin perusteella sekä sen mukaan, onko auto varustettu perävaunujen vetämiseen.

Käyttövoimaveron alentaminen kompensoisi keskimäärin tienkäyttöverosta kotimaiselle raskaalle kuljetuskalustolle aiheutuvan verotuksen kiristymisen. Lainsäädännön on tavoite tulla voimaan vuoden 2021 alusta.”

Hallitusohjelmassa sovimme tästä ja myös siitä, että  tienkäyttöveron kustannus kompensoidaan kotimaiselle ammattiliikenteelle EU-maksimin mukaisesti.

….

Kello 22.57 ja kotona. Tänään syksyn viimeinen kyselytunti ja myös iso nippu aamulla äänestyksiä. Huomenna aamulla ajattelin hieman laittaa teille blogini lukijoille tietoa opposition esityksistä. Niissä ei olla köyhiä eikä kipeitä ja raha tulee vähän kuin sähkö eli ns. seinästä itsekseen.

Illalla vielä keskustelussa STM hallinnon ala ja nostin ja kyselin ministereiltä vielä sopimamme veteraanien rintamalisän indeksin korjauksen aikataulusta. Tavoite saada se kuntoon heti ensimmäisinä asioina alkuvuodesta. Toisena puhuin uudesta oikeusasiamiehen kanslian erityistehtävästä kun päätimme antaa sinne uudeksi erityistehtäväksi vanhusten asioiden ja hoivan valvonnan. Tämä katsottiin omaa vanhusasiamiestä tehokkaammaksi ja vaikuttavammaksi ratkaisuksi.

Huomenna viimeiset äänestykset ja sitten pitäisi olla ensi vuoden valtion talousarvio valmis.

Kommentit