Torstai, 30.09.2010

Blogi, torstaina 30.09.2010

Näin se tikittää http://www.velkakello.fi/. Valtion velka kasvaa edelleen, mutta onneksi jo menemme kohti parempia aikoja. Mutta tuon velkaantumisen saaminen tasapainoon ja takaisin taantuman ja laman jälkeen lasku-uralle vaatii erittäin kovia toimia. Siksi tänään ja huomenna politiikassa tarvitaan vastuunkantajia populismin sijaan. Meillä on mahdollisuuksia monta. Työkalupakissa on ainakin viisi erilaista työkalua, joista kolme on mukavampia käyttää ja kaksi sitten vähemmän mukavia. Kolmella ensimmäisellä kun saamme remontissa aikaa mahdollisimman paljon niin silloin kahden epämukavamman käyttö on ainakin vähäisempää. Eli me tarvitsemme parempaa työllisyyttä – työtä pitää olla ja sitä pitää tehdä. Tarvitsemme siis osaavia käsiä ja taitavia päitä ja ehdottomasti työpaikkojen ilmapiirin muutosta niin, että työssä viihdytään ja jaksetaan. Toisena tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia niin, että palvelut ovat sujuvia ja oikea-aikaisia ja kolmantena tarvitsemme ratkaisuja jotka pitävät maamme talouskasvun myönteisellä kasvu-uralla. Se tarkoittaa vastuullista ja työtä tukevaa verotusta niin, että kaikissa tilanteissa työnteko kannattaa ja työllistäminen kannattaa. 

Miten hyvin me näitä kolmea työkalua osaamme käyttää ratkaisee sitten sen miten paljon tarvitsemme karkeampia työkaluja. Ne ovat veronkorotukset ja palveluiden jäädyttämiset. Näitä kahta ikävämpää toimenpidettä silmällä pitäen olemme kokoomuksessa jo päättäneet, että me emme lähde kiristämään työnverotusta ja emme lähde mukaan toimiin missä kaikista heikoimmassa asemassa olevien palveluita huononnettaisiin. Ne ovat meille arvovalintoja ja ne on kiveen hakannut puheenjohtajamme Jyrki Katainen.

Mutta työtä siis riittää. Julkisentalouden epätasapaino pitää saada kuntoon ja se vaatii rohkeutta ja osaamista. Mahdollisesti siis myös ikäviäkin ratkaisuja. Mutta mitä paremmin ja mitä laajemmalla rintamalla olemme hyvinvointiyhteiskuntaa nyt pelastamassa polittisen pelaamisen ja populismin sijaan niin sitä parempia tuloksia saamme. Meidän kaikkien palveluiden näkökulmasta. Vastuullisuutta siis peräänkuulutetaankin juuri nyt.

Tänään aikainen herätys jälleen. Kello kuuden päälle ja kohta Helsinkiä kohden. Hieman flunssainen olo, mutta yritetään sinnitellä.

….

Ajattelin muutaman sanasen tänään jälleen kirjoittaa tuosta Vihreästä verouudistuksesta. Puolueemme tavoitteena on siis Suomi, jossa työn tekeminen ja teettäminen on kannattavaa. Hyvinvointi syntyy nimittäin vain työnteosta. Tavoitteenamme on myös, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on tulevaisuudessa hiilineutraali. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotamme energiamme päästöttömästi tai vähintäänkin vähäpäästöisesti sekä huolehdimme luonnon hiilinielujen toiminnasta ja ympäristöstämme yleensäkin. Tämä on arvovalinta. Mutta olemme myös sitoutuneet osana Eurooppaa koviin päästörajoitteisiin ja panostamaan valtavasti fossiilisten polttoaineiden sijaan uusiutuviin energianlähteisiin. Tämä myös sitoo meitä.

Tavoitteet edellyttävät konkreettisia tekoja, pelkät juhlapuheet eivät riitä. Hyvä osoitus tehdyistä arvovalinnoista on vihreä verouudistus. Kela-maksun, eli käytännössä työllisyysveron poisto tarkoittaa sitä, että työnantajilta, yrityksiltä, mutta merkittävänä työllistäjänä myös kunnilta poistui maksu, jota on kerätty suoraan osuutena maksetuista palkoista. Kela-maksun poistolla on siis alennettu työntekijän palkkaamisesta koituvia kustannuksia ja vahvistettu osaltaan kuntatalouttakin. Se on auttanut yrityksiä ja kuntia pitämään kiinni henkilöstöstä vaikeina vuosina ja jatkossakin se alentaa kynnystä tarjota työtä suomalaisille.

Jo Kela-maksun poiston yhteydessä kerrottiin, että työn teettämisen lisämaksun poistoa tullaan kompensoimaan mm. energiaverotuksen korotuksella. Tuo korotus tehdään nyt ympäristöperusteisesti, niin että ihmisiä ja yrityksiä kannustetaan tekemään ympäristöfiksuja valintoja. Ympäristöperusteinen autovero ja ympäristöperusteinen ajoneuvovero ovat jo tuottaneet tulosta: parissa vuodessa uusien autojen päästöt ovat laskeneet 15 prosenttia ja suunta jatkuu. Ympäristöperusteinen verotus tarkoittaa energian osalta tulevaisuudessa sitä, että verotus perustuu kaikissa polttoaineissa energiasisältöön ja hiilidioksidipäästöihin. Liikennepolttoaineissa huomioidaan myös lähipäästöt, eli vaikutus hengitysilman laatuun.

Muutos keventää siis merkittävästi ympäristöystävällisten liikennepolttoaineiden verotusta. Tarkoituksena on houkutella uusia investointeja kotimaisten, vähäpäästöisten polttoaineiden kehitykseen. Koko polttoaineverouudistuksen tavoitteena on samalla kannustaa niin yksittäisiä kuluttajia kuin teollisuuttakin käyttämään ympäristölle ystävällisiä polttoaineita. Saastuttaminen on siis tulevaisuudessa valinta, joka maksaa enemmän.

Vihreän verouudistuksen lähtökohtana on tukea ilmastonmuutoksen torjuntaa. Hallitus on jo verouudistuksesta päättäessään sopinut, että uudistuksen vaikutuksia seurataan ja jos on syytä, muutoksia tehdään. Näin on toimittu aikaisemmin ja toimitaan jatkossakin. Vastuullinen päättäjä huomioi toimissaan aina uudet tiedot ja näkökohdat. Tämän takia mielelläni otan edelleenkin myös teiltä kaikilta arjen palautetta ja ideoita vastaan.

Saadun palautteen perusteella hallitus päättikin jo hienosäätää päätöstään, kun ilmeni huoli maakaasun epätarkoituksenmukaisesta korvautumisesta hiilellä joissain voimalaitoksissa. Jotta tavoite päästöjen vähentymisestä toteutuisi myös lyhyellä aikavälillä, maakaasun veron kiristystä porrastetaan siten, että lopullinen taso saavutetaan vuonna 2015. Tämä tuo mahdollisuuden seurata kehitystä esimerkiksi vuonna 2013 uudistuvan päästökaupan seurauksena. Vuonna 2013 päästöoikeudet muuttuvat maksullisiksi. Tämän arvioidaan vaikuttavan kivihiilen kilpailukykyyn heikentävästi.

Vihreän verouudistuksen linjaus on koko ajan ollut selvä: energiaa saa käyttää, mutta on kaikkien kannalta parempi, että se on puhtaampaa. Uudistuksen myötä ympäristöystävällisempien energiaratkaisujen tekeminen on myös taloudellisesti aiempaa kannattavampaa. Ohjaamme esimerkiksi ensi vuonna 30 miljoonaa myös yksityisten kiinteistöjen remonttien tukemiseen kohti uusiutuvaa energiaa. Samalla lisäämme 90,5 miljoonaa euroa asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksiin.

Jotkut ovat ilmoittaneet vastustavansa vihreää verouudistusta. Tämä tarkoittaisi yksiselitteisesti kireämpää työn verotusta. Se kannustaisi siis työllistämään vähemmän, muttei vähentämään päästöjä. Kokoomukselle on selkeä valinta, että verotaakkaa siirretään nimenomaan toisin päin. Kannustetaan työllistämään ja tekemään työtä, ja verotetaan ympäristön kuluttamista. Ne, jotka kuluttavat enemmän, maksavat myös enemmän veroja.

Huolta on kannettu siitäkin, että myös pienituloisimpien energiaverot nousevat. On syytä muistaa, että perusturvaetuudet on pääosin sidottu indeksiin, joka huomioi hintojen muutokset – siis myös energian kallistumisen. Ensi keväänä indeksiin sidotaan myös minimisairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha, kuntoutusrahat, erityishoitorahat, lapsilisät sekä kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuki. Näin etuuksien ostovoima suojataan, vaikka esim. kulutusverot nousevat. Se on oikeudenmukaista politiikkaa ja turvaa pienituloisimpien asemaa yhdessä mm. kunnallisverotuksen perusvähennyksen korotuksen kanssa.

Mielestäni on täysin oikea suunta, että verotuksen painopistettä siirretään työn verottamisesta kulutus-, haitta- ja ympäristöveroihin. Vihreä verouudistus osoittaa, että teemme vaikuttavaa ympäristö- ja työllisyyspolitiikkaa, emmekä pelkästään puhu siitä.

….

Kello 20.52 ja aika päätellä päivää. Tänään eduskunnassa erityisen mielenkiintoiset valiokuntien kokoukset. Erityisesti sivistysvaliokunnassa – taisimme tehdä jopa historiaa – ensimmäisen kerran totesivat sivistysvaliokunnan käsittelevän omana valtion budjettikohtanaan huippu-urheilua. Äärimmäisen mielenkiintoinen kuuleminen ja ensi viikolla sitten vielä pari nuorta urheilijaa kertomassa omat tarinansa mm. siitä mitä he toivoisivat urheilujärjestöiltä ja miten heistä rahoitus tulisi jakaa ja järjestää. Tästä saamme mielenkiintoisen uuden kokonaisuuden mm. perusopetuskäsittelyn ja yliopistorahoitusten ja muiden ns. perinteisempien budjettikuulemisten rinnalle.

Iltapäivällä sitten vielä ryhmäkokous ja totutun vaisu kyselytunti. Tällä kertaa SDP:n Jutta Urpilainen yritti heiluttaa tahtipuikkoa, mutta vaikka hänelle puhemies antoi puheenvuoroja toinen toisensa perään niin mitään uutta ei tullut. Samaa väitettä tai lausetta intti aikansa. Sitten pääministeri Mari Kiviniemi totesi Urpilaiselle, että ”olen varmaan jo kolme kertaa vastannut” ja sen jälkeen keskustelu aiheesta oli jo pakko lopettaa. Ei oikein lähtenyt ns. lentoon pääministerin haastaminen. Vaisu oli myös vasemmistoliittokin ja tällä kertaa päivän oppositiopisteet nappasi ehdottomasti kristilliset, jotka tekivät odotetun välikysymyksen haja-asutusalueiden jätevesiasetuksesta. Tosin hieman myöhässä, kun ensi viikolla ”virheitä” ryhdymme korjaamaan, mutta toisaalta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Saamme tiukan keskustelun ja uskon, että ympäristöministeri Paula Lehtomäki ei tule helpolla pääsemään. Ja aiheestakin joutuu tiukoille.

Huomenna jatkamme. Aamusta valiokuntiin ja siitä perjantai käyntiin. Edelleen kurkkukipeä ja flunssa kiusaa. Tuntuu oppositiota paljon ärhäkämmältä tämä syysköhä. Antaisi nyt jo periksi.

 

 

 

Kommentit