Torstai, 26.04.2007

Blogi, torstaina 26.04.2007

Tänään eduskunnassa jatkuu hallitusohjelman käsittely, mutta iltapäivällä on aikaa varattu myös eduskuntaryhmien kokouksille. Tänään ryhmäkokouksissa päätetään mm. lopullinen valiokuntapaikkajako ja valiokuntien tärkeät puheenjohtajuudet. Ennakkotietojen mukaan aika monen valiokunnan johtoon on tulossa mieskansanedustaja, mutta meidän ryhmä noudattaa tässäkin tasa-arvojakoa ja viisi puheenjohtajuuttamme jakaantuu 3-2. Ulkoasiain valiokunnan johtoon noussee kokenut Pertti Salolainen, perustuslakivaliokunnan kärkimieheksi Kimmo Sasi, Tulevaisuusvaliokunnan johtajaksi Marja Tiura ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajaksi Arto Satonen. Viides puheenjohtajuutemme mennee äänestykseen. Sivistysvaliokunan puheenjohtajuudesta kisaavat Raija Vahasalo ja Hanna-Leena Hemming. Tämä minulle tärkeä paikka sillä itse tulen tänään ennakkotietojen mukaan valituksi varsinaiseksi jäseneksi juuri tavoiteltuun sivistysvaliokuntaan. Hieno juttu, jos näin ensimmäisellä kaudella käy. Toivon.

Aivan kauheana asiana en tuota valiokuntien miespuheenjohtajien määrää pitäisi. Se siis pahempi vielä muissa puolueissa. Meillähän jaolla 3-2 tasa-arvopykälä täyttyy. Onhan maamme hallituksessa nyt ensimmäistä kertaa maamme historiassa enemmän naisia kuin miehiä.

Eli mistä tämä valiokunta epäsuhta sitten johtuu niin ainakin ennakkotietojen mukaan keskusta on ohittamassa naiset kokonaan valiokuntien puheenjohtajia valitessaan. Mutta odotetaan iltapäivän ryhmäkokouksien päätöksiä. Valiokuntapaikat tärkeitä, sillä lähes kaikki eduskunnan päätökset tehdään valiokunnissa laadittujen mietintöjen pohjalta ja näin ollen 15 puheenjohtajan paikkaa ovat enemmän kuin tavoiteltuja.

Nyt oli pöytäkirja eiliseltä tullut ja tässä nuo ensimmäiset puheeni:

Timo Heinonen /kok (vastauspuheenvuoro ulkoministeri Ilkka Kanervan hallitusohjelmapuheeseen: ”Arvoisa puhemies! Hallitusohjelman EU-politiikkaosio on hyvä ja johdonmukainen. Täällä todetaan muun muassa, että Suomi toimii unionin uudistamisen ytimessä. Jos ytimessä emme ole viime aikoina olleet, niin toivon, että ministeri Kanervan kokemuksella tuonne ytimeen Vanhasen kanssa pian takaisin päästään, sillä siellä maamme on syytä olla.
Puolustusratkaisu on myös hyvä, että yleinen ja yhtenäinen asevelvollisuus säilyy. Tämä on erittäin tärkeää, mutta ennen muuta tuonne ytimeen pääseminen. Reiluna kolmekymppisenä arvostan teidän, ministeri Kanervan, yli kolmekymmenvuotista kokemusta ja toivon, että tällä kokemuksella pian olemme takaisin ytimessä päättämässä EU:n tulevaisuudesta.”

Tämän jälkeen ulkoasiainministeri Ilkka Kanerva kävi läpi vastaupuheenvuorot todeten: ”Ed. Heinonen, kiitoksia erinomaisesta puheenvuorostanne. (Puhemies koputtaa) Se ydin nähdään nyt sillä tavalla tässä hallitusohjelmassa todellakin, että se on ytimessä olevaa toimintaa, jolla tehokkaimmin vaikutetaan EU:n huomiseen päivään. Tässä oli hyvä oivallus teiltä, ed. Heinonen.”

Ja sitten hieman myöhemmin pidin tuon oman puheeni hallitusohjelmasta. Se käsitteli nyt pääasiassa ohjelman koulutus ja perheosuutta. Kopioidana nyt tuo puhe vielä tännekin, kun kerran ensimmäinen varsinainen puheeni on.

”Timo Heinonen /kok: Arvoisa puhemies! Työnsä aloittavan sinivihreän hallituksen hallitusohjelmaan voimme me kasvatusalan ihmiset ja varmasti myös perheelliset olla tyytyväisiä. Kaikkia asioita ei hallitusohjelmaan ole kirjattu, mutta ohjelma on hyvä perusasiakirja siitä uudistamisen ja tulevaisuuden linjasta, jota uusi hallituksemme haluaa vaalia. Tällä hallituspohjalla on enemmän mahdollisuuksia kuin yhdelläkään tätä edeltäneellä hallituksella.
Arvoisa puhemies! En lähde tässä luettelemaan ja läpikäymään hyvää hallitusohjelmaamme kaiken kaikkiaan, vaan haluan paneutua ohjelman muutamiin perheiden, kasvatuksen ja koulutuksen painotuksiin. Olen niihin enemmän kuin tyytyväinen.

Uuden hallitusohjelmamme koulutuksen perusta lähtee siitä perusperiaatteesta, että suomalainen korkea sivistystaso sekä laadukas ja maksuton koulutus ovat hyvinvointimme perusta myös tulevaisuudessa. Tätä perustaa tulee tulevaisuudessakin vaalia. Uusi hallituksemme lupaa taata tasapuoliset mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Haluan korostaa tästä lauseesta sanoja ”tasapuoliset” sekä ”laadukkaat”.

Tärkeää on myös se, että uusi hallitus ottaa huomioon myös yhteiskunnan ammatti- ja väestörakenteen muutoksen. Eduskuntaurani alussa pari viikkoa sitten sain osallistua Akavan opiskelijoiden, Aovan, tilaisuuteen, ja pöydässä tärkeänä asiana esille nousi huoli työllistymisestä ja ennen muuta niin sanotusta laadullisesta työllistymisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien ihmisten tulisi saada koulutustaan vastaavaa työtä. Samalla uusi hallituksemme kantaa myös huolta ja ryhtyy toimiin koulutuksen keskeyttämisen vähentämiseksi, opinto-ohjauksen kehittämiseksi sekä vahvistaa myös oppisopimuskoulutuksen roolia yhteiskunnassa. Hyviä ja tärkeitä ratkaisuja ja päämääriä. Kiitos näistä hallitusneuvottelijoillemme. Nämä ovat vain esimerkkejä uuden sinivihreän hallituksen ennalta ehkäisevästä kehittämisotteesta.

Arvoisa puhemies! Myös koulujen ylisuuriin opetusryhmiin hallitusohjelma ottaa kantaa. Keskusta, kokoomus, Rkp ja vihreät lupaavat, että ikäluokkien pienentyessä vapautuvat voimavarat käytetään koulutuksen laadun kehittämiseen. Tämä ikäryhmien pienentymisestä säästyvä raha ohjataan lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn, tuki- ja erityisopetukseen, opinto-ohjaukseen, oppilashuollon vahvistamiseen ja myös koulujen kerhotoiminnan ja kodin ja koulun välisen yhteistyön parantamiseen. Tavoitteena on myös ennen muuta ryhmäkokojen pienentäminen.

Uusi hallitusohjelmamme ei unohda myöskään varhaiskasvatusta. Päivähoitolainsäädäntö saadaan viimein uudistettua. Tätä on kunnissa ja päiväkodeissa odotettu kilpaa opiskelijoiden opintorahan nousun kanssa. Nyt siis uusi hallituksemme kukittaa kummatkin voittajiksi.

Opintorahaa korotetaan nyt 15 vuoden tauon jälkeen sinivihreän hallituksen toimesta 15 prosentilla ja vapaan tulon rajaa jopa yli vaalilupausten, 30 prosenttia. Myös koulu- ja opiskelijoiden terveydenhuoltoa tullaan kehittämään.

Vielä lopuksi, arvoisa puhemies, haluan todeta tyydytyksellä uuden hallituksemme kirjaukset osaavan henkilöstön kunnioittamisesta ja arvostamisesta. Uusi hallitusohjelma ei siis unohda myöskään osaavaa henkilökuntaamme. Saimme uuden hallituksen ohjelmaan myös kirjauksen ja lupauksen siitä, että koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia henkilöstön säännöllisestä täydennyskoulutuksesta. Erittäin tärkeä onnistuminen.

Kasvatusalan ihmisenä en voi olla muuta kuin tyytyväinen hallitusneuvottelijoiden tekemään työhön. Arvosana kiitettävä on paikallaan ainakin ohjelmasta uudelle hallitukselle ja ennen muuta niiden neuvottelijoille ja keskustalle, kokoomukselle, Rkp:lle ja vihreille. Miten sitten toteutuksessa pärjätään, sen arvioinnin ja itsearvioinnin aika on myöhemmin. Toisaalta, niin kuin koulumaailmassakin on todettu ja toimitaan, huolehditaan me siitä, että myös hallituksen arviointi on jatkuva prosessi.

Peruspalveluministeri Risikko toi ansiokkaasti esille tuoreen hallitusohjelman perheiden hyvinvointiasioita. Valinnan vapautta korostetaan, työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista korostetaan, niin kuin yksi näissä eduskuntavaaleissa erityisen paljon ääniä saanut ehdokas korosti. Se on tärkeää, että työssä voidaan viihtyä ja samaan aikaan yrityskin menestyy.

Tässä uutena kansanedustajana, kun olen keskustelua kuunnellut, on helppo yhtyä valtiovarainministeri Kataisen aamun sanoihin. Toivon, että jos halutaan pysyä rehellisellä linjalla, puhutaan myös faktoista. Jos ei haluta pysyä rehellisellä linjalla, niin sitten voi tietysti huutaa mitä tahansa. Ehkä hyvästä ohjelmasta on tylsillä hampailla vaikea saada mitään pahaa irti. Tällä ohjelmalla maallamme on valoisampi tulevaisuus.”

Hallitusohjelman käsittely on jatkunut tänään aamusta asti eduskunnassa. Päivällä keskustelu keskeytettiin ryhmäkokouksia varten. Meidän ryhmäkokous alkaa kello 14.30 eli tässä hyvää aikaa nyt myös vastailla sähköposteihin, käydä posti-postia läpi ja kirjoittaa myös hieman lehtijuttuja kuntoon.

Päivällä myös piipahdin eduskunnan Hevosystävien seuran vuosikokouksessa. Seuran toimii aktiivisesti yli puoluerajojen hevosasioiden edunpuolustajana ja -ajajana. Me kokoomuksen hevosihmiset saimmekin seuran hallitukseen varapuheenjohtajaksi Henna Virkkusen. Toivotaan, että nämä hevosasiat otetaan myös vakavalla mielellä huomioon asioista päätettäessä. Nyt esimerkiksi huolena uusi ajopiirturisuunnitelma, hevosteurastusten ongelmallisuus, lannanpolton mahdollistaminen sekä mm. lomitusasiat. Itse nostaisin esille myös koko ajan kasvavan harrastajamäärän ja tallien määrän kasvun. Tämä tulisi ottaa huomioon uusia kaavoja suunniteltassa. Näistä tulen itsekin pitämään ääntä vain yhtenä esimerkkinä.

Myös tuo tasa-arvo tupo keskustelu velloo hurjana. Oppositio ruokkii sitä vääristelevillä ja mutkat suoriksi vetävillä kommenteillaan. Nyt selkeästi opposition tavoitteena on puhua muunneltua totuutta niin kauan ja niin kovalla äänellä, että pikku hiljaa asia alkaa ihmisten mielessä tuntua siltä, että kokoomus olisi oikeasti pettänyt vaalilupauksensa. Haluan tässä hieman myös oikoa tätä keskustelua ja sen mutkia.

Eli otetaanpa aivan aluksi peruskysymys: Mitä Kokoomus oikeasti vaaleissa lupasi?

Suora lainaus puolueemme vaaliohjelmasta: ”Valtion on korotetulla valtionosuudella tuettava sellaista kuntasektorin palkkaratkaisua, jossa koulutetuille ja naisvaltaisille aloille – kuten hoitoalalle – maksetaan keskimääräistä suuremmat palkankorotukset.”

No mitä hallitusohjelmassa sanotaa. Jälleen suora lainaus: ”Hallitus on valmis tukemaan korotetulla valtionosuudella sellaista kuntasektorille syntyvää palkkaratkaisua, joka edistää naisvaltaisten alojen palkkojen kilpailukykyä. Korotetun valtionosuuden suuruus riippuu siitä kuinka selkeästi kuntasektorilla tehtävää palkkaratkaisua onnistutaan kohdentamaan koulutetuille, naisvaltaisille aloille, joiden palkkaus ei vastaa työn vaativuutta.”

Eli oikeastaan yks yhteen lupaus on pidetty ja saatu kirjattua näin myös hallituksen toimintaohjeeksi. Saimme siis tavoitteemme hallitusohjelmaan juuri niin kuin lupasimme.

Tähän hallitusohjelmakirjaukseen on keskeiset koulutettuja naisvaltaisia aloja edustavat palkansaajajärjestöt kuten esimerkiksi OAJ, Super ja Tehy olleet tyytyväisiä. Edellä mainitut palkansaajajärjestöt totesisivat 25.4.2007 MTV3:n Seiskan uutissa ykskantaan, että tasa-arvotupo toteutuu melko hyvin hallitusohjelmassa.

No sitten voi tietysti kysyä, että mitä tämä lause auttaa ja nousevatko ne palkat nyt oikeasti.

Vastata voi, että hallitus on osuutensa tehnyt ja antanut selkeän singnaalin työmarkkinajärjestöille, joilla pallo on nyt. Palkkaratkaisun muoto ei ole hallitukselle eikä puolueellemmekaan pääasia vaan se, että palkat nyt nousevat ja epäkohta ottaa askeleen eteenpäin. Tärkeintä on siis palkkaratkaisun sisältö eli se, että palkkaratkaisu vähentää naisten ja miesten palkkaeroja ja ratkaisu suunnataa erityisesti koulutetuille naisvaltaisille aloille. Näin pitää tapahtua ja toivoa sopii ettei naisten ja miesten palkkaeroja vähentävä palkkaratkaisu kaadu työntekijäjärjestöjen keskinäiseen kateuteen.

Hallitus on nyt ilmoittanut yksiselitteisesti tukevansa kuntia taloudellisesti, jos nämä kykenevät sopimaan palkansaajajärjestöjen kanssa sellaisen palkkaratkaisun, jolla tuetaan koulutettuja, naisvaltaisia aloja. Uskon tähän olevan vahvaa julkista painetta. Tämä korotetun valtionosuuden suuruus riippuu nyt siitä kuinka hyvin palkankorotukset kyetään suuntaamaan juuri näille halutuille ryhmille. Uusi hallitus on varannut palkankorotuksiin tarvittaessa jopa kolminumeroisen summan, jonka tarkka määrä riippuu palkkaratkaisun sisällöstä.

Palaan vielä kertaalleen myös tuohon väitteeseen 500 euron palkankorotuksista sairaanhoitajille. Asiahan oli esillä viime helmikuussa 12. päivänä Iltalehdessä mikä kysyi puolueilta kantaa sairaanhoitajien palkkojen nostamiseen 500 eurolla.

SDP, Vasemmistoliitto, Kristillisdemokraatit ja Perussuomalaiset vastasivat kokoomuksen tapaan kannattavansa tätä korotusta.

Meidän puolueemme kuitenkin totesi vastauksessaan tämän edellyttävän USEITA tuloeroja kaventavia palkkaratkaisuja. Eli me tiesimme, että palkankorotukselle on tarve ja että se on oikeutettu, mutta me tiesimme myös sen, että se ei ole toteutettavissa yhdellä napinpainalluksella ja sen myös vastauksessamme esille toimme. Tätä tosiasiaa ei nykyinen oppositio luonnollisestikaan halua kertoa.

Meidän vastauksessamme Iltalehdessä todettiin sanatarkasti näin:
”Kokoomus on esittänyt, että seuraavan tupon tulisi olla tasa-arvotupo, jonka yhteydessä koulutettujen ja naisvaltaisten alojen palkkoihin tehdään tuntuva korotus. Oikeudenmukaiseen lopputulokseen päästään useilla tällaisilla ratkaisuilla.”

Eli olisi todellakin toivottavaa, että tässäkin asiassa pysyttäisiin tosiasioissa. Katainen totesi eilen aamulla ja itse lainasin puheenjohtajamme sanoja oman puheeni lopussa ja haluan ne vielä tässäkin toistaa: ” Toivon, että jos halutaan pysyä rehellisellä linjalla, puhutaan myös faktoista. Jos ei haluta pysyä rehellisellä linjalla, niin sitten voi tietysti huutaa mitä tahansa.”

Kysyä voi hyvin, että SDP teki viime vaalikaudella edellämainitun asian hyväksi. Totta on se, että demarien ollessa hallitusvastuussa naisten ja miesten väliset palkkaerot kasvoivat Suomessa. Tämä kehitys poikkesi kaikista muista perinteisistä EU-maista. Niissä sukupuoleen perustuvat palkkaerot pienentyivät. Nyt jo onneksi työnsä päättänyt hallitus ei kertaakaan yrittänyt tukea työmarkkinoilla tehtäviä palkkaratkaisuja, jotta niillä olisi vähennetty sukupuolten välisiä palkkaeroja. Demarit katsoivat sivusta palkkaerojen kasvua.

Mutta onneksi viimeinkin nyt keskustan ja kokoomuksen johdolla sinivihreähallitus yrittää tosissaan kaventaa sukupuolten välisiä palkkaeroja.

….

Päivä jälleen valmis. Tai niin valmis kun yksi päivä voi tulla. Ryhmäkokouksessa kävimme läpi valiokuntapaikat. Sain haluamani eli nyt neljä vuotta erittäin tärkeässä sivistysvaliokunnassa ja lisäksi mukana varana myös lakivaliokunnassa ja liikennevaliokunnassa. Näiden kaikkien toimintaan siis voin osallistua, mutta pääpaino tuossa sivissä. Muutama äänestyskin ryhmässä tänään lähinnä puheenjohtajuuksista, mutta muuten neuvottelutulos oli selkeä. Uutissivulla hieman lisää valinnoistamme. Mutta erityisesti haluan täälläkin nostaa esille Pertti Salolaisen valinnan Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaksi. Koskaan ennen maamme historiassa ei kokoomuslainen ole johtanut ulkoasiainvaliokuntaa, mutta nyt johtaa mies parhaasta päästä. Kokouksessa totesinkin Pertille, joka istuu samassa rivissä, että pitää nyt sitten paikan meillä jatkossakin. Lupasi hoitaa homman niin.

Ryhmäkokouksen jälkeen vielä täysistunto jatkui hallitusohjelman ympärillä, mutta illalla ehdin vielä pariksi tunniksi mökille raivaushommiinkin. Moottorisaha lauloi ja harvennus eteni hyvin. Itseasiassa kun isäni tuli apuun niin saimme urakan oikeastaan jo valmiiksikin. Upean lämmin ilma oli ja urakoinnin jälkeen jäinkin istumaan mehupurkin kanssa ja ihailemaan lähes tyyntä järveä ja kevätpuuhissa olleita lintuja. Rauhoittava hetki tiukan viikon keskellä. Huomenna homma jatkuu.

Kommentit