Työttömyyttä ja työvoimapulaa – Kasvun esteeksi voi muodostua pula osaavasta työvoimasta

Blogi, keskiviikkona 11.07.2018

Hämeen Kauppakamarin tuore kysely Hämeen yrityksille vahvistaa pelkoamme siitä, että vahvan talouskasvun suurin uhka voikin olla pula osaavasta työvoimasta. Hämeen yrityksistä toki noin puolet kertoi liikevaihdon kasvavan tänä vuonna. Jopa 91 prosenttia kertoi liikevaihdon vähintäänkin pysyvän ennallaan tai jopa kasvavan. Taloustilanne on siis hyvä ja siitä täytyy nyt kantaa yhdessä huolta.

Olemme tällä vaalikaudella saaneet Suomen työllisyysasteen reippaaseen nousuun ja päässemme tavoitteeseemme eli 72 prosenttiin. Mutta tavoite ensi vaalikaudella tulee olla yleisessä pohjoismaisessa tasossa eli rima pitää tulevan hallituksen nostaa ainakin 76 prosenttiin. Se on ainoa tae millä voimme turvata hyvinvointiyhteiskunnan laadukkaat palvelut myös 2030-luvulla.

Yrirysjohtajista yli puolet pitivät oman toimialansa yleistä tunnelmaa vähintäänkin optimistisena, mutta huolena monella oli jo sama eli pula työvoimasta.

Hämeenlinnan seudulla työvoiman saatavuutta piti heikkona jo 44 prosenttia vastanneista ja korkean työttömyydenkin seudun eli Forssan yritysjohtajista vieläkin useampi eli jopa 57 prosenttia. Pulaa on ollut jo pidempään mm. metallialan ammattilaisista, mutta myös hotelli- ja ravintola-alalla löytyy työtä osaajille. Ongelma on siis se, että työttömiltä työnhakijoilta ei aina löydy oikeaa tai riittävää osaamista avoinna oleviin työtehtäviin. Siksi nyt panostammekin merkittävästi lisää täydennys-, muunto- ja lisäkoulutukseen. Koulutustarve voi olla kokonaan uusi ammatti tai sitten vain vaikkapa digitaitojen päivittäminen 2020-luvulle. Tässä hyödynnämme nyt mm. erittäin hyvää ja toimivaa vapaan sivistystyön oppilaitosverkostoamme.

Työttömyysluvut vaihtelevat Hämeessä paljon, mutta jopa korkeamman työttömyyden alueilla ei työpaikoille löydy työntekijöitä. Osaaminen ei siis kohtaan tarjolla olevan työn kanssa. Tuo meidän Lopen 4,7% luku on todella kova. Siihen kun saisimme koko Hämeen ja myös koko maankin, mutta se raja taitaa olla jopa mahdoton maanlaajuisesti saavuttaa.

Yritykset joutuvat jo nyt rekrytoimaan kiihtyvällä tahdilla työntekijöitä muista EU-maista ja jopa kolmansista maista. Osalla tarve on jo niin akuutti, että aikaa henkilökunnan uudelleen koulutukseen ei ole. Meidän tuleekin huolehtia, että missään tilanteessa talouskasvu ei jää osaavan henkilökunnan saannista kiinni.

Hämeen Kauppakamarin barometrikyselyssä neljä viidestä yrityksestä kertoi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan tai jopa kasvavan tänä vuonna. Joka kolmannella yrityksellä on varmasti edessä lisähenkilökunnan rekrytointi. Työpaikkoja siis syntyy ja työtä löytyy nyt yhä useammalle, mutta se vaatii myös sitä, että osaaminen riittää kyseisiin tehtäviin.

Tätä samaa viestiä tulee nyt ympäri Suomen. Pahimmat rekrytointihaasteet on tällä hetkellä Lapissa, Kainuussa ja Satakunnassa, mutta haasteet leviävät kiihtyvällä tahdilla kaikkialle muuallekin maahamme.

 

 

Kommentit