Tulevaisuudessa painopistettä siirretään mm. antidopingtyöhön, lapsi- ja nuorisoliikuntaan ja kilpa- ja huippu-urheiluun – Liikuntajärjestöjen tuki kasvaa edelleen

Uutiset, torstaina 07.02.2008

Valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtion tuki kasvaa vuonna 2008 yhteensä yli 1,5 miljoonalla eurolla. Lajiliittojen saama tuki kasvaa 720 000 eurolla ja muiden valtakunnallisten liikuntajärjestöjen saama tuki 818 000 eurolla. Toimintaa tuetaan veikkausvoittovaroista yhteensä 34 400 000 eurolla.

Lajiliitoista suurimman avustuksen sai Suomen Palloliitto 1 625 000 euroa (kasvua 85 000 €). Muut merkittävät tuensaajat olivat Suomen Voimisteluliitto SvoLi 1 595 000 euroa (kasvua 25 000 €), Suomen Jääkiekkoliitto 1 100 000 euroa (kasvua 40 000 €), Suomen Hiihtoliitto 980 000 euroa (kasvua 35 000 €) ja Suomen Urheiluliitto 953 000 euroa (kasvua 43 000 €). Näillä liitoilla valmennus-, koulutus- ja kilpailujärjestelmät ovat toimivia ja niiden toiminta on ollut laadullisesti merkittävää, sekä toiminnan suunnittelu ja taloudenhoito myös tappiollisen toiminnan tasapainottamiseksi määrätietoista.

Lisäksi merkittäviä korotuksia osoitettiin niille lajiliitoille, jotka ovat olleet mukana käynnistämässä paralympiaurheilun integrointia osaksi liittojen valmennusjärjestelmää.

Antidopingtyö vuoden 2009 painopisteeksi

Vuoden 2009 valtionapujen valmistelussa opetusministeriö tulee kiinnittämään erityistä huomiota järjestöjen tekemään antidopingtyöhön ja sen seurantaan sekä lapsi- ja nuorisoliikunnassa että kilpa- ja huippu-urheilussa.

Erityisryhmien liikuntajärjestöistä suurimmat korotukset osoitettiin monialaisesta toiminnan kehittämisestään Suomen Invalidien Urheiluliitolle, Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu ry:lle, Näkövammaisten Keskusliitolle sekä Kuurojen Urheiluliitolle. Soveltava Liikunta SoveLin osalta nousu on tarkoitettu jäsenjärjestöjen koulutuksen kehittämiseen.

Liikunnan palvelujärjestöistä Suomen Olympiakomitean korotus on osoitettu erityisesti valmennustoiminnan tukemiseen. Liikunnan ja Terveystiedon Opettajien korotuksen perusteena on järjestön vilkas ja tuloksellinen kansainvälinen toiminta. Opetusministeriön on tarkoitus sisällyttää järjestön säännölliset projektiavustukset suoraan toiminta-avustukseen.

Liikunnan aluejärjestöjen valtionavut muuttuvat suhteessa toisiinsa. Suhteessa valtionapu nousee eniten Lounais-Suomen, Hämeen ja Pohjanmaan Liikunnalla ja Urheilulla, joiden toiminnalliset tulokset ovat selvästi parantuneet suhteessa muihin järjestöihin. Lapin Liikunnalle ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunnalle osoitettu korotus liittyy Haukilahden mukaan seuratoimintatyöntekijöiden palkkauksiin. Päätöksen jälkeen kaikilla 15 alueella on opetusministeriön tuella toimiva seuratyöntekijä.

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin jakoi helmikuun alussa vuotuiset avustukset 74 lajiliitolle, 14 erityisryhmien liikuntajärjestölle, neljälle koululais- ja opiskelijajärjestölle, sekä 21 muulle urheilun ja liikunnan parissa toimivalle yhteisölle, viidelle liikunnan palvelujärjestölle ja 15 alueelliselle yhteisölle.

Kommentit