Torstai, 31.03.2011

Blogi, torstaina 31.03.2011

Usein politiikassa törmää kysymykseen, että mitä te siellä olette saaneet aikaan. Se on myönnettävä, että yksin ei politiikassa kukaan saa mitään aikaan, mutta joukkueena saa. Yksi hyvä esimerkki onnistumisesta on vaikkana koulukiusaamista ehkäisevä KiVa Koulu -ohjelma. Tästä jutusta hatunnosto kuuluu jo tässä vaihessa opetusministeri Henna Virkkuselle, jonka johdolla tätä kiusaamisen estämis- ja vähentämistyötä kohti nollaa on tehty.

Mitä KiVa-koulu eli Kiusaamisen Vastainen Koulu -ohjelma on sitten tuottanut. Se on jo nyt lähes puolittanut kousaamisen ja kiusatuksi joutumisen niissä kouluissa missä ohjelma on käytössä. KiVa on koulu on jo käytössä yli 80 prosentissa maamme peruskouluista ja aikanaan se sai alkustarttinsa Turun yliopiston kiusaamisen vastaisesta toimintaohejlemasta.

Kiva Koulu -toimintatavan ja mallin kautta on siis kiusaaminen vähentynyt ja samaan aikaan kouluviihtyvyys merkittävästi parantanut. Työn tulokset näkyvät vahvimmin fyysisessä ja nettikiusaamisessa. Esimerkiksi alakoulun 4-6- luokkalaisten fyysinen kiusaaminen on KiVa-toiminta-aikana vähentynyt 53 prosenttia ja nettikiusaaminenkin puolittunut. Idea on se, että kiusaamistapauksia on näissä kouluissa ratkottu oman ryhmän avulla tietynlaisissa selvittämiskeskusteluissa. Ja uskokaa tai älkää niin näihin keskusteluihin osallistuneista oppilaista lähes kaikki – 98% – koki saaneensa apua.

On siis toimintaa jolla on myös vaikutusta. Kiitokset tästä hankkeesta kaikille siihen osallistuneille ja oma esitykseni onkin ollut, että KiVa -koulumalli ja toimintapa pitää nyt ulottaa kaikkiin maamme kouluihin ja myös varhaiskasvatukseen ja peruskoulun jälkeiseenkin opiskeluun. Yksikin kiusaamistapaus on likaa.

Eilinen Lopen vaalipaneeli osoitti jälleen sen, että väki saadaan liikkeelle. Lopen keskustan kunnallisjärjestö järjesti jälleen perinteikkään vaalipaneelinsa ja sali oli tavan mukaan periaatteessa viimeistä paikkaa myöten täynnä. Ja palautteesta päätellen keskustelukin hyvää ja etenevää. Kiitos siis vielä kerran kaikille järjestäjille ja mukana olleille.

Tänään kiertuepäivää Hämeessä. Nyt aamusta ensin parikirjoitustyötä ennen kukonlaulua ja sitten onnittelukäynnille Lopen terveyskeskukseen. Siellä tänään toimintaa pyörittävä Mediverkko juhlii 3-vuotista Loppi-taivaltaan ja sitten Hämeenlinna, Riihimäki ja illalla Lopen Korvakahvila-teltalle.


 

….
Vanhuspalvelulaista muutama sananen…

Minulle ja meille kokoomuksessa on tärkeää, että ihan jokaisesta suomalaisesta pidetään huolta, vauvasta vaariin. Tällä vaalikaudella olemmekin saaneet paljon aikaan, mutta rehellisyyden nimissä on todettava, että vielä jää myös tehtävää. Yksi tärkeä kehittämiskohta ovat ensi vaalikaudella on ikäihmisten palvelut. 

Monella meistä on varsin aiheellinen huoli lähipiirimme ikäihmisistä ja myös omasta ikääntymisestä. Pidetäänkö minusta ja läheisistäni huolta sitten kun toimintakyky heikkenee? Minun mielestä paremminvointivaltiossa kenenkään ei pidä joutua pelkäämään ikääntymistä. Tämä edellyttää sitä, että peruspalvelut ovat kunnossa. 

Ikäihmisten palveluiden kehittämiseen on nyt saatu konkreettinen esitys, kun peruspalveluministeri Paula Risikon aloitteesta valmisteltu vanhuspalvelulakiluonnos on valmistunut. Risikko lupasi tuoda esityksen tänä keväänä ja sosiaali- ja terveysministeriön uurastus on tuottanut hyvää tulosta. Vanhuspalvelulaki ei kuulunut tämän vaalikauden hallitusohjelmakirjauksiin, mutta kokoomusministeri tarttui toimeen ja halusi hahmotella tämän tulevan vaalikauden yhden tärkeimmän asian valmiiksi. Meidän tavoite on, että tulevissa hallitusohjelmaneuvotteluissa on vanhuspalvelulain toteuttamisesta sovittava on sitten mukana tuossa pöydässä mitkä puolueet tahansa. 

Vanhuspalvelulaki lähtee siitä, että jokaisen ikäihmisen oikeus hyvään hoivaan ja palveluihin turvataan ja ikäihmisten asemaa omien palveluiden suunnittelussa vahvistetaan. Lakiluonnoksessa näkyy hyvin Kokoomuksen peruslähtökohta: ikäihmisten palvelut tulee toteuttaa niin, että ikäihmisellä on mahdollisuus elää itsenäistä, mielekästä ja turvallista elämää. Jokaisella on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen. 

Laki olisi toteutuessaan historiallinen, sillä vastaavaa lakia ei löydy koko Euroopasta. Lakiluonnos jatkaa myös positiivisella tavalla aiemmin tehtyä työtä. Se vahvistaa vuonna 2008 päivitetyn ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen viestiä. Ikäihmisen hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä on edistettävä ja painopistettä on yhä enemmän kyettävä siirtämään ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn. 

Esitys sisältää myös takuun siitä, että jokaiselle 75 vuotta täyttäneelle tehdään ammattilaisten ja tarpeen mukaan läheisten kanssa yhdessä palvelutarpeen arviointi. Kun palvelutarve on selvitetty, tulee kunnan nimetä vastuutyöntekijä, joka vastaa ikäihmiselle järjestettävästä palvelukokonaisuudesta. Samoin ikäihmiselle olisi tehtävä palvelu- tai hoitosuunnitelma. 

Palvelu- tai hoitosuunnitelman rooli korostuisi uuden lain myötä, sillä ikäihmiselle tulisi oikeus suunnitelman mukaisiin hoiva- ja kuntoutuspalveluihin. Tällä hetkellähän esimerkiksi lapsilla on samankaltainen oikeus päivähoitoon ja vammaisilla henkilöillä henkilökohtaiseen apuun. Vanhuspalvelulain myötä myös ikäihmiset saisivat selkeän oikeuden suunnitelman mukaisiin palveluihin. 

Vanhuspalvelulakiluonnoksessa ennaltaehkäisy ja ikääntyvien varhainen tukeminen korostuu myös siinä, että vaikka laissa ikäraja on muuten valtaosin 75 vuotta, on neuvontapalveluiden ikäraja alempi. Vanhuuseläkettä saaville tulisi järjestää hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistäviä neuvontapalveluja. Vanhuseläkkeen rajahan on 63-68 vuotta. Muun lain 75 vuoden ikäraja perustuu tutkimustietoon. 75 vuotta on ikä, jolloin toimintakyky alkaa tutkimusten mukaan alentua. 

Uutena tärkeänä nostona lakiluonnoksessa on ikäihmisten parempi kuuleminen. Ikäihmisen tarpeet ja toiveet on huomioitava palveluissa yksilöllisesti, mutta myös vanhusneuvostojen asemaa vahvistetaan. Lain mukaan kunnan olisi asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Neuvoston tehtävänä olisi seurata ja edistää kunnan eri aloilla tapahtuvaa toimintaa nimenomaan ikäihmisten näkökulmasta. Näin osaltaan varmistettaisiin sitä, että ikäihmiset tulevat kuulluksi kaikessa päätöksenteossa, eivät vain suoraan omiin palveluihin liittyen. 

Palveluiden laadunvarmistukseen tulisi lain myötä myös uusia eväitä. Ikäihmisten kanssa työskentelevän sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijän olisi osaltaan varmistettava palvelujen laatua. Henkilöstölle tulisi ilmoitusvelvollisuus epäkohdista ja niiden uhista. Ilmoitus tulisi tehdä oman toimintayksikön vastuuhenkilölle ja kunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavalle viranomaiselle. Vakavasta epäkohdasta tulisi ilmoittaa myös suoraan aluehallintoviranomaiselle. 

Peruspalveluministeri Paula Risikon johdolla laadittu lakiluonnos lähtee nyt laajalle lausuntokierrokselle. Minun ja kokoomuksen kanta on, että vanhuspalvelulaki on säädettävä ja siihen on varattava riittävät resurssit. Tämä Rikon esitus on hyvä ensi vaalikautta silmälläpitäen. 

Sen myötä jokaisella on oikeus hyvään ikääntymiseen ja palveluita on saatava kun niitä tarvitaan. Vanhuspalvelulaki olisi tähän erinomainen työväline. 

Tukiryhmään liittyneitä:

579. Heidi Metsäterä, henkilöstökonsultti, Riihimäki

580. Ritva Miettinen, logisti, Loppi

581. Oskari Peltovuori, maanviljelijä, Loppi

582. Tommi Wirtanen, yrittäjä, Lempäälä

583. Seija Hellström, eläkeläinen, ekonomi, Loppi

584. Matti Hellström, eläkeläinen, puutarhayrittäjä, Loppi

585. Mika Koski, kehityspäällikkö, Loppi

586. Jorma Arola, yrittäjä, Hausjärvi

587. Hannu Melvas, arkkitehti, Janakkala

588. Eira Witting, eläkeläinen, Janakkala

589. Henna Hanhivaara, yrittäjä, Kittilä

 

Kello 19.08 ja juuri Lopen S-Marketilta kotiin. Olen monena päivänä kehunut kampanjapäivää ja kiertuetta ja jos sen teen tänäänkin niin en tiedä mitä tässä vielä tapahtuu. Tänään siis kampanja alkoi aamusta Lopelta, sitten Renko ja Hämeenlinnan eri kaupunginosia vanhan kantakaupungin alueella ja lopuksi sitten Kahvila Korvan kautta vielä keskustaan Reskalle. Esitteitä ja ilmapalloja jakoon ja paljon hyviä keskusteluja ja kannustavia viestejä. On hieno huomata, että kampanjamme on nähty ja huomattu ja se herättää myös ajatuksia ja keskustelua. Se siis toimii. Ja vasta varsinainen kampanja alkamassa ennen ennakkoäänestystä ja viimeisen kahden viikon aikana. 

Iltapäivällä vielä parisen tuntia ehdin Riihimäen Vaalikahvilallakin viettämään ja sielläkin väkeä liikkeellä. Kokoomusnuorten Anni Puntila keitteli kahvia ja me saimme jutustella niin maakunnan, seutukunnan kuin valtakunnankin asioista.

Tuo tukiryhmän kasvu on huimaa. Kohta paukkuu jälleen uusi sadan tukijan raja ja ei näytä pysähtyvän. Kiitos teille kaikille jotka jo mukana olette ja kiitos ennen muuta siitä, että olette edelleen viestiä levittäneet ja tarinaamme kertoneet eteenpäin. On upea huomata miten yhden liittyjän jälkeen muutaman päivän perästä samalta alueelta tai samasta perheestä liittyy mukaan kolme neljä muuta tukijaa ja niin edelleen. Se siis toimii. Te siis toimitte. Kiitos ja kumarrus.

Lisää siis jälleen:

590. Kristiina M. Fristoft, Business Manager, Kokkedal, Tanska

Tänään aamupäivällä Lopella kävin myös onnittelemassa Lopen Terveyskeskuksen väkeä. Mediverkko on hoitanut palveluita nyt kolme vuotta ja voin sanoa, että toimii. Kaikki lääkärin virat täynnä ja ei jonoja ja palvelu reipasta ja mutkatonta. Tänäänkin kun niin asiakkaita kuin talon väkeäkin jututin niin ei pahaa sanaa kuulunut. Olen enemmän kuin tyytyväinen ja iloinen. Samalla sovimme jo tapaamisen vaalien jälkeen liittyen alueemme perusterveydenhoidon tulevaisuuteen ja istumme silloin alas kaikessa rauhassa. Ja samalla esillä tänään muuten myös hammashoidon ajankohtaiset asiat ja mm. hammasproteesien saaminen Kela-korvauksen piiriin. Asiaa on syytä selvittää.

Mutta nyt ilta perheen kanssa. Huomenna sitten jatkamme Heinolan markkinoilla ja Ylen radiossa olen vieraana iltapäivällä ja illalla sitten Riihimäelle vieraaksi Fatbardhe Hetemaj (www.hetemaj.fi) ja illalla vielä kello 19-21 Riihimäellä Kokoomuksen Nuortenilta. Tervetuloa siis kampanjapäivään mukaan!

 

Kommentit