Opetusministeri Sarkomaa siirätisi päivähoidon hallinnoinnin opetustoimeen – Kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Timo Heinonen tukee ajatusta

Uutiset, torstaina 07.02.2008

Opetusministeri Sari Sarkomaa kannattaa päivähoidon hallinnoinnin siirtämistä opetustoimen hallinnoitavaksi. Varhaiskasvatus on osa kasvatus- ja koulutusjärjestelmän kokonaisuutta ja jo nyt tämä on arkea 50 kunnassa. Useilla paikkakunnilla esitetty siirto on vireillä.

– Olen ehdottomasti ministerimme kanssa samaa mieltä. On ennen kaikke varhaisen puuttumisen kannalta erittäin tärkeää, että kasvuketju on myös hallinnon osalta katkeamaton, kommentoi Timo Heinonen uudistusesitystä.

Ministeri Sari Sarkomaa totesi Elinikäisen oppimisen alkutaival -seminaarissa Helsingissä, että laadukkaalla varhaiskasvatuksella luodaan edellytykset lapsen kasvulle, tasapainoiselle kehitykselle ja hyvälle elinikäiselle oppimiselle. Se on perusta lapsen ja nuoren kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja terveydelle. Varhaiskasvatuksella – esiopetus sen osana – on merkittävä tehtävä lasten oppimisvalmiuksien rakentamisessa ja oppimis- ja koulumotivaation rakentamisessa.

– Myös kansainväliset esimerkit tukevat siirtoa: alle kouluikäisten varhaiskasvatus on osa opetusministeriön toimialaa mm. Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa. Monessa EU-maissa oppivelvollisuus alkaa huomattavasti aikaisemmin kuin meillä. Mutta samalla EU- maissa yli 3-vuotiaiden lasten esiopetus palvelut ovat lähes poikkeuksista opetushallinnon alaista, painotti Sarkomaa.

Sen sijaan koulualoittamisikää ei opetusministeri olisi laskemassa. Ministeri haluaa turvata jatkossakin sen pitkän perinteen, että lapset saavat olla lapsia.

Hallitusohjelmaan on kirjattu tarve selvittää varhaiskasvatuksen asema hallinnossa. Sarkomaan mukaan opetusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteinen selvitystyö onkin saatava pikaisesti käyntiin. Rinnan tämän selvityksen kanssa käyvät hallituksen tavoitteet varhaiskasvatuksen palvelujen monimuotoistamisesta sekä päivähoitolain uudistamisesta.

– On tärkeää, että nyt saadaan käyntiin nämäkin uudistukset. Itse koen erittäin tärkeäksi sen, että monin paikoin jo vanhentunut päivähoitolaki saadaan mahdollisimman pikaisesti ajantasaistettua. Peruspalveluministeri Paula Risikko onkin hanketta jo käynnistelemässä ja kokonaisuudistus on luvassa viimeistään vuonna 2010. Toivottavasti jo nopeamminkin, kommentoi Heinonen Sarkomaan puhetta ja sen herättämiä ajatuksia.

– On hyvä, että vahvan osaamisemme perustaan ollaan nyt myös panostamassa. Vaikka menestyksemme mm. Pisa-tutkimuksissa on ollut erittäin vahvaa jo pitkäänkin niin tämä menestys vaatii myös panostuksia ja heräilläoloa. Emme saa jäädä laakereille lepäämään. Sarkomaalle ja Risikolle tästä aktiivisuudesta pisteitä, päätti Heinonen.

Kommentit